Župa sv. Ivana Kristitelja u Grabu

Grabu na Gazu u petak, 22. lipnja 2012. godine održano je predstavljanje knjige „Župa sv. Ivana Kristitelja u Grabu“.

Na početku je župnik fra Doško Botica pozdravio prisutne i iznio redoslijed programa. Zatim je zbor župe otpjevao pjesmu u čast sv. Ivana Kristetlja. Knjigu je predstavio fra Bruno Pezo, profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti, istaknuvši pojedine naslove, autore i kratki sadržaj svakoga pojedinog rada. Poslije njega govorio je Ivan Kozlica o stradanjima u Drugom svjetskom ratu koja su zadesila Grab i njegovu okolicu.Splet grabskih kola izveo je KUD „Župa Grab“, a na kraju svima se obratio župnik fra Duško i rekao par riječi o tijeku „stvaranja“ knjige i izrekao osobnu zahvalu svim sudionicima u pisanju i objavi knjige kao i svima nazočnima na predstavljanju.

Knjigu, objavljenu u nakladi „Knjižnica lista ‘Proložac’“, uredio je fra Bruno Pezo, a recenzirao i lektorirao dr. Stipe Botica.

Knjiga je posvećena svim župljanima župe Grab (Grab, Jabuka, Velić), koji žive ovdje i raseljenima diljem svijeta.

.

Sadržaj

 • Župa Sv. Ivana Krstitelja u Grabu
 • Sakralni i drugi župni objekti
 • Pregled stanovništva u Grabu
 • Masovni pokolji u Drugom svjetskom ratu na području župe Grab
 • Velić i Jabuka – strijeljanje 27 odraslih osoba
 • Markovića jama – partizanski zločin na Podima
 • Crkve u župi Grab
 • Crkva sv. Ivana Krstitelja u Grabu
 • Crkve u Veliću
 • Crkva u Jabuci
 • Kratak pregled povijesti školstva u Grabu, Jabuci i Veliću
 • Župnici Graba
 • Duhovna zvanja u župi
 • Nešto o tradicijskoj kulturi u selima Grab, Jabuka i Velić
 • Etnokoreološki rad na području triljskog sektora
 • Dodatak na tekst prof. Branka Šegovića, i druge župnikove aktivnosti
 • Crkveni zbor
 • Grabske mlinice
 • Kazalo osobnih imena
 • Kazalo zemljopisnih imena 

 .

.

Uvodnik – Fra Duško Botica, župnik

Zadnjih trideset godina moga pastoralnoga života i djelovanja ni u jednoj župi (bijahu to: Perković, Gala-Gljev, Grab) nisam zatekao nikakve monografije ni knjige o mjestu i župi u koju sam došao. Istine radi, ni moji nasljednici u ranijim župama nisu u tom pogledu bili bolje sreće pa mi je drago da će onaj koji poslije mene dođe u Grab naći knjigu o mjestu/župi gdje je došao.

Uvijek mi je bilo žao što onome tko dođe k meni kao župniku određenog mjesta nisam mogao dati knjigu kao uspomenu na naš susret i pohod župi u kojoj djelujem. Zato se veselim činjenici da tako nešto neće biti ubuduće, iako znam da ni ova knjiga nije ni savršena ni potpuna.

No, nadam se da će biti nadahnuće i poticaj drugima da nastave gdje mi stadosmo. Ipak je ova knjiga, iako dobrim dijelom „amaterski“ rad, znatan doprinos lijepim selima s istočne strane Sinjskoga polja, tj. Grabu, Jabuci i Veliću.

Kao što svaki čovjek želi znati tko su mu otac i majka, djed, pradjed i ostali članovi njegove obitelji tako i žitelji određenih mjesta žele znati nešto o svojim pretcima u dostupnim pisanim podatcima svoga mjesta. Toga radi, obišli smo dostupne arhive i prema podatcima koje smo pronašli barem djelomično osvijetlili našu prošlost. Tako ćete u knjizi moći pronaći podatke o prvim prezimenima, stanovništvu, pojedinim crkvama, statističke podatke o župi, župnicima, duhovnim zvanjima, školstvu i drugim zanimljivim stvarima o nama i našem mjestu.

Mještani ove župe posebno su pretrpjeli velika stradanja u II. svjetskom ratu. Zahvaljujući velikom trudu i dostupnim dokumentima i to smo pokušali rasvijetliti i činjenice iznijeti na vidjelo.

Za opisivanje sve ljepote mjesta naše župe treba i mašte, i vještine, i truda i znanja, ali i vremena, a nažalost svega toga čovjeku nikada dosta. Da to nekako nadoknadimo, umjesto opširnijih tekstualnih prikaza, donosimo mnoge lijepe slike koje će bolje nego riječima dočarati sve to.

Spomenuo sam glavne teme koje obrađuje knjiga, ali ćete uz njih moći pronaći i još dosta toga ovdje nespomenutoga.

Zahvaljujem svima koji su napisali tekstove, i što su to učinili s ljubavlju, i time doprinijeli da ova knjiga bude i korisna i vrijedna.

.

Riječ urednika

Dragi župljani Graba, Jabuke i Velića!

Rijedak je slučaj da knjiga kao takva nije jedno novo osvježenje, a njezin sadržaj obogaćenje ljudskom duhu, kulturi i civilizaciji. Zato se uvijek treba veseliti rađanju knjige i s radošću prihvaćati njezin nastanak i tiskanje.

Evo upravo u rukama imate jednu takvu knjigu, koja će, nadamo se, opravdati svoj dolazak na svjetlo dana. Drago mi je da sam sudjelovao u pisanju i tiskanju knjige o vašoj župi/mjestu, a osobito će mi biti zadovoljstvo ukoliko i sami budete zadovoljni ovom knjigom i njezinim sadržajem.

Nedostatke uočavamo i sami, ali kada znamo da oni nisu samo plod ljudske nesavršenosti nego i drugih opravdanih i neopravdanih čimbenika onda nam je malo lakše. No, bit će nam jako drago ako ova knjiga bude poticaj za nove i još obuhvatnije knjige o Grabu, Veliću i Jabuci.

Zahvaljujem župniku fra Dušku Botici, začetniku ove monografije, kao i svim autorima i drugim djelatnicima koji su na bilo koji način zaslužni za ovo djelo.

Fra Bruno Pezo, glavni urednik