Zbornik radova “Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 2012. godine”

U nakladi Zbornika “Kačić” objavljeni su radovi međunarodnoga znanstvenog skupa u prigodi osam stoljeća od dolaska sv. Franje u Hrvatsku i o početcima Franjevačkog reda među Hrvatima održanog u Splitu i Zadru 2012. pod naslvom “Sv. Franjo Asiški u Hrvatskoj 2012. godine”.

PROSLOV

“Ventis contrariis flantibus …

in partibus Sclavoniae se invenit.”

T. Celano

Fra Toma Čelanski, učenik sv. oca Franje i prvi njegov životopisac, navedanim je riječima posvjedočio činjenicu da je Veliki Asižanin svojom nogom stupio na hrvatsko tlo, odnosno da je neplanirano došao u Hrvatsku. To je Tomino svjedočanstvo svima Svečevim sinovima, kćerima i štovateljima veoma dragocjeno. Svi se tom činjenicom ponose. O tome su mnogi znanstvenici i književnici pisali, a slikari ga svojim kistom ovjekovječili.

No, budući da Toma nije zapisao naziv mjesta u koje je lađa dovela Sveca, duga su stoljeća rodila predaje, legende čak i polemike o tom pitanju. Činjenica da je sv. Franjo posjetio Hrvatsku, da su njegovi sinovi i kćeri stoljećima svojim životom i karizmom ukorijenjeni u hrvatskom narodu i da su i danas najbrojnija redovnička obitelj u našoj Domovini, potakla je ideju da se znanstveno i molitveno proslavi veliki franjevački jubilej – 800. obljetnica posjeta sv. oca Franje Hrvatskoj (1212.-2012.). Sudjelovali su, osim domaćih predavača iz domovine Hrvatske, također znanstvenici iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Italije.

Priređena su dva velika slavlja: 1. znanstveni skup o toj temi u Splitu i Zadru, i 2. svečano molitveno slavlje biskupa, klera, Franjinih sinova i kćeri s Božjim narodom u Splitu, na posvećenom mjestu, starohrvatskoj opatiji na Sustipanu.

Predavači nisu mogli sigurno kazati u koju je hrvatsku luku uplovila Franjina lađa. To se vjerojatno ne će moći nikada doznati, jer ne postoje vjerodostojna povijesna svjedočanstva. Ali su odgovorili na brojna povijesna, politička, crkvena, kulturna, društvena i druga pitanja. Sve je to objavljeno u ovomu Zborniku koji, evo, predajemo našoj javnosti. Nažalost, trojica predavača nisu dostavila svoja predavanja. Ipak je ovaj Zbornik veliki doprinos u prvom redu franjevaštvu, a zatim Crkvi, znanosti, kulturi i umjetnosti u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Ugledni su predstavnici Crkve i društva pozdravili znanstveni skup. Fra Josip Sopta, predsjednik Organizakcijskog odbora, upoznao je sudionike s programom simpozija u Splitu i Zadru (1. i 2. X. 2012.) i otvorio skup. Jedan je dio predavanja održan u jednom, a drugi u drugom gradu. Predavanja nisu objavljena u Zborniku onim redom kojim su održana u oba grada, nego su poredana po logičnom slijedu: opće uvodne teme, boravak sv. Franje u Hrvatskoj, glavna tema, i članci o umjetnosti, franjevačkoj povijesti, posebno historiografiji.

Kratko je izvješteno o liturgijskom slavlju u Splitu na Sustipanu (6. X. t. g.). O tomu su sredstva društvenoga priopćavanja opširno obavještavala javnost (RTV i tisak).

Na kraju je prikaz o prezentaciji Zbornika “Kačić” u Viteškoj dvorani Družbe „Braće Hrvatskoga Zmaja“ u Zagrebu na Kamenitim vratima.

Sve je popraćeno slikovnim prilozima.

Zahvalni smo dobromu Bogu, Bogorodici Mariji, Kraljici Franjevačkoga reda, i sv. ocu Franji da smo mogli dostojno obilježiti i proslaviti ovaj veliki franjevački jubilej.

DEO OPTIMO MAXIMO GRATIAS AGAMUS!

Ali treba zahvaliti i ljudima, najprije Vijeću franjevačkih zajednica, organizatoru jednoga i drugog slavlja, organizacijskim odborima, predavačima, pjevačkim zborovima, ministrantima, volonterima, a na poseban način biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama i cijelomu narodu Božjemu, koji je na divan način uzveličao liturgijsko slavlje u Splitu na Sustipanu.

Vivant sequentes!

Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić,

urednik