Split: Bratski i pastoralni pohod Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a 

U subotu 12. ožujka 2022. u Franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu na Dobrome obavljen je III. bratski i pastoralni pohod Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ (Split). Bratski pohoditelj bila je Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra, a pastoralni pohoditelj fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent. Činu bratskog i pastoralnog pohoda nazočila je i Klaudia Ehmer Vorgić, OFS, nacionalna tajnica.

Pohod je u crkvi i svetištu Gospe od Zdravlja započeo euharistijskim slavljem koje je predslavio nacionalni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač, a suslavili su fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a, fra Damjan Glavaš, OFMConv, područni duhovni asistent, i fra Josip Vrdoljak, TOR, područni duhovni asistent istoga Područnog bratstva OFS-a.

Uz pohoditelje i članove Područnoga vijeća euharistijskom slavlju nazočili su i članovi pet bratstava OFS-a grada Splita: MB OFS-a „Sv. Frano“, Split – Obala (Dina Vrcan, OFS, ministra); MB OFS-a „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri (Maša Jeličić, OFS, ministra); MB OFS-a „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan (Meri Piteša, OFS, ministra); MB OFS-a „Sveta Obitelj“, Split – Sukoišan (Anka Kovačić, OFS, ministra); MB OFS-a „Blagovijest“, Split – Trstenik (Marija Dabić, OFS, zamjenica ministre).

Prisutne pohoditelje, članove Područnog vijeća i članove pet bratstava grada Splita na početku euharistijskog slavlja pozdravio je fra Mate Matić, OFM, gvardijan i mjesni duhovni asistent, zaželjevši svima ugodan boravak i plodonosan rad u franjevačkom samostanu, župi i svetištu Gospe od Zdravlja u Splitu.

Poslije euharistijskog slavlja bilo je druženje uz kavu u samostanskoj dvorani. Nakon druženja članovi pet bratstava grada Splita pozdravili su se i otišli, a pohoditelji i članovi Područnog vijeća OFS-a u 11:30 započeli su radni dio pohoda. Područno vijeće broji petnaest članova. Prisutno je bilo trinaest članova, a dva člana Vijeća su zbog objektivnih razloga bila odsutna.

Nakon molitve (nacionalni duhovni asistent fra Zvonimir) i pozdrava (nacionalna ministra Anđa, područna ministra Mila i predsjednik Konferencije fra Stipe), fra Zovnimir, jedan od vodećih stručnjaka za Franjevački svjetovni red (OFS) na hrvatskom govornom području, održao je vrlo sadržajan i aktualan duhovni nagovor koji je naslovio Produbljivanje i življenje franjevačkog identiteta OFS-a (fra Zvonimirov duhovni nagovor donosimo nakon „Izvješća“). Nakon duhovnog nagovora Jelena Šepček, OFS, područna tajnica, pročitala je Zapisnik zadnjeg II. bratskog i pastoralnog pohoda. Mila Šuto, OFS, područna ministra, iznijela je „Izvješće“ u trogodišnjem mandatu (2019. – 2022.) o stanju i perspektivama Područnoga bratstva OFS-a te predočila, prema smjernicama OFS-a, dokumente (knjige i registre sa spisima) koje su pohoditelji potpisali i pečatom Hrvatskog nacionalnog OFS-a, nakon iznesenih izvješća i rasprave potvrdili. Blagajničko izvješće iznijela je Jasna Šabić, OFS, područna blagajnica.

Polazeći od osobnog iskustva življenja, djelovanja i svjedočenja u OFS-u te aktualnosti fra Zvonimirovoga duhovnog nagovora, nacionalna ministra Anđa Slunjski animirala je raspravu u kojoj su sudjelovali pohoditelji i svi prisutni članovi Područnog vijeća.

Pohoditelji su na kraju pregledali dokumente (knjige i registre sa spisima) te u konačnici izrazili svoje zadovoljstvo i zahvalnost, kako gostoprimstvom gvardijana fra Mate i mjesnog bratstva „Gospe od Zdravlja“ na čelu s mjesnom minitrom Mašom, tako i područnim Vijećem i predstavnicima pet bratstava grada Splita. Isto tako izrazili su zahvalnost i s. Agnezi Masnić, franjevki i sakristanki, koja je pripremila sve potrebno za euharistijsko slavlje.

Na kraju bratskog i pastoralnog pohoda bio je Agape kojeg su pripremili Mjesno bratstvo OFM-a na čelu s gvardijanom fra Matom i Mjesno brastvo OFS-a „Gospe od Zdravlja“ na čelu s mjesnom ministrom Mašom te Područno vijeće OFS-a na čelu s područnom ministrom Milom.


Pravilo OFS-a 26.: Bratski i pastoralni pohod

„Da bi se jačali vjernost karizmi i opsluživanje Pravila i da bi se zadobila što veća pomoć u životu bratstva, neka se ministar ili predsjednik, u dogovoru sa svojim vijećem, brine da se u određenim vremenskim razmacima zatraži pastoralni pohod od viših redovničkih poglavara kao i bratski pohod od onih koji su na višoj razini za to nadležni, po propisima Konstitucija“. (Pravilo OFS-a 26.)


 Generalne konstitucije OFS-a (Čl. 92.-95.): Bratski i pastoralni pohod

„Svrha je, kako bratskog tako i pastoralnog pohoda, oživjeti evanđeoski franjevački duh, osigurati vjernost karizmi i Pravilu, pružati pomoć životu bratstva, jačati vez jedinstva Reda i promicati njegovo što djelotvornije uključivanje u Franjevačku obitelj i Crkvu.“ (Generalne konstitucije OFS-a Čl. 92. 1.)

Bratski pohod je prilika za zajedništvo, izraz služenja i konkretnog zanimanja nadležnih svjetovnjaka na različitim razinama kako bi bratstvo raslo i bilo vjerno svom pozivu.“ (Generalne konstitucije OFS-a Čl. 94. 1.)

„Pastoralni je pohod povlaštena prigoda za zajedništvo s Prvim redom i Trećim samostanskim redom. Obavlja se također u ime Crkve, a služi osiguranju i promicanju opsluživanja Pravila i Konstitucija i vjernosti franjevačkoj karizmi. Obavit će se uz poštivanje organizacije i vlastitog prava OFS-a.“ (Generalne konstitucije OFS-a Čl. 95. 1.)

Tekst: fra Stipe Nimac, OFM

Fotografije: Maja Duspara, OFS


PRODUBLJIVANJE I ŽIVLJENJE FRANJEVAČKOGA
IDENTITETA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA (OFS)

Nacionalni kapitul OFS-a 2019. g. odredio je da tema 3. Kongresa Franjevačkoga svjetovnog reda i franjevačke mladeži bude „Produbljivanje i življenje franjevačkoga identiteta OFS-a“. Postavio je i cilj Kongresa: vidjeti u kakvom je stanju Nacionalno bratstvo OFS-a s obzirom na tu temu, s obzirom na produbljivanje i življenje svoga franjevačkoga identiteta. Predviđeno je da Kongres bude prilika za dijeljenje iskustava o produbljivanju i življenju franjevačke duhovnosti u bratstvima OFS-a i u osobnom životu.

Identitet OFS-a je u Pravilu OFS-a. Također i franjevačka dimenzija identiteta. Članovi OFS-a su vjernici „koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama sv. Franje Asiškog”. (Pravilo 1) Oni, zajedno s drugima u franjevačkoj duhovnoj obitelji, žele karizmu sv. Franje „učiniti nazočnom u životu i poslanju Crkve”. (Isto) Oni se „obvezuju da će živjeti evanđelje poput sv. Franje”; to čine u okolnostima svoga svjetovnog staleža. Iz ovoga proizlazi da se franjevački identitet OFS-a temelji na duhovnom iskustvu sv. Franje i da je temeljna pretpostavka za življenje tog identiteta što bolje upoznati sv. Franju i njegovo iskustvo vjere i življenja evanđelja.

Članom OFS-a postaje se zavjetovanjem evanđeoskog života u bratstvu OFS-a. To je obveza koju se preuzima. Ona se ostvaruje življenjem po pravilu koje je Crkva odobrila. Radi se o zauzetosti da se kršćanski poziv živi po primjeru sv. Franje.

Smatram da su temeljna obilježja franjevačkog identiteta sljedeća:

  1. Pokora trajno nastojanje oko obraćenja;
  2. Evanđelje projekt života za bratstvo i članove OFS-a;
  3. Živjeti evanđelje u bratstvu;
  4. Siromaštvo pojednostavljivanje materijalnih potreba;
  5. Svjedočenje evanđelja u društvu i svijetu;
  6. Djela milosrđa u bratstvu i izvan bratstva.

1) Pokora — Trajno nastojanje oko obraćenja

OFS je pokornički red u Crkvi. To njegovo obilježje, prisutno od početka, ponovno je istaknuto stavljanjem Prvog pisma sv. Franje vjernicima za proslov pravila OFS-a. Franjo je poslije obraćenja sebe smatrao „pokornikom iz Asiza” i stvarno je ušao u crkveni status pokornika. Bratstvo OFS-a bi se redovito trebalo okupljati na pokornička bogoslužja i na pomirbena slavlja s ispovijedi.

2) Evanđelje — projekt života za članove OFS-a

Sveti Franjo je vidio evanđelje kao izvor uputa za svagdašnji život. Pravilo OFS-a traži od članova OFS-a da „nastoje često čitati evanđelje prelazeći iz evanđelja u život i iz života u evanđelje” (Pravilo 4). Govorimo o „zavjetovanju evanđeoskoga života u OFS-u”.

3) Živjeti evanđelje u bratstvu

Riječ brat se u spisima sv. Franje spominje 232 puta. Bratstvo je životna zajednica. Ono se ne živi samo na susretima, nego i u svagdašnjem životu, u životnoj povezanosti članova OFS-a, u međusobnom pomaganju, kad je potrebno. Bratstvo se očituje posebno u brizi za stare i nemoćne članove bratstva. Bratstvo podrazumijeva jednakost svih članova i međusobno prihvaćanje. Bratstvo se hrani molitvom i slavljem svete mise. Bratstvo je subjekt svjedočenja evanđelja.

4) Siromaštvo — pojednostavljivanje materijainih potreba

Materijalno siromaštvo je jedno od temeljnih obilježja franjevaštva. Pravilo o materijalnom siromaštvu ima samo jednu, ali značajnu rečenicu: „Neka svjetovni franjevci traže ispravan odnos prema zemaljskim dobrima u odvajanju od njih i u njihovu korištenju pojednostavljujući vlastite materijalne potrebe.“ (Hrvatski prijevod nije posve točan.) Mislim da se svjetovni franjevci trebaju preispitivati u svjetlu ovih riječi. Jedan duhovni autor napisao je: „Franjevačko siromaštvo ima u društvu više nego ikada vrijednost znaka propovijedi bez riječi jer stavlja u pitanje pretjerano isticanje blagostanja.” Osim toga materijalno siromaštvo ima još dvije važne dimenzije: bratsku i socijalnu. Tko je siromašan slobodniji je i otvoreniji za bratski život, slobodniji za pomoć braći i sestrama te otvoren za pomoć koju mu braća i sestre mogu pružiti. Tko je siromašan znači da je dio svojih dobara podijelio siromašnima, potrebitima. „Nitko nije ovlašten pridržati sebi za uporabu što nadilazi njegove potrebe, dok drugima nedostaje najpotrebnije.“ (Populorum progressio 23.)

 5) Svjedočenje evanđelja u društvu i svijetu

Poznato vam je da je sv. Franjo u jednom času svoga puta obraćenja morao razlučiti zove li
ga Bog na kontemplativni život (za koji je imao sklonosti) ili na apostolski život (za koji je imao sposobnosti). U razlučivanju je zadužio sv. Klaru i jednoga svog brata da se mole i traže od Boga odgovor na to pitanje. Oboje su mu odgovorili da ga Bog zove na apostolski život, na svjedočenje evanđelja među ljudima. On je prihvatio apostolski život, ali nije zanemario kontemplaciju; svjedočenje je proizlazilo iz kontemplacije.

Stoga je Franjevački svjetovni red pozvan na svjedočenje evanđelja medu ljudima, u društvu, u svijetu. Članovi OFS-a se ne zatvaraju u sebe, ni u svoja bratstva, ni u župne zajednice; ne bježe od svijeta, od suvremenih pitanja i problema; nisu ravnodušni prema društvu i svijetu u kojem žive. Naš generalni ministar je u intervjuu za Veritas prošle jeseni dosta hrabro rekao: „Ako smo zatvoreni, nismo svjetovni franjevci”. Mislim da bratstva OFS-a trebaju biti iskrena, istinoljubiva i reći kakvo je u njima stanje s obzirom na dužnost svjedočenja vjere, evanđelja pred drugima, u društvu, u javnosti, na osobnoj razini i na razini bratstva. Ima li, u tom smislu, zatvorenosti, pasivnosti u mjesnim bratstvima OFS­a?

U Obredniku OFS-a, u tumačenju zavjetovanja u OFS-u, kaže se da zavjetovanje uključuje „prihvaćanje volje: živjeti u svijetu i za svijet”, to jest ne biti ravnodušan prema svijetu. Prema apostolskoj pobudnici „Christifideles laici“, objavljenoj nakon Biskupske sinode o vjernicima laicima, među kriterijima prosuđivanja crkvenosti vjerničkih društava, društava vjernika laika su i sljedeća dva kriterija: 1) Podudarnost i dioništvo u apostolskoj svrsi Crkve i 2) Nastojanje oko ponazočenja u ljudskom društvu. Sudjelovanje u apostolskoj svrsi Crkve znači „da se od društava vjernika laika i od svakog napose traži misionarski polet kojim su oni sve više i više subjekti nove evangelizacije”. S obzirom na prisutnost u društvu, zajednice vjernika laika „moraju postati žive rijeke dioništva i uzajamnosti na izgradnji pravednijih i bratskijih uvjeta u društvu”. Ako ova dva kriterija nisu ostvarena, upitna je crkvenost vjerničkog društva.

Bratstvo OFS-a je u tom kontekstu bratstvo koje se otvara svim ljudima: „Osjećaj bratstva činit će ih spremnima izjednačavati se sa svim ljudima, osobito s najmanjima” (Pravilo 13). Članovi OFS-a „pozvani su sa svim ljudima dobre volje izgrađivati bratskiji evanđeoskiji svijet da bi se ostvarilo kraljevstvo Božje” (Pravilo 14). Pozvani su također na „poštovanje prema drugim stvorenjima, živima i neživima koji i nose pečat Svevišnjega’ (1 Če1 80, Pj Su 4) (Pravilo 18). Pozvani su, konačno, biti „nositelji mira” te donositelji „radosti i nade” (Pravilo 19). Ovi elementi svjedočenja — otvorenost svim ljudima, poštivanje stvorenja, svjedoci mira, donositelji radosti i nade — ukorijenjeni su u franjevačkim početcima i ima ih se smatrati dimenzijama franjevačkog identiteta OFS-a.

U zadaći donošenja mira vidi se povezanost unutarnjeg duhovnog stanja i svjedočenja. Sv. Franjo kaže: „Svjedočite mir koji nosite u sebi!” Donošenje mira pokazuje kako je franjevačko svjedočenje prije svega svjedočenje primjerom, životom.

6) Djela milosrđa u bratstvu i izvan bratstva

Našim djelima milosrđa svjedočimo Božju ljubav prema potrebitima. U prvim pravilima OFS-a (Memoriale propositi, Supra montem) govori se o milosrdnim djelima prema članovima bratstva i prema ljudima izvan bratstva: “A svatko neka dade ekonomu jedan novčić koji je u opticaju. Ekonom će skupiti taj novac i prema savjetu ministra prikladno razdijeliti siromašnoj braći i sestrama, a osobito bolesnima i onima koji bi ostali bez sprovodnih počasti, i napokon drugim siromasima.” (Pravilo i način života braće i sestara Reda od pokore / Pravilo Nikole IV. iz 1289.)

U iskustvu sv. Franje njegovo približavanje gubavcima bilo mu je poticaj na obraćenje. U tradiciji OFS-a djela milosrđa pojedinih članova i cijelog bratstva viđena su, uz post molitvu, kao pokazatelj obraćenja i vjerodostojnosti obraćenja.

Ovih šest obilježja franjevačkoga identiteta temelje se na Pravilu OFS-a i na njegovoj povijesti i duhovnoj baštini i danas ih doista ne možemo zanemariti.

PRODUBLJIVANJE: Koje obilježje treba detaljnije upoznati (osobno, u bratstvu)?

ŽIVLJENJE: Koje obilježje se živi (osobno, u bratstvu)?

Koje obilježje se manje živi (osobno, u  bratstvu)?

Koje obilježje se ne živi (osobno, u bratstvu)?

fra Zvonimir Brusač, TOR
nacionalni duhovni asistent OFS-a