Baćina: Uređenje okoliša crkve sv. Luke

Krajem mjeseca rujna ove godine započeli smo s uređenjem okoliša i raščišćavanjem pristupne ceste koja vodi do crkve sv. Luke evanđeliste u Baćini koja je sagrađena iznad jezera Crniševo  na nekropoli stećaka. U samom temelju na ulazu crkve uzidan je stećak s polumjesecom i rozetom, a još su dva ugrađena u stepenište na samom ulazu. Crkva sv. Luke, kao i župna crkva sv. Jurja mučenika, 2021. godine slave 400 godina od svoga prvog spomena. Hvala Gradu Ploče na podršci od samog početka s kojom idemo ususret samoj proslavi, kao i Komunalnom poduzeću Ploče koji su sa svojim djelatnicima u više navrata odradili svoj posao te poduzeću MAMB Mate Barbira čiji su djelatnici poravnali putove k samom objektu.

Hvala i domaćem puku koji se spontano pridružio radnim akcijama, a kojih će još biti u budućnosti.

Fra Kristijan Perković, župnik


Radovi…

… poslije…