Duhovna razmatranja

Fra Stjepan Čovo, nekoć profesor na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj a potom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu do umirovljenja, priredio je i objavio knjigu Duhovna razmatranja u Biblioteci Službe Božje, Split, Knjiga 65.Knjiga je tiskana u tiskari Dalmacijapapir u Splitu i ima 170 stranica u nakladi od 400 primjeraka. Glavni i odgovorni urednik je dr. fra Anđelko Domazet, lekturu knjige je proveo dr. Ivan J. Bošković, naslovnu stranicu izradio fra Branko Periša, ofm, akademski slikar.

Duhovna razmatranja održana su u raznim prigodama duhovnih susreta, duhovnih obnova ili duhovnih vježba. Razmatranja nisu predavanja koja zahtijevaju dublju i svestraniju obradu nego su više poticajno štivo za duhovnu okrepu. Tematika je raznovrsna jer je upućena različitim sastavima slušateljstva. Ipak je najviše tema o svećenicima i njihovu poslanju u Crkvi, jer su tako zahtijevale prilike. Ova razmatranja pokušavaju pisanim putem potaknuti svijest slušatelja ili čitatelja na sabranost i bolje prihvaćanje ljubavi Božje u vlastitom pozivu, što je nekoć bilo izrečeno usmeno. Pred čitatelja je najprije postavljena molitva i svijest poziva na svetost te borbu protiv grijeha, prihvaćanje Božjega vodstva u svakidašnjici koja je isprepletena raznim izazovima. Ako bismo to izrazili drugim riječima, onda bismo kazali da je piščeva želja bila kako postati svjesniji duhovnoga života u svom privatnom i javnom životu. Svakako jedna od važnih tema jest ustrajnost u izabranom redovničkom i svećeničkom pozivu, koju ne možemo ostvariti bez istinskog jedinstva s Gospodinom. Pisac je donio 15 raznih razmatranja. Kako je pisac ove godine 24. travnja, proslavio s kolegama 50. obljetnicu svećeničkog ređenja, Zlatnu misu, u Dodatku je priložio Razgovor koji je tom prigodom s njim imao fra Frano Doljanin, urednik web-stranice naše Provincije.

Život nije jednoličan. Sastavljen je od različitih sadržaja. Ta raznolikost daje životu ritam i donosi razne promjene, da se ne uspava uvijek snaći u tim zbivanjima zato mu pružena razmatranja mogu poslužiti da ga životni izazovi ne iznenade. Čovjek treba stati, sabrati se, zastati i u sebi promotriti i pronaći svoj odnos s Bogom, s drugim i sa samim sobom. Zato je potrebno rezervirati posebne časove vremena u koje će ući molitva, slušanje riječi Božje i nastojanje da ostanemo u Božjoj prisutnosti. Te časove nazivamo privilegiranim vremenom duhovnoga života. Ti časovi jasnije osvjetljavaju životnu stvarnost koju nam znaju zamagliti svakidašnja zbivanja.

Pisac je svjestan da je slab prenositelj Božje poruke i da je Duh Božji glavni djelatnik u svemu onom što se događa oko čovjeka i u samom čovjeku komu se trebamo otvoriti da nas vodi i pustiti se njegovu vodstvu. Svatko je odgovoran kako će to ostvariti, da milosti koje nam se pružaju ne budu uzaludne. U ozračju Božjeg vodstva i prosvjetljenja Gospodin je velikodušan u darivanju samoga sebe i dragocjenih milosti koje čovjeka prate i potiču da se obogaćen povrati u svakidašnji život i zadatke koji stoje pred njim. Koliko smo raspoloživi Božjim nadahnućima, pokazat će časovi sabranosti, otvorenosti Bogu i njegovim poticajima. Zato je potrebno zatvoriti uši duše i srca od svih drugih glasova i poruka kako bismo uspijevali slušati Božji glas, njegovu riječ, njegovu ljubav i tako ostvariti jedinstvo s njime.

Tražeći sabranost i molitvu, uvjerit ćemo se da nismo sami nego da je s nama sveprisutni Gospodin. Tada ćemo jače spoznati koje su naše životne zadaće i otvoriti srce da ga nas Gospodnja milost zahvati i preobrazi kao što se dogodilo sa sv. Pavlom da je od grješnika i progonitelja kršćana postao »oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove« (Dj 9,15). S psalmistom ćemo govoriti: »O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim: tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna« (Ps 63/62,2). Sigurno ćemo trebati ispitati vlastitu savjest i od Boga milosrđa i ljubavi tražiti oproštenje svojih grijeha.

Radi boljeg uvida u knjigu donosimo njezin sadržaj:

UVOD

1. Molitva – biti u jedinstvu s Bogom

2. Poziv na svetost

3. Gospodinovo Preobraženje

4. Presveta Euharistija

5. Vjera – temelj kršćanskog života

6. Skrušena grješnica (Lk 7,36-50)

7. Redovnički poziv – Božji dar

8. Svećeničko zajedništvo

9. Svećenička zahvalnost

10. Po vjeri Isus živi u nama

11. Svećenik- navjestitelj riječi Božje

12. Svećenik- svjedok evanđeoske poruke

13. Svećenička ljubav prema Crkvi

14. »Ti si svećenik zauvijek« (Heb 5,6)

15. Ustrajnost u redovničkom i svećeničkom pozivu;

DODATAK; Razgovor sa fra Stjepanom Čovom u prigodi Zlatne mise.

Knjiga jasnim izričajima i bogatim duhovnim sadržajima potiče čitatelja da ide putem duhovnog uspona koji mu se obilato nudi. Pisac se obilato koristi najnovijim uputama Svete Crkve preko nauka zadnjih papa: Pavla VI., Ivana Pavla II., Benedikta XVI. i današnjega pape Franje. Knjigu preporučujemo svima posebno ljubiteljima molitve, sabranosti i rada na vlastitom usavršavanju.