Fra Božo Vuco

Peti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja bavi se likom i djelom fra Bože Vuce. Knjigu su napisali dr. sc. fra Stjepan Čovo i prof. dr. sc. fra Anđelko Domazet. Knjigu su recenzirali doc. dr. sc. fra Daniel Patafta te doc. dr. sc. Tomislav Kovač. Urednik knjige i edicije je doc. dr. dr. sc. fra Ivan Macut. Knjiga sadrži 232 stranice.

Iz recenzije doc. dr. sc. Kovača:

Ova knjiga pruža zanimljiv doprinos proučavanju povijesti Crkve, franjevaštva i teologije u hrvatskim i širim europskim (ne)prilikama većeg dijela 20. stoljeća obilježenom totalitarnim ideologijama, tragičnim svjetskim ratovima, nametljivim prirodoznanstvenim pozitivizmom te sve većim raskorakom između kršćanske vjere i suvremene kulture. U takvo turbulentno i neizvjesno vrijeme fra Božo Vuco je teološkom erudicijom i svestranom spisateljskom djelatnošću nastojao svoje katoličke suvremenike informirati, educirati i motivirati da očuvaju budnost duha i snagu vjere. Na ovaj je način vršio svoje redovničko i svećeničko poslanje te svjedočio o trajnoj vrijednosti i izazovnosti kršćanske vjere, neovisno o povijesnim okolnostima i nedaćama.

Zbog svih navedenih razloga pozdravljamo objavljivanje ove knjige. Osim njezine neosporne znanstveno-istraživačke vrijednosti, ona pokazuje odgovornost autora prema svojoj redovničkoj zajednici i znamenitim ljudima koji su joj pripadali. Ujedno pruža poučno i poticajno svjedočanstvo Crkvi i hrvatskom narodu u današnjim povijesnim prilikama.

Iz recenzije doc. dr. sc. Patafte:

Franjevac Božo Vuco (1897.-1984.) ubraja se među one franjevačke velikane koji su svoji svećenički i redovnički život proveli u plodnoj samozataji. Niz ovakvih umnika ostao je do danas nepoznat ili vrlo slabo poznat široj crkvenoj i znanstvenoj javnosti uopće. Društveno-političke okolnosti mnoge od njih gurnule su u zaborav prošlosti, međutim često se pojavi potreba da se u znanstvenom istraživanju pronikne u prošlost i tada na vidjelo počinju izlaziti imena umnika koji postaju neizostavni dio naše crkvene i nacionalne prošlosti. Franjevački red među Hrvatima krije dugi niz ovakvih osoba kao što je bio fra Božo Vuco, teolog, franjevac i javni djelatnik koji ovom knjigom izranja iz prošlosti. Ona nam ne otkriva samo iznimnu osobu, nego i daje sliku prostora, vremena i ideja koje su obilježile hrvatsku povijest i njezinu teološku znanost u vrlo plodnom razdoblju između dvaju svjetskih ratova.

Sadržaj knjige (ukratko):

I. Božo Vuco (1897. – 1984.)

1. Životni put i duhovni lik

1.1. Biografski ulomci

1.2. Profesor u Makarskoj

1.3. Druge službe u redovničkoj zajednici

1.4. Preseljenje Bogoslovije u Zagreb

1.5. Gvardijan Majke Božje Lurdske u Zagrebu

1.6. Pastoralni djelatnik

1.7. Povlačenje s profesorske

1.8. Obljetnice i proslave

1.9. Završetak zemaljskog života

1.10. Ljudski lik

1.11. Redovnik i svećenik

1.12. Ljubitelj zajedništva

1.13. Otvoreno srce prema potrebitima

2. Spisateljska djelatnost

2.1. Urednik Nove revije

2.2. Znanstveni članci u NR

2.3. Prilozi u Kulturnim pogledima NR

2.4. Recenzije i prikazi novih knjiga

2.5. Prikaz i vrjednovanje Vucinih knjiga

3. Odjek u javnost

4. Vucina bibliografija i bibliografija o njemu

4.1. Posebni radovi

4.2. Članci u Novoj reviji

4.3. Prilozi u „Kulturnim pogledima“ Nove revije

4.4. Prikazi knjiga u Novoj reviji

4.5. Drugi radovi

4.6. Drugi o Vucinim radovima

4.7. Vucina smrt i posmrtni govori

4.8. Nakon Vucine smrti

Pomoćna literatura

II. Izbor iz djela fra Bože Vuce

Kazalo imena

Sažetak

O autorima

Sadržaj

Do sada objavljeno u nizu Umnici:

1. Ivan Macut – Petar Macut, Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci, Split, 2018.

2. Dinko Aračić, Karlo Balić, Split, 2018.

3. Jure Brkan, Ante Crnica, Split, 2019.

4. Ivan Macut – Jakov Udovičić, Mate Zoričić, Split, 2019.