ČVRLJEVO

Župa Imena Isusova
Šibenska biskupija

Župni ured
Fratarski put 2, Čvrljevo
22323 Unešić
Tel.: 022/875 093

Župnik: fra Ante Jurić Talaja


Župa Čvrljevo, koja se prostire na širokom kamenitom prostoru, pripada dvjema općinama: Čvrljevo, Utore Gornje, Vinovo Gornje i dio Vinova Donjeg pripadaju Unešiću u Šibensko-kninskoj, a Kladnjice i Divojevići pripadaju općini Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Područje je u srednjem vijeku pripadalo komitatu Zagorja ali se o starijoj crkvenoj organizaciji ne zna gotovo ništa. Neposredno nakon oslobođenja od Turaka  čini se da je župnik Zagorja stanovao u Nevestu, a župa je obuhvaćala: Nevest, Sitno, Sratok (Danas Bogdanovići), Kladnjice, Čvrljevo, Visoku, Vinovo, Divojeviće i Utore. Redovno se uzima da je župa Čvrljevo nastala g. 1730. Središte joj je bilo u Kladnjicama gdje je stanovao župnik a od kuće su se sačuvali samo ostaci. Kako je na području župe bilo više crkava, župnici Čvrljeva i Nevesta napravili su takav raspored da su u Kladnjice mogli dolaziti na misu i vjernici iz Sratoka kad bi njihov župnik slavio misu u Nevestu, a u Čvrljevo ili Vinovo bi dolazili vjernici iz Utora, dok su vjernici iz Kladnjica, kad nije bilo kod njih mise, odlazili u Sratok. God. 1762. župnik je prešao u Čvrljavo. Župa je do g. 1968. pripadala sinjskom samostanu a od tada splitskom. Do g. 1830. bila je u Trogirskoj a kasnije u Šibenskoj biskupiji. U posljednjim desetljećima  zbog naglog iseljavanja župa polako izumire.

Župna crkva Imena Isusova u Čvrljevu bila je drvena i pokrivena ševarom od raži, te je g. 1730. izgrađena nova. Zidali su je kaštelanski majstori Josip i Dominik Scotti. Srušena je 1902. god., u vrijeme gradnje nove. Od stare crkve ipak je ostala apsida koja služi za sakristiju. Crkva je od kamena, pravokutnog oblika s četvrtastim dodatkom na koju se nadovezuje mala apsida. Na pročelju, iznad vrata, je okrugli prozorčić a na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona. Iznad pokrajnih vrata je timpan. Glavni mramorni oltar podignut je g. 1915. U crkvi su četiri kipa: sv. Paškala, Blažene Djevice Marije, Gospe od Karmela i Srca Isusova. Crkva je više puta popravljana, pa i 1971. godine.

Uz crkvu je g. 1997. podignut zvonik i nabavljena elektrificirana zvona. Crkva je ozvučena.

Oko crkve je groblje opasano g. 1969. zidom u kojem je kapelica Imena Isusova.

Crkva sv. Filipa i Jakova u Kladnjicama, na brežuljku usred polja, izgrađena je 1740. god., ali ju je oštetio grom te su seljaci, prema pisanju biskupa, podigli od domaćeg kamena još ljepšu. Kod vrata su dva prozorčića a iznad 4-latična rozeta. Na vrhu je ukrašen zvonik na preslicu s tri zvona. Ispred pročelja je atrij za govorenje mise vani, moguće ostatak starije crkve. U apsidi je drveni oltar, jednostavno izrezbaren. Na njemu je kip sv. Jakova (tirolski rad) a na tabernakulu srebrno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća. Uz trijumfalni luk, u nišama su kipovi Bl. Dj. Marije i sv. Filipa apostola. Crkva je u novije vrijeme ozvučena i klimatizirana. Ivica Parčina, domaći umjetnik, crkvi je darovao dvije slike na platnu: Gospa od Zdravlja i sv. Petra. Isti je umjetnik restaurirao kipove Bl. Dj. Marije, sv. Jakova i Filipa apostola.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Marka  u Vinovu Gornjem spominje se g. 1757. Bila je to mala građevina s polukružnom apsidom, koja je 1878. pregrađena. Sagrađen joj je novi brod, dok je stari dio pretvoren u svetište. Ona je g. 1872. zalaganjem župnika fra Anđela Gotovca proširena, a radio ju je meštar Mate Đogaš iz Crivca. Na pročelju je 6-latična rozeta i dva prozora uz vrata a na vrhu zvonik na preslicu s tri zvona. Veliki oltar je od gipsa a antependij od mramora. Na oltaru je slika sv. Marka s Bl. Dj. Marijom i sv. Jelenom križaricom (XIX. st.). Ispred slike je veliki kip Bezgrješne. Uz trijumfalni luk su kipovi sv. Marka i sv. Ante. U crkvi postoji staro raspelo.  U crkvu je postavljen razglas.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Mihovilu u Utorima Gornjim sagrađena je god. 1938. Nad vratima je slijepi luk a po sredini okrugli prozorčić. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona.  God. 1968. uređena je sakristija i popravljena crkva (arhitekt Ante Barač).

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Divojevićima izgrađena je 1890. godine.  Grom je 1972. god. srušio zvonik na preslicu i oštetio krov crkve pa je g. 1975. podignut novi zvonik s dva zvona. Potkraj devedesetih godina XX. st. nabavljeno je novo zvono i zvona su elektrificirana. Crkva je od kamena s istaknutim vratima a iznad njih je okrugli prozorčić. U apsidi je mramorni oltar s mramornim kipom sv. Ivana Krstitelja. God. 1968. napravljeno je novo pjevalište.

Oko crkve je groblje.

U dvorištu župne crkve je kapela sv. Mateja apostola, koju je 1771. dao podići fra Ante Polić iz Brštanova. Temeljito je obnovljena 1896. godine. Ima zvonik na preslicu.

U Vinovu Donjem je kapelica sv. Vinka koju ju je g. 1975. podigao Ivan Grbeša Jakovetić.

Stara župna kuća srušena je g. 1986., a na njezinu mjestu izgrađena je nova, blagoslovljena 17. I. 1987. godine.

Stare župne matice nisu se sačuvale.

Župa je neko vrijeme izdavala župni list Pet zvonika (od 1978. g.). God. 2003., nakon 23 godine,  ponovo je pokrenuto izdavanje lista pod istim nazivom.

Iz župe potječe 5 svećenika i  5 redovnica, članova FSR 21.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 280 obitelji, 545 vjernika (g. 1939.: 2745 + 15 vjernika, g. 1965.: 500 obitelji, 2600 vjernika, g. 1978.: 500 obitelji, 2500 vjernika). 


Župski list