Split: Podjela službi akolita i lektora

U srijedu 15. prosinca u Samostanu o. Ante Antića podijeljene su službe akolita i lektora šestorici bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.
Četvorica bogoslova prve godine: fra Kristijan Pisac, fra Stjepan Raić, fra Teo Tadić i fra Marko Udovičić postavljeni su u službu čitača, lektora. Dvojica bogoslova druge godine: fra Josip Brandejs i fra Mate Šakić postavljeni su u službu akolita.
Misno slavlje predvodio je delegat oca Provincijala, magistar bogoslova, fra Ivan Režić, a u koncelebraciji su bili: fra Domagoj Volarević, domagistar bogoslova i profesor liturgike na KBF-u u Splitu, te fra Šimun Markulin, profesor moralne teologije na KBF-u u Splitu.
Za oltarom su posluživali novouvedeni akoliti, a misno slavlje glazbeno je popratio fra Oliver Marčinković zajedno s ostalom braćom bogoslovima.

fra Valentino Radaš