Samostan ŽIVOGOŠĆE

Porat 137, Živogošće
21329 Igrane
021 629 200 (Samostan Zaostrog)

Župnik: Fra Miroslav Bustruc


Samostan sv. Križa u Živogošću

Samostan Živogošće smješten je u podnožju Biokova uz izvor vode, u zaklonici brda Suzine. Kad je stradao samostan Svete Marije blizu kasabe Mostara, nekoliko je franjevaca pobjeglo 1563. godine u Makarsko primorje i smjestilo se u selo Drašnice kod crkve sv. Jure. Tjerani od bure i posolice prebacili su se u Živogošće gdje su osnovali samostan.

Crkva sv. Križa izgrađena je 1620. godine. Budući da je bila premalena, podignuta je nova, današnja crkva 1766. godine. Godine 1733. podignut je uz nju zvonik na jedan kat. Crkva je jednostavna kamena građevina. U prezbiteriju je glavni drveni oltar i na njemu barokna slika sv. Križa. Iza oltara je sakristija, a iznad nje redovnički kor u kojem su orgulje. Samostan se počeo graditi kad i crkva. Turci su ga zapalili 1647. godine. Predviđajući opasnost, fratri su ga prethodno napustili, sklonivši se na otok Hvar u Sućurje.Kad su se vratili u Živogošće, našli su samo zgarište, ali nisu zdvajali. Obnovili su najnužnije, a kasnije kada su dobili ferman od Mehmeda IV., obnovili su i samostan.

Za vrijeme francuske okupacije, 1807. godine samostan je zauzela vojska, a mnoge su dragocjenosti bile rasprodane na dražbi u Makarskoj. Tek povratkom teritorija pod austrijsku vlast, samostan je bio vraćen 1819. godine, dok je veliki dio razgrabljenih stvari potpuno nestao, a dio je vraćen. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata samostan je bio znatno oštećen, dok ga je potres 1962. godine jako oštetio. Temeljito je obnovljen 70-ih godina prošloga stoljeća. Od samih početak u samostanu je bila osnovna i srednja škola prema ondašnjem ustroju Provincije, a 1700. u Živogošću je bio uspostavljen i novicijat koji se uz prekide održao do dolaska francuske okupacijske vojske. I to je jedan od razloga da samostan posjeduje malu i lijepu knjižnicu i arhiv.

Izvor: Monografija – Gospodin vam dao mir, Split 2017.