Sprovod fra Mate Gverića

U utorak 21. prosinca 2021. na Visovcu je pokopan fra Mate Gverić, franjevac Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Fra Mate je preminuo u 79. godini života, 61. redovništva i 51. svećeništva u Samostanu svetog Ante na Šubićevcu u Šibeniku u nedjelju 19. prosinca 2021. godine.
Euharistijskom slavlju predsjedao je mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup, uz koncelebraciju mons. Ante Ivasa, biskupa u miru, fra Marka Mrše, provincijala Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, fra Marka Nimca, gvardijana Samostana Majke od Milosti na Visovcu i četrdesetak svećenika. Misnom slavlju i sprovodnim obredima prisustvovalo je tridesetak časnih sestara, deset franjevačkih bogoslova, novaci, rodbina, župljani župa u kojima je djelovao i prijatelji pokojnog fra Mate.
Oproštajni govor na samom kraju uime Provincije izrekao je provincijal fra Marko Mrše, uime samostana Visovac gvardijan fra Marko Nimac, a uime kolega fra Žarko Maretić. Misno slavlje ministriranjem i pjevanjem animirali su franjevački bogoslovi pod vodstvom Pere Prosenice, prof.
Sprovodne obrede kod franjevačke grobnice predvodio je gvardijan fra Marko Nimac.

Tekst i fotografije: fra Mate Šakić


Iz homilije mons. Tomislava Rogića, šibenskog biskupa

Poštovani Provincijalu fra Marko, biskupe u miru Ante, gvardijane fra Marko, braćo franjevci provincije Presvetog Otkupitelja, najbliža rodbino – braća i sestre pokojnog fra Mate, sva okupljena braćo i sestre u vjeri Kristovoj!
Prikazujemo ovu svetu misu za pokojnog fra Matu Gverića, franjevca, redovnika, svećenika Crkve Božje u službi do samog kraja. Pedeset godina svećeništva od kojih je većinu, više od 35 godina poklonio služeći Bogu i vjernom narodu u Šibenskoj biskupiji iz koje je rodom i potekao.
Početkom ožujka prošle godine imao sam pastirski pohod župama Dubravice i Rupe, u kojima me radosno dočekao i susrete s vjernicima pripremio fra Mate. Znao sam za narušeno zdravlje, ali tada to on još nije pokazivao. Gorio je žarom navjestitelja Radosne vijesti i domišljao se kako da unaprijedi vjerski život svojih vjernika. Znao je i za kritiku, ali i za poticaj, osokoliti, ohrabrit to malo stado. Ponosio se učinjenim i okupljenim vjernicima jer ga je to radovalo i ispunjalo. Posljednji put vidjeli smo se na Malu Gospu ove godine u Skradinu, a izgled je gotovo obećavao da se fra Mate opravlja. No ubrzo snage su ga stale napuštati. Pripremao se onamo kud za vazda gre se! Ostaje praznina za čovjekom kojeg je uvijek bilo radost susresti, koju mudru poslušati, ugodno razgovarati i uvijek se bitnim stvarima okretati. …

… Razmišljajući o tim istinama naše vjere zapravo prepoznajemo kako se to oslikavalo u životu i djelovanju fra Mate. On je Krista svojom jednostavnošću i svjedočenjem vjere, uspijevao približiti vjernicima. To je bila vjera u kojoj je živio, djelovao i nosio se s poteškoćama, pouzdajući se od Gospodina – od svojih najranijih dana zadojen vjerom u svojoj obitelji – pa do posljednjih trenutaka ovozemaljskog života.
Fra Mate hvala na tom svjedočanstvu vjere, svećeničkog i redovničkog služenja, vaše blizine i topline kojom ste zračili i mnoge zadužili. Neka Vas nebeski Otac primi u dom koji vam je pripravio i u koji vas je pozvao.
Gospodine, Ti si Krist, Božji Sin koji nas dođe spasiti i k sebi dovesti. Fra Mate je pirimo tvoj posljednji poziv, da napusti ovaj stvoreni svijet, da ona nada i vjera koju je živio i svjedočio, u kojoj je hodio, – postane sada njegova stvarnost zauvijek!
Molimo Te ovom svetom misnom žrtvom da se fra Mato zauvijek u tebi raduje. – Amen.


Oproštajni govori:

Fra Marko Mrše, provincijski ministar

Dragi oče biskupe Tomislave, biskupe u miru Ante, braćo svećenici, redovnici i redovnice, poštovana rodbino, prijatelji i znanci pokojnog fra Mate, braćo i sestre u Kristu!
Odlazak s ovog svijeta, prestanak života na ovom svijetu uvijek je, u većoj ili manjoj mjeri, iznenađenje. Ne očekujemo, bolje reći ne želimo da se dogodi ili da se dogodi baš sad, makar znamo da će se ipak i usprkos svemu kad tad dogoditi, makar smo svjesni i vjerujemo da je smrt sastavni dio života, odnosno da života nema bez smrti. Nemamo iskustvo smrti. Smrt nas iznenadi, pa i onda kad je na vidiku, kada kuca na nečija vrata. I kad se u takvim okolnostima dogodi, izaziva u nama nevjericu. Ne želimo je, pokušavamo je odgoditi, kako je ne možemo uništiti, tražimo lijek da je barem odgodimo. Ali kada dođe trenutak, ona je tu, svojevrsna tajna života, ali i sastavnica svakog života. Ne samo ljudskog.
Dolazak na ovaj svijet, promatran kroz filozofsko-teološki, egzistencijalni i antropološki kontekst, čudesan je događaj i neponovljiva stvarnost. Život je, u kontekstu Božjeg stvaranja i stvorenja, uvijek nov i jedinstven. Život je tajna, ali i smrt je te će na nekakvoj spoznajnoj razini to i ostati. No ima jedna važna, utješna činjenica, a ta je da postoji druga dimenzija te stvarnosti koja, promatrana svjetlom vjere, dobiva sasvim novo značenje. Ona je i razlog našega današnjeg okupljanja na Gospinom otočiću Visovcu. Vjerom u Isusa Krista i njegovo uskrsnuće svjedočimo to otajstvo koje će i nas dotaknuti, kojega smo i mi dionici, dionici događaja koji se uistinu i ostvario. U to otajstvo vjerovao je, propovijedao, životom svjedočio te postao njegov dionik i naš brat fra Mate, čija nas je smrt ovdje okupila, od koga se danas opraštamo, a njegovo tijelo predajemo majci zemlji od koje je uzet. Ali ne da ostane zemlja, ne da se u ništavilo vrati, nego da čeka i dočeka dan svog uskrsnuća, a to je jedini smisao, jedina i uzvišena vrijednost za koju vrijedi živjeti ovaj zemaljski život.
To je, braćo i sestre, dio vjere koju ispovijedamo, koja nam je utjeha i nada, što je zasigurno bila utjeha i nada našem bratu Mati. Vjerujem da je s tom vjerom živio i djelovao, da je s tom vjerom sa žarom svjedočio ljepotu ovog života, ljepotu i smisao svećeničkog i redovničkog života, a sve na osobnu duhovnu dobrobit, a nadasve duhovnu dobrobit vjernog Božjeg naroda koji mu je po službama bio povjeren.
A sada nekoliko osnovnih podataka o fra Matinu životu i djelovanju. Opširniji podaci bit će objavljeni u Vjesniku Provincije.
Fra Mate je rođen 3. studenog 1943. u Brištanima, Župa Miljevci. Otac mu se zvao Jakov, a majka Jaka r. Bašić.
Osnovnoškolsko obrazovanje završio je u rodnom mjestu. Prva četiri razreda osnovne škole (1951. – 1955.) pohađao je u rodnim Brištanima, a u Drinovcima druga četiri razreda (1955. – 1959.). Po završetku osnovne škole upisao se u Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, gdje je najprije završio prva dva razreda gimnazije (1959. – 1961.), nakon čega je stupio u novicijat na Visovcu (11. 7. 1961.) gdje je godinu dana kasnije položio prve jednostavne redovničke zavjete (12. 7. 1962.). Nakon toga pošao je na odsluženje vojnog roka koji je trajao godinu i devet mjeseci (24. 9. 1962. – 25. 6. 1964.). To, vjerujem, traumatično razdoblje nije ga pokolebalo na njegovu putu da postane redovnik i svećenik, član naše Provincije, pa je, vrativši se iz vojske, nastavio sa srednjoškolskim obrazovanjem, završivši u Sinju III. i IV. razred gimnazije (1964. – 1966.).
Daljnje školovanje odvelo ga je u Makarsku, na Franjevačku visoku bogosloviju gdje je pohađao filozofsko-teološki studij (1967. – 1972.). Tijekom studija teologije u Makarskoj u ruke tadašnjeg provincijala fra Petra Čapkuna položio je svečane redovničke zavjete (8. 12. 1967.). Za đakona ga je u Makarskoj zaredio tadašnji biskup Frane Franić (6. 12. 1970.), a za svećenika na Visovcu ga je zaredio tadašnji šibenski biskup Josip Arnerić (29. 6. 1971.). Mladu misu slavio je na Miljevcima (18. 7. 1971.), a godinu dana kasnije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je teologiju (16. 11. 1972.). Ove godine na Visovcu sa svojim kolegama fra Božom Ćurčijom, fra Žarkom Maretićem i fra Jurom Župićem proslavio je 50. obljetnicu svećeničkog ređenja.
Nakon svećeničkog ređenja fra Mate je, uz odgojnu službu i službu redovničkog poglavara, tj. gvardijana, uglavnom vršio pastoralne službe, i to deset godina najprije u splitsko-makarskoj nadbiskupiji, potom tri godine u zagrebačkoj nadbiskupiji i zadnje i najduže trideset i šest godina u šibenskoj biskupiji. Ukratko iznosim neke pojedinosti iz njegova života i djelovanja.
Godinu dana kao đakonu i godinu dana kao svećeniku povjerena mu je služba pomoćnika magistra bogoslova (1970. – 1972.). Kao mladomisniku najprije mu je povjerena služba župnog vikara, koju je godinu dana obavljao u Župi Runović (1972. –1973.), a nakon toga jednu godinu istu službu vršio je u Župi svetog Ilije u Metkoviću (1973. – 1974.). Potom mu je povjerena služba župnika u Metkoviću, gdje je ostao osam godina (1974. – 1982.). Kroz to vrijeme, uz ostale pastoralne dužnosti, uređivao je župni list „Iskra“ te vodio radove na izgradnji crkve svetog Franje na Kladi. Iz lijepe neretvanske doline premješten je potom u Zagreb gdje mu je povjerena služba župnika Župe Majke Božje Lurdske te služba gvardijana istoimenog samostana. Na tim dvjema službama ostao je tri godine (1982. – 1985.). Valja spomenuti da je i na ovoj službi u Zagrebu izdavao župni list „Majka“. Iduće tri godine vršio je službu župnika Župe svetog Jure na Unešiću (1985. – 1988.) i u isto vrijeme bio dekan unešićkog dekanata u šibenskoj biskupiji te definitor Provincije. Nastavio je i dalje sa župničkim službama, u Župi Kijevo povjerena mu je služba župnika gdje je ostao tri godine (1988. – 1991.). Iz Kijeva nije otišao na redovan način, nego je sa svojim narodom preko kijevskog brda Kozjaka bio prisiljen napustiti tu župu, jer su pobunjeni Srbi i jugovojska osvojili Kijevo. Potom je imenovan župnikom Župe svetog Ante Padovanskog u Šibeniku (Šubićevac), na kojoj je ostao punih jedanaest godina (1991. – 2003.). U tom vremenu učinio je puno u pripremnim aktivnostima oko planiranja izgradnje novoga franjevačkog samostana i župne crkve na Šubićevcu. Idućih šest godina bio je župnik u Drnišu (2003. – 2009.), a nakon toga sedam godina bio je gvardijan Samostana Gospe od Milosti na Visovcu (2009. – 2016.). Potom je ponovno premješten na jednu pastoralnu službu, službu župnika dviju župa Dubravica i Rupa na kojima je ostao pet godina, tj. sve do svoje smrti.
Draga braćo i sestre, ovaj svijet, naša Provincija, posebno rodbina i prijatelji našeg fra Mate postali su siromašniji za život jednoga dragog i dobrog čovjeka, za predanog radnika na Njivi Gospodnjoj, za svećenika redovnika koji je svojim životom, svojim primjerom, svjedočanstvom i djelovanjem prenosio i pronosio poruku Isusova evanđelja. I kada bismo mogli čuti njegovo svjedočanstvo, vjerujem da bi nam, poput svetog Pavla u 2. poslanici Timoteju odgovorio: „Znam komu sam povjerovao! (2 Tim 1,12).
Osjećam potrebu Bogu zahvaliti za dar fra Matina života, za dar njegova odgovora na Božji poziv u svećeničkom i redovničkom zvanju u našoj Provinciji, za sve ono što je učinio dobra za Crkvu, franjevački red, našu Provinciju, a osobito za sve ono dobro koje je kao svjedok vjere u Isusa Krista, kao svećenik i redovnik, na razne načine i u raznim prigodama učinio, služeći ljudima.
Njegovo bogato pastoralno iskustvo daje mi za pravo zaključiti da je svoje snage, svoje znanje i svoje sposobnosti koristio za širenje Božje riječi i da je zdušno, savjesno, odgovorno i predano radio za Kraljevstvo Božje na ovoj zemlji. Bio je neumorni širitelj Riječi Božje među Božjim narodom koji mu je po službama bio povjeren. To je činio sve do zadnjih atoma svojih snaga, do posljednjeg daha, usprkos činjenici što su ga određena braća savjetovala da, zbog svoga zdravstvenog stanja, koje se u zadnje vrijeme naglo pogoršalo, napusti odnosno preda svoju službu višim crkvenim vlastima i stavi je na raspolaganje. Bio je uvjeren da još može biti koristan i usprkos rapidnom opadanju snaga, bio je koristan, ali kao da je Bog rekao: „Fra Mate, doista ne možeš dalje!“ I nije mogao. Bolest je bila jača.
Uime Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i u osobno ime, upućujem izraze najiskrenije bratske i kršćanske sućuti fra Matinoj užoj i široj rodbini, posebice bratu Anti, sestri Mariji Vranjković i njihovim obiteljima, sestrama č. s. Zdravki i sestri Velki s obitelji te ostaloj rodbini i prijateljima.
Dragi fra Mate, opraštam se od tebe uime svih članova naše Provincije i u svoje osobno ime. U više navrata sam te posjetio, a posljednji put sam te vidio u četvrtak, tri dana prije tvoje smrti. S tobom sam izmijenio nekoliko riječi, zaželjevši da ti Bog bude snaga prema Njegovoj svetoj volji. I Njegova volja bî, usprkos našim suprotnim nadanjima, očekivanjima i željama, da napustiš ovaj svijet i uputiš se stazama vječnosti, znajući komu si povjerovao, znajući i vjerujući da si svoj život posvetio i darovao, služeći ljudima, svjedočeći im Krista raspetog, Božju silu i Božju mudrost. Stoga čvrsto vjerujem da će te prigrliti Onaj „komu si povjerovao“. I mi ćemo na tu nakanu moliti, molit ćemo da tvoj ovozemaljski život dobije potpuni i pravi smisao u onostranosti, u vječnosti, čemu se svi skupa, kao tvoja braća i sestre u Kristu, čvrsto nadamo i vjerujemo. A taj zalog, to otajstvo svojim primjerom nam je pokazao Gospodin naš Isus Krist, kojemu neka je slava u vijeke vjekova. I na kraju, dragi fra Mate, hvala ti za sva dobra djela koja si, kao član naše Provincije, kao svećenik i redovnik, činio u Kristovo ime, tamo gdje te je Božja providnost slala. Počivaj u miru Božjem. Amen.


Fra Marko Nimac, gvardijan

Preuzvišeni o. biskupi, mnogopoštovani o. Provincijale, draga obitelji, braćo svećenici, časne sestre, draga braćo i sestre!

Uime fra Matinog matičnog samostana Visovca, braće fratara na Visovcu, novaka, braće samostanskog okružja, u osobno ime te uime župljana Rupa i Dubravica, zadnjih župa koje je posluživao, opraštam se od našeg fra Mate Gverića.

Ja, Ivan, začujem glas s neba: „Piši! Već odsada, blaženi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpočinu od svojih trudova, jer ih prate djela njihova!” (Otk 14, 13)

Dragi fra Mate, doživio sam te kao čovjeka, fratra, svećenika blagog izraza lica iza kojega stoji meko, dobro, široko, plemenito srce. Mnogi te bivši, a vjerujem i župljani župa Dubravica i Rupa, pamte kao dobrog svećenika, predanog Bogu, Crkvi i narodu. Svećenika koji je govorio direktno, bez celofana i s propovjedaonice i općenito u životu.

Odlaziš u 79. godini života, 61. godini redovništva i 51. godini svećeništva. U tom vremenu koliko ti je Bog dao, učinio si puno dobrih djela.

Gospodin te pozvao da otpočineš od svojih trudova, a prate te djela tvoja. Počivaj u miru Božjem i neka ti je laka hrvatska, visovačka zemlja koju si neizmjerno volio!


Fra Žarko Maretić

Poštovana rodbino pok. fra Mate, oci biskupi, oče provincijale, braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici! Sve nas je ovdje na ovome svetom mjestu, na Gospinu otočiću Visovcu okupila ne baš neočekivana, ali ipak iznenadna smrt našeg fra Mate. Drago mi je što sam ga mogao samo sat vremena prije njegove smrti u samostanu u njegovoj sobi posjetiti i s njime malo porazgovoriti.

Evo me dopala časna dužnost nešto o dragom pokojniku progovoriti uime svih njegovih kolega. Fra Matu sam upoznao davne 1960. godine u Franjevačkom sjemeništu u Sinju; ja sam bio u prvom, a on u drugom razredu gimnazije. Nakon novicijata i odslužene vojne obaveze prispjeli smo u isti, treći razred gimnazije u Sinju i ostali smo skupa sve do završetka teološkog studija u Makarskoj 1971.

Bila su to za nas burna vremena: služenje vojske u nama neprijateljskom okružju, u dalekoj Srbiji ili Makedoniji; u Crkvi je Drugi vatikanski sabor donio neke nove reforme i ideje koje su se različito tumačile. U Hrvatskoj se događalo Hrvatsko proljeće u koje smo mi na svoj način bili snažno uključeni. Bio je to nacionalni zanos i velika očekivanja te na kraju slom i razočaranje. O svemu tome smo mi bogoslovi, osobito na kraju dugoga samostanskog hodnika, „na špici“, javno raspravljali.

S fra Matom sam sve te godine bio kao brat i prijatelj veoma povezan. Zajedno smo molili, zajedno igrali nogomet, išli u šetnje. Zajedno smo tipkali skripte za ispite, zajedno se šalili i diskutirali. Pored teologije fra Mate se dobro razumio u nacionalnu i svjetsku politiku.

Fra Mate je bio veoma društven čovjek, po naravi veseo i otvoren, u društvu ugodan. Znao je dobro svirati i pjevati. Imao je izvanredan talent imitirati tuđi glas, npr. prenositelje nogometnih utakmica, osobito čuvenog Ivana Tomića. Imao je naviku drugima „nadivati“ imena, ne podrugljiva već neka prihvatljiva, simpatična. On bi to ime ponavljao i ono bi se primilo. On je dao i ovdje nazočnom fra Stipi ime „Sičinava“ i ovdje nazočnom fra Anti ime „Luiđi“.

Poslije bogoslovije dužnosti su nas prostorno udaljile, ali smo se češće čuli telefonom ili bismo se barem ponekad susreli. Ponovno smo se našli na zajedničkom djelu gradnje samostana sv. Ante na Šubićevcu 2001., ja kao provincijal, on kao župnik. Od 2003. do 2009. on je župnik u Drnišu, ja župnik na Miljevcima i potom gvardijan na Visovcu. U to doba smo se sastajali barem dva puta tjedno. Fra Mate je mene zamijenio kao gvardijan na Visovcu gdje sam i dalje kod njega često dolazio. I na kraju smo uspjeli skupa s našim ovdje prisutnim kolegom fra Božom, proslaviti svoju Zlatnu misu na Visovcu 30. lipnja ove godine.

Fra Mate je bio razborit, razuman, tolerantan, uravnotežen i miroljubiv čovjek. Kao vjernik, fratar i svećenik volio je svoju Franjevačku provinciju, svoju Crkvu i svoj hrvatski narod. Često je vodio hodočasnike po cijeloj Hrvatskoj i pričao im našu kršćansku i nacionalnu povijest, pa su svi rado s njime putovali. Savjesno je vršio svoje redovničke i svećeničke dužnosti koje su proizlazile iz njegove službe kao župnika i gvardijana.

Dragi kolega fra Mate, hrabro si trčao svoj životni maraton, služio si Bogu i narodu preko 50 godina, doslovno do zadnjeg daha kao onaj vojnik koji je 490. pr. Kr. dotrčao od Maratona u Atenu javiti pobjedu Grka nad Perzijancima i pao od umora mrtav. Vjerujem da zajedno sa sv. Pavlom možeš pred Gospodom reći: „Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao…“ (2 Tim 4,7), i da ti je pripravljen vijenac vječne slave.

Primio te Krist koji te je i pozvao u svoju svećeničku službu i sada s ovoga svijeta! Hvala ti za sve, za tvoj život i rad! Uživao vječnu radost u nebu!


Sućuti:

Don Mario Kosić

Poštovani oče Provincijale!

Vama i cijeloj redovničkoj zajednici izražavam svoju kršćansku sućut zbog smrti fra Mate Gverića.

Dobri Bog čovjeku daruje mnoge trenutke i ljude u raznim trenucima života. Tako je meni darovao mnoge susrete sa meni dragim i bliskim fra Matom Gverićem. Od Kijeva 1990. godine pa Šibenika darovani su mi bili susreti sa fra Matom. Zajednički korak u teškim vremenima kada se tiho i postojano živjelo vjeru i nosilo ljubav prema Bogu, Crkvi i Domovini.

Moj fra Mate bio je orijaš tijela, plemenita duha i nadasve fratar koji je cijelim svojim bićem svjedočio i živio ljubav prema Bogu, Crkvi i Domovini.

Milosrdni Bog koji ga je pozvao neka ga nagradi životom vječnim.

Vama poštovani Oče Provincijale još jednom izražavam svoju kršćansku sućut kao i cijeloj Vašoj Provinciji.

 

s. Jakica Vuco, dominikanka

Poštovani oče gvardijane, braćo franjevci,

iznimno mi je žao što ne ću moći sudjelovati na ispraćaju i pokopu dragog nam fra Mate Gverića.

Htjela bih zahvaliti Bogu, njegovoj obitelji, vama – njegovoj zajednici, koja ga je dala narodu za koji je živio i davao  cijeloga sebe do kraja! 

Njegova neposrednost, radost i otvorenost za svakoga čovjeka željna Boga, ljubavi i zajedništva, u njemu je doživjela istinsku puninu čovjeka- fratra!

Neka slavi slavlje radosti s onim koji mu je bio oslonac i cilj! 

Počivaj u miru dragi naš fra Mate, neka te anđeli okružuju i donesu u krilo Očevo! 

Mislima i srcem s vama na Visovcu, ipak odsutna

s. Jakica, dominikanka i sve dominikanke