BRIST

Župa sv. Margarite
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Brist
21330 Gradac
tel. 021/629 255

Župnik: fra Bone Bilić


Župa se pripada općini Gracu u Splitsko-makarskoj županiji. U starini je pripadala Podaci. God. 1780. postala je samostalna. Brist se spominje prvi put 1571. godine, ali je znatno starije o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi u podnožju Biokova gdje se smjestilo staro naselje. Uz more se u XVII. i XVIII. st. izgradilo nekoliko stambenih sklopova koji imaju obrambene karakteristike s puškarnicama i zatvorenim dvorištem, da bi se u XIX. st. stanovništvo spustilo u Kraj na morskoj obali kada je mjesto dobilo obalno pročelje.

Nova župna crkva sv. Margarite izgrađena je pri moru u neoromaničkom stilu 1870. godine. To je jednobrodna kamena građevina s polukružnom apsidom. Pročelje je ukrašeno kamenom rozetom  i zvonikom s visokim piramidalnim završetkom. Crkva je obnavljana 1970./71., 1985./1986. godine. God. 2002./2003. temeljito je obnovljena, zaslugom mještana Ljubomira i Matilde Miošić. Dotrajala krovna konstrukcija je izmijenjena i stavljen novi krov, izmijenjena je električna i zvučna instalacija, očišćeni kameni vijenci, zamijenjena dotrajala zapadna vrata i, uz dozvolu Regionalnog zavoda za kulturu, uklonjena pričesna klupa (balauštar). Glavni oltar s tabernakulom je od mramora. U crkvi postoje i dva pobočna mramorna oltara: Gospin i sv. Margarite sa Svetičinom slikom (XVIII. st.). Na zidu je slika sv. Ante od Gabrijela Jurkića iz g. 1940. U sakristiji se nalaze slike Bogorodice  s Djetetom i sv. Roka.  Crkva je smještena na visokom groblju (šematoriju) s podzidom, a pred njom je od g. 1960. brončani kip fra Andrije Kačića Miošića, rad  Ivana Meštrovića. Na vanjskom istočnom zidu postavljen je 1940. god. spomen-ploča fra Andriji Kačiću Miošiću.

Stara  župna crkva sv. Margarite izgrađena je 1751. god. na mjestu starije crkve koju su, prema svjedočanstvu fra Andrije Kačića-Miošića, podigli Bilopavlovići još u XV. st. kad su došli iz Bilog Polja i nastanili se u Bristu. Tu staru crkvu spominje  i makarski biskup fra Marijan Lišnjić 1672. godine. Od nje je ostala samo apsida koja je ugrađena u crkvu iz 1672. god., a u njoj su grobovi Kačića iz XVIII. stoljeća.  Crkva je  od 1966. god. pod državnom zaštitom kao spomenik kulture (Reg. br. 7). God. 1986. temeljito je obnovljena zaslugom Ivana Miošića iz Južne Afrike, rodom iz Brista.

Crkvica sv. Ante Padovanskog na morskoj obali  podignuta je g. 1807. na temeljima kapele iz XVI. stoljeća. To je kasnobarokna, zavjetna  crkvica  pravokutnog tlocrta plemena Miošića, naglašenog zabata u kojem je manja rozeta i jednodijelna preslica na vrhu. Portal je flankiran s dva manja lučna otvora. Obnovljena je 1988. god., ponajviše zaslugom Ljubomira Miošića i njegove obitelji. Postavljen je novi betonski krov i nova žbuka. 

Crkvica sv. Ivana Krstitelja izgrađena g. 1900. na Grnčeniku iza Briških Stina. Poslije potresa 1962. god. Grnčenik je napušten i crkvica sv. Ivana gotovo se sasvim urušila. Obnovili su je mještani na čelu s Antom Pećaraum 2000. godine. Budući da do crkvice treba pješačiti oko tri sata, materijal je prebačen helikopterom SFOR-a iz Ploča. U crkvicu je vraćen obnovljeni kip sv. Ivana i križ, što su ih Brišćani čuvali u crkvi sv. Margarite. 

Na području župe ima nekoliko usputnih kapelica: Gospe od Milosrđa na Zakladnici iz 1776. godine. Podignuta je od kamena na litici s presvođenim kamenim krovom na vrhu od 700 metara nadmorske visine. Stari kameni reljef iz kapelice, na kojem je na slabom talijanskom jeziku uklesan natpis “La Madona dei Andelle 1776”,  prenesen je u staru crkvu sv. Mare u Selu. Kapelica Gospe od Zdravlja na vrhu Međidoca ili Novih Briških Stina, oko 700 metara nadmorske visine, sagradila su braća Borić-Bazdanić 1930. godine. Podgnuta je  od betona na kamenoj litici i u njoj nema nikakva svetog znaka. Kapelica Gospe od Anđela  na Blatnicama, kod izvorske vode, izgrađena je oko 1890. godine. Srušena je 1946. god. radi uređenja spremišta za vodu. Sve do njezina rušenja u mjesecu svibnju u 13 sati stanovnici Blatnica su se okupljali na molitvu.  God. 1996. kapelica je ponovo podignuta zauzimanjem nekolicine mještana. U njoj je Gospin kipić s dva anđela. 

U selu se nalaze ostaci rodne kuće fra Andrije Kačića Miošića koja je pod državnom zaštitom (Reg. br. 8). Kuća je zalaganjem Ilije Miošića obnovljena 1990.-2004. godine. Pred kućom se nalazi stećak (24/81-66, reg. br. 15). God 1878. sagrađena je “Pučka učionica” u čast fra A. Kačića Miošića.

Župna kuća počela se graditi g. 1993., a dovršena je g. 2003., potporom Provincije Presv. Otkupitelja i dobrotvorne ustanove “Kirche in Not”. 

Literatura: FRA STIPE NIMAC, Brist. Kulturno-povijesni vodič, Brist, 1991.fra Anđela Cvitanović, Sakralni i turistički rasadnici Gornjeg Makarskog Primorja, Zaostrog, 2003.