33. nedjelja kroz godinu

Strah-radost nad propašću svijeta

Smeteni smo pred propšaću svijeta kao pred dobrom trgovinom. Kako objasniti činjenicu, da se filmovi apokaliptičkog sadržaja dobro prodaju?

Dolazi li kraj svijeta po nezaustavljivoj promjeni klime, atomskim ratom, tsunamijem ili će kozmička katastrofa uništiti život na zemlji?

Ovih sam dana pročitao, da znanstvenici koji provode istraživanja na Kapverdskim (Zelenortskim) otocima tvrde da su pronašli dokaze da je ondje prije 73.000 godina nastao megatsunami koji je bio veći od bilo čega što je ljudska rasa ikad vidjela. Gigantski plimni val visok čak 244 metra formirao se nakon iznenadnog urušavanja dijela velikog vulkana i doslovce je potopio jedan otok udaljen 50-tak kilometara.

Nijedna od ovih katastrofa ne može biti isključena, iako je tisuću puta vjerojatnije, da ja umirem od srčanog udara, krvarenja u mozgu, od raka – ili ako imam sreće – “samo” od staračake starosti. Apokaliptičke misaone igre garantiraju veći nervni podražaj.

U prvim stoljećima naše ere mnogi su ljudi bili osvjedočeni, da svijet neće dugo trajati. Bilo je tada bezbroj spisa o predstojećoj propasti svijeta. Njihove slike užasa imale su velik utjecaj na ljude. Neke su upravo u Svetom pismu ostavile svoj trag.

Najjednostavnije bi bilo da njih gurnemo na stranu ili ih letimice pročitamo, jer konačno, evo ima već dvije tisuće godina, da se nisu obistinile. Svijet je još tu, a oni koji su mislili da će ova generacija sve to doživjeti, očito su se zabunili.

Štetno je ako se prevrši mjera. Uporno ponavljanje svih ovih tema pokazuje, da je tu sadržana vrlo ozbiljna i važna briga.Strah pred krajem, strah pred jednim krajem strahote i užasa je ozbiljna briga mnogih ljudi. Ne prija svijetu i ne izlazi iz glava.

Tu je također upletena i tema grijeha, čežnja za kaznom svih koji su se ogriješili o stvorenje, i ujedno strah da i sam nisam posve nedužan.

Radosna vijest svršetka svijeta

Nasuprot tome na istoj razini dolazi nam i radosna vijest, koja je sadržana u ovim tekstovima: traži se od nas da gledamo u Sina Čovječjega koji će doći s moću i slavom velikom, da izabrane zajedno povede. Pogled na Sina Čovječjega je protusredstvo protiv naših strahova i protiv našeg osjećaja krivnje. Sebe uskladiti u povjerenju na Sina Čovječjega, graditi na njemu bazu povjerenja, donosi više nego promatranje znakova katastrofe i zagonetke časa.

Ostao nam je još jedan tjedan do svetkovine Krista Kralja. Vrijednost kraljevskog naslova s kojim se klanjamo Kristu, leži u nadi, da je on gospodar svega stvorenja, da je on nad svim kozmičkim i povijesnim događajima i da on može spasiti i da će spasiti; upravo tamo gdje prema ljudskim predodžbama nema spasenja.

Poruka apokaliptičke opomene

Uz ovu vjerničku poruku sadrži apokaliptička predodžba još jednu daljnju pozitivnu vrijednost: neki faktori prijetećeg svršetka leže u području oblikovanja ljudi. Apokaliptičke slike nam pokazuju, kamo vode zablude naoružavanja i vođenje rata i opoimnju nas, da mobiliziramo sve snage za mir. Zauzimanje za pravednost diljem svijeta može utišati konflikte i spriječiti ratove. Pažljivije ophođenje s okolišom i s resursima zemlje može smanjiti negativne posljedice i smanjiti prijeteće katastrofe. Apokalipsa ne želi samo poticati strah, nego također probuditi i pokrenuti na obraćenje.

Mi činimo dobro, ako se stavimo pred strahove koji su duboko skriveni u mnogim ljudima.
Razračunavanje s njima vodi k nadi, koja leži u povjerenju u Sina Čovječjega. Ona nas može motivirati, da se angažiramo u društvu, politici i znanosti za temeljna pitanja kako preživjeti.

Fra Jozo Župić

********************

Sile će se nebeske poljuljati

Crkvena godina polako se približava svome kraju. Danas je već 33 nedjelja kroz crkvenu godinu i okrećemo se kraju svijeta. Za nas kršćane taj će kraj sigurno doći, ujedno i dovršenje. Mi očekujemo “novo nebo” i “novu zemlju” (Iz 65,17; 2 Pet 3,13; Otk 21,1) u kojima stanuje pravednost.

Čovjek uvjeren u napredak živi u jednom sigurnom očekivanju da bi znanosti i tehnici moglo uspjeti da bilo kada riješe i nadvladaju sve probleme na zemlji. Očekuje se – ako ne odmah, a ono u nekoj bližoj ili daljnjoj budućnosti – uspostava raja na Zemlji. Sam bi čovjek proizveo taj “raj”, ako bi mu uspjelo tako reći doći do vrhunca razvoja. Sama patnja i smrt, tako se misli, mogle bi jednom biti nadvladane iz čistog ljudskog djelovanja.

Te misli mogu lijepo zvučiti, a one nisu ništa drugo nego neispunjene želje i iluzije. Samom čovjeku to nikada neće uspjeti, da vlastitom snagom iskorijeni zlo u svijetu ili da nadvlada patnju i smrt. Radi se o činjenicama ljudskoga života pred koje se moramo postaviti a ne da se one stvaraju jednostavno kroz napredak znanosti. Dakako da će spoznaje čovječanstva i dalje napredovati; moguće je da će puno toga nastati o čemu do danas nismo mogli ni sanjati. Ali sve to ne donosi otkupljenje i spasenje. Jer sve što čovjek pronađe i primijeni, uvijek ima dvostruku stranu: može biti primijenjeno na dobro, ali može biti i protiv čovjeka i njegova istinskog dobra.

Nasuprot tome riječ vjere daje nam utjehu i pouzdanje. Riječ Božja ostaje, ona neće uminuti, a nebo će i zemlja uminuti. Isus Krist je vječna Božja riječ koja je uzela tijelo. On je došao u naš svijet koji je obilježen patnjom i smrću i u kojem vlada zlo. Isus Krist, Sin Božji i Sin Čovječji, došao je da nam dade nadu. On je navjestitelj kraljevstva Božjega. S njegovim dolaskom ono je već započelo i ide nezadrživo k svome dovršenju. Ne pouzdajemo se u nas same i u naše napore, nego u njega kao jedinoga Izbavitelja i Spasitelja. Odgovor na veliko pitanje koje čovjek samom sebi postavlja, može dati samo Krist. Mi možemo kazati: taj u svijetu grijeha i smrti živući čovjek je to pitanje; odgovor je Isus Krist, novi čovjek, “novi Adam”.

Što nam kaže današnje Evanđelje o budućnosti čovječanstva? Mi slušamo sasvim jasno: mir ne dolazi od sebe. Kraljevstvo Božje ne izjednačava se sa unutar svjetskim napredkom. Može biti da će u budućnosti puno toga biti što nam se još danas čini nemogućim. Jedno tehnički visoko razvijeno čovječanstvo može se naći na niskom nivou, što pogađa njegov ćudoredni stav i držanje. Upravo nam ovdje Isus kaže, da se ne damo zaplesti. Da nas ljudsko djelovanje ne zavede. Ništa ljudsko ne može i ne smije stupiti na mjesto Božje. Uvijek ponovno potrebno je Bogu dati čast! Čovjek bez Boga postaje opasnost za samoga čovjeka kako je to povijest već pokazala.

Kad će nastupiti kraj svijeta, to nitko ne zna. “Sile će se nebeske poljuljati”, čitamo kod evanđelista Marka (13,25 b). I “tad će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moću i slavom” (Mk 13,26). To je vidljivi ponovni dolazak Kristov na kraju svih dana, na “sudnji dan”, u koji vjerujemo. Jer kao što je nekoć uzet na nebo pred očima svojih učenika, isto će tako opet doći u slavi (usp. Dj, 1,11). Tko vjeruje i ljubi, tko se trudi ispuniti Božje zapovijedi, ne treba se bojati toga dana kao “dana straha” i “dana srdžbe” (dies irae), nego ga smije očekivati s puno čežnje. Neće nastupiti kraj svih stvari, nego od Boga djelotvorno dovršenje svijeta i čovječanstva. To će se dogoditi također kroz božanski sud na koji će Gospodin ljude iz svih naroda i narodnosti sabrati i njima prema njihovim djelima dodijeliti mjesto sa svoje desne ili lijeve strane, jednima život vječni, a drugima vječnu propast (usp. Mt 25).

Stavimo se u situaciju, da će se to dogoditi u onaj dan i u onaj čas koji znade samo Bog. On ne oklijeva s ispunjenjem svoga obećanja, nego bi svakome htio darovati milost da svoj život usmjeri na to. Bog želi da se svi ljudi obrate i da se spase. Samo tko tu ponudu spasavajuće ljubavi Božje do kraja ne prihvati, nego je nemarno odbija, ne može postići spasenje.

Tko se u onaj čas nađe dostojan, stupit će u kraljevstvo nebesko i primit će dovršenje svoga života. Sam Bog će ga ispuniti i usrećiti svojom ljubavlju. Ta sreća neba koju iščekujemo u zajedništvu s anđelima i svetima bit će nam dana u dio. Već sada očekuju nas svi oni koji su kod Boga.

Jednom će i za nas doći taj čas. Neka nas Gospodin nađe budne!

Fra Jozo Župić