Split: Postavljanje u službu akolita

Na svetkovinu rođenja sv. Ivana Krstitelja 24. lipnja 2020. u Samostanu o. Ante Antića u Splitu na Trsteniku fra Ivan Režić, magistar franjevačkih bogoslova, uime provincijala fra Marka Mrše postavio je u službu akolita četvoricu bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja: fra Stipu Buljana, fra Ivana Novakovića, fra Marka Pudara i fra Šimuna Sutona. Uime provincijala fra Andrea  Murhabalea u službu akolita uveo je i dvojicu bogoslova Franjevačke provincije sv. Benedikta iz Konga koji studiraju teologiju na KBF-u u Splitu: fra Richarda Kakulea Mahambu i fra Hervea Tumanara Poto Poto.

U euharistijskom slavlju koncelebrirali su fra Domagoj Volarević, domagistar franjevačkih bogoslova i profesor liturgike na KBF-u u Splitu te fra Šimun Markulin, profesor moralne teologije na istom fakultetu, a đakonirali su fra Ivo Rastočić i fra Željko Štrbac. Pjevanje su predvodili franjevački bogoslovi, uz orguljašku pratnju đakona fra Filipa Čogelje.

Đakon fra Ivo Rastočić u propovijedi je naglasio značaj ove službe za Crkvu, posebno istaknuvši važnost priprave za služenje vjernicima kroz službu akolita i tumačeći odnos prema euharistiji po primjeru sv. Franje Asiškoga, sv. Klare Asiške i sv. Paškala Bajlonskog. Nakon propovijedi uslijedio je sam čin postavljanja u službu akolita, a na koncu misnog slavlja predsjedatelj fra Ivan Režić čestitao je braći postavljenoj u službu akolita uime obojice provincijala i u svoje osobno ime te im poželio Božji blagoslov na njihovom daljnjem putu prema svećeništvu.

Akolitova je zadaća da pripremi oltar i što je potrebno za euharistijsko slavlje te da poslužuje kod oltara i pomaže svećeniku i đakonu u bogoslužnim činima, osobito u slavljenju svete mise. Akoliti su, po samoj svojoj službi, izvanredni djelitelji pričesti (kan. 910, § 2 ); kad nema svećenika ni đakona, a potreba traži, mogu u dijeljenju pričesti pomagati svećenicima i đakonima. Isto tako, ako nema svećenika ni đakona, mogu izlagati Presveti oltarski sakrament na klanjanje i čašćenje, ali ne i blagoslivljati vjernike s Presvetim (kan. 943).

Fra Ivan Novaković

Fotografije