Schmerlenbach: Godišnji susret braće s Provincijalom

U Schmerlenbachu je od 5. do 7. veljače 2024. održan redoviti godišnji susret braće Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu koja djeluju u Njemačkoj s mnp. o. provincijalom fra Markom Mršom. Na sastanku je prisustvovala dvadesetdvojica braće. Uz provincijala fra Marka, susretu je prisustvovao i fra Boris Čarić, provincijski ekonom. Provincijal je na samom početku susreta, nakon uvodnog pozdrava, izvijestio prisutnu braću o stanju u Provinciji, osobito o brojčanom stanju u odgojnim zavodima te o bolesnoj braći. Nakon toga fra Boris je dao pregled materijalnih radova koji su provedeni na razini Provincije tijekom protekle godine. Poslije izviješća prokuratora fra Ante Ivana Rozića voditelji misija izvijestili su provincijala o stanju i o perspektivama u svojim zajednicama, o odnosu s nadležnim tijelima (nad)biskupija u kojima djeluju te o tekućim problemima. Poseban osvrt odnosio se na smjernice pojedinih biskupija koje značajno otežavaju i opterećuju budućnost daljnjega uspješnog pastoralnog djelovanja među Hrvatima u Njemačkoj. Službeni dio trodnevnog programa moderirao je fra Petar Klapež, voditelj HKM München. S puno uvažavanja različitih iskustava i mišljenja, obogaćeni pastoralnim iskustvima, braća su u srijedu 7. veljače 2024. ručkom završila svoj radni i molitveni trodnevni susret, slaveći svakodnevnu svetu misu te zajedno moleći i družeći se.

Tekst i foto: Ivan Režić