DANILO

Župa sv. Danijela
Šibenska biskupija

Župni ured
Riderska cesta 15
Danilo
22000 Šibenik

Župnik fra Krešimir Mikelić

www.zupa-danilo.com 


Župa Danilo pripada Gradu Šibeniku u Šibensko-kninskoj županiji. Selo Danilo je bilo naseljeno još u prethistoriji. U njemu se nalazilo ilirsko naselje Rider gdje je bilo središte neolitske tzv. Danilske kulture koja se širila do Smiljčića u Kotarima, Biskupije kod Knina, do Sinja i Bosne. Današnja župna crkva je sagrađena na rimskim ruševinama. Nedaleko od crkve vide se ostatci starokršćanske bazilike iz V. stoljeća. Selo je kasnije dobilo ime vjerojatno po crkvi svetoga Danijela. Župa se spominje 1298. godine.

U XV. st. taj su kraj pustošile turske čete u svojim prodorima prema Šibeniku. Pred njima je narod bježao u Krapanj, Mandalinu i Zlarin. Nakon oslobođenja od Turaka pastoralnu brigu za taj kraj preuzeli su franjevci iz samostana sv. Lovre u Šibeniku koji su i doveli narod iz unutrašnjosti. Tada je Biranj pripadao župi Varoš u Šibeniku, Danilo Mandalini, a Mravnica Ljubitovici.

Tek g. 1956. ustanovljena je samostalna župa Danilo kojoj su pripala sela Biranj, Kraljice i Slivno. Mravnice danas pripadaju župi Primorski Dolac, a Perkovići pripadaju župi sv. Danijela.

Župna crkva sv. Danijela bila je od starine pod patronatom šibenske obitelji Šimunić. Od g. 1438. spominje se bratovština koja se brinula za crkvu. Prema jednom nacrtu u Muzeju grada Šibenika iz 1562. god., crkva je imala veliki zvonik na pročelju. Ta je crkva g. 1566. porušena ali je u XVII. st. zasigurno obnovljena.Kasnije je više puta obnavljana. Na pročelju crkve uz vrata su dva prozora, a iznad prozora 8-latična rozeta te preslica s dva zvona, g. 2005. elekrificirana.

Crkva je pravokutna s apsidom u kojoj je glavni mramorni oltar i na njemu slika svetog Danijela, koju je restaurirao fra B. Buljević. U lađi je drveni izrezbareni i pozlaćeni Gospin oltar. Na zidu je staro drveno raspelo. God. 2005. u crkvi je postavljen novi kameni mramorni pod i kor od željezne konstrukcije obložene drvetom.

Oko crkve je groblje. Izvan groblja je, pored puta, stećak s ukrasnim mačem.

Crkva sv. Jure mučenika u Birnju nalazi se na uzvisini. Ima staru presvođenu apsidu. Ona je ostatak stare crkve koju su oko 1433. god. podigle neke šibenske obitelji. Današnja crkva je vjerojatno iz XVIII. stoljeća. Produžena je i popravljana 1887. i 1904. godine. Godine 1936. podignuta je preslica s dva zvona. Na oltaru je slika Bogorodice s Djetetom i sv. Jeronimom i još nekim svecem biskupom, barok. God. 2004. nabavljena je nova slika Gospe od sedam žalosti. Zvonik je g. 2005. temeljito obnovljen i zvona elektrificirana.

Oko crkve su stećci s ukrasima.

Crkva sv. Petra u Birnju bila je prvotno izgrađena 1409. godine. Od nje se sačuvala samo apsida. Produžena je g. 1744., ponovno obnovljena 1904. godine. Na pročelju crkve su dva prozorčića a iznad vrata natpis o obnovi i okrugli prozorčić. Crkva ima zvonik na preslicu podignut 1887. godine. Glavni oltar je drveni i izrezbaren s oltarnom slikom sv. Petra i Pavla (domaći umjetnik S. M. Spica).

Oko crkve je groblje. U njemu su, po nekima, ostatci starokršćanske bazilike. God. 2006. crkva je obnovljena.

Crkva sv. Ante u Kraljicama podignuta je 1920.-22. godine. To je pačetvorina s pravokutnom apsidom. Na pročelju je, uz dva prozorčića, iznad vrata kamena 8-latična rozeta a na vrhu betonski zvonik na preslicu. Glavni oltar je kameni i na njemu stari kip sv. Ante. Uz trijumfalni luk je kip sv. Nikole putnika. Krov crkve je popravljen 1973. godine. Zvona su elektrificirana 2005. godine.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Slivnu je posvećena 1428. godine. Srušena je g. 1900. i g. 1901. izgrađena dvostruko veća. Glavni mramorni oltar podignut je 1910. godine. Na njemu je drveni kip sv. Ivana Krstitelja a sa strane na oltaru su kameni kipovi sv. Roka i sv. Ante. U lađi je kameni oltar Gospe od Zdravlja. U crkvi je slika Gospe sa svetim Ivanom i svetim Rokom na drvetu, domaći rad, restaurirana 2005. godine.

Stara župna kuća je izgrađena 1858. god., a obnovljena 1894. i 1904. U Drugom svjetskom ratu kuća je zapaljena. Obnovljena je 1959. godine. God. 1978.-79. stara je kuća pretvorena u kapelu a uz nju je Provincija Presvetog Otkupitelja dala izgraditi novu kuću za župnika.

Iz župe su 3 redovnice.

U župi je jedna područna škola.

Župa dva puta godišnje izdaje župni list „Rider¨“.

Župa pripada Šibenikom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 398 obitelji i 1114 duša (g. 1939.: 2581 + 2 vjernika, g. 1965.: 429 obitelji, 2158 vjernika, g. 1978.: 429 obitelji, 1446 vjernika).