Sinj: Primanje u Framu

Frama Gospe Sinjske bogatija je za 49 mladića i djevojaka koji su 22. i 29. travnja primljeni u Franjevačku mladež. Prilikom primanja istaknuto je kako je glavna zadaća svakog framaša naviještati Krista po primjeru svetoga Franje te da uvijek moraju biti svjesni da su ljubljena djeca Božja. Nakon molitve Franjevačke mladeži mladi su primili prigodne darove, a slavlje se nastavilo u prostorijama samostana.

Bogu hvala na našim mladima koji su uoči 30. obljetnice postajanja Frame u Hrvatskoj pristupili Franjevačkoj mladeži i time dali novi poticaj i snagu našoj zajednici mladih.