Izdanja zbornika “Kačić”

Zbornik »Kačić«

Kardinala Alojzija Stepinca 1
21230 SINJ
Tel. (021) 707-071

Zbornik »Kačić« objavljuje znanstvene radove iz hrvatske kulturne i religiozne prošlosti s osobitim obzirom na Franjevački red i zajednice nadahnute franjevačkom karizmom; ilustrirano, sažeci na stranim jezicima.


ZBORNIK »KAČIĆ«

 • 1. Kačić, br. 1, Split 1967., str. 340 + 4 table (raspačano).
 • 2. Kačić, br. 2, Split 1969., str. 416 + 8 tabli (raspačano).
 • 3. Kačić, br. 3, Split 1970., str. 268 (Radovi u prigodi 70. obljetnice života dr. fra Karla Balića, raspačano).
 • 4. Kačić, br. 4, Split 1971., str. 180 (raspačano).
 • 5. Kačić, br. 5, Split 1973., str. 168 (raspačano).
 • 6. Kačić, br. 6, Split 1974., str. 238 + 4 table (raspačano).
 • 7. Kačić, br. 7, Split 1975., str. 220 (raspačano).
 • 8. Kačić, br. 8, Split 1976., str 344 (raspačano).
 • 9. Kačić, br. 9, Split 1977., str. 360 (Radovi simpozija u prigodi 750. obljetnice smrti sv. Franje Asiškoga »Doprinos franjevačkih zajednica našoj Crkvi i kulturi«, raspačano).
 • 10. Kačić, br. 10, Split 1978., str. 314.
 • 11. Kačić, br. 11, Split 1979., str. IV + 384.
 • 12. Kačić, br. 12, Split 1980., str. 352.
 • 13. Kačić, br. 13, Split 1981., str. 320.
 • 14. Kačić, br. 14, Split 1982., str. 432 (Radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Franje Asiškoga »Apostolat franjevačkih zajednica u 19. stoljeću«).
 • 15. Kačić, br. 15, Split 1983., str. 432 (Radovi simpozija »Fra Filip Grabovac i njegovo doba« I. dio: »Doba fra Filipa Grabovca«).
 • 16. Kačić, br. 16, Split 1984., str. 416 (Radovi simpozija »Fra Filip Grabovac i njegovo doba« II. dio: »Doba fra Filipa Grabovca«).
 • 17. Kačić, br. 17, Split 1985., str. 560 + 10 (Radovi Simpozija u prigodi 250. obljetnice osnutka Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, I.).
 • 18. Kačić, br. 18, Split 1986., str. 272 + 2 (Radovi Simpozija u prigodi 250. obljetnice osnutka Franj. provincije Presv. Otkupitelja, II.).
 • 19.-20. Kačić, br. 19-20, Split 1987./88., str. 536 + 2 (Ra-do-vi Simpozija u prigodi 250. obljetnice osnutka Franj. provincije Presv. Otkupitelja, III.).
 • 21.-22. Kačić, br. 21-22, Split 1989./90., str. 352 + VIII.
 • 23.-24. Kačić, br. 23-24, Split 1991./92. (u tisku).
 • 25. Kačić, br. 25, Split 1993., str. 884 (Radovi u prigodi 75. obljetnice života dr. fra Karla Jurišića).
 • 26. Kačić, br. 26, Split 1994., str. 520 (Radovi Simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Klare Asiške »Sv. Klara i naše vrijeme«).
 • 27.-28. Kačić, br. 27-28, Split 1995./96., str. 561 (Radovi Sim-po-zija »Štovanje sv. Antuna Padovanskoga među Hrvatima«).
 • 29. Kačić, br. 29, Split 1997., str. 264 + VIII.
 • 30.-31. Kačić, br. 30-31, Split 1998./99., str. 688 (Blago knjižnice Kačićeva samostana u Zaostrogu, Radovi simpozija o don N. Šimiću i fra A. Benutiću i drugi prilozi).
 • 32.-33. Kačić, br. 32.-33., Split 2000./2001., str. 728 (»Ancilla Domini – Službenica Gospodnja« – Radovi u prigodi 60. obljetnice misništva dr. fra Pavla Melade).
 • 34. Kačić, br. 34, Split 2002., str. 336.
 • 35. Kačić, br. 35, Split 2003., str. 240.
 • 36.-38.  Kačić, br. 36.-38, Split  2004.-2006., str. 1200. («Franjevci i Makarska od 1502. do 2002. godine». Radovi Simpozija koji je održan u prigodi prvoga spomena djelovanja franjevaca u Makarskoj – 1502.-2002.).
 • 39. Kačić, br. 39, Split 2007.

KNJIŽNICA ZBORNIKA »KAČIĆ« – MONOGRAFIJE, DOKUMENTI, GRAĐA…

Svaka knjiga ima sažetak na stranom jeziku,, kazalo osobnih i zemljopisnih imena i određeni broj slika.

 1. Dr. Ante Sekulić, Drveni Bač, Split 1978., str. 120.
 2. Fra Josip Ante Soldo, Župa sv. Nikole Bajagić-Obrovac, Split 1978., str. 60.
 3. Dr. Ante Sekulić, Tragom franjevačkog ljetopisa u Subotici, Split 1978., str. 140.
 4. Dr. fra Karlo Jurišić, Fra Lujo Marun – osnivač starohrvatske arheologije, Split 1979., str. VIII +150.
 5. Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja (shematizam), Split 1979., str. 280.
 6. Župa sv. Ante Prugovo, Split 1980., str. 136.
 7. Flos medicinae – Cvit likarije, sive Scholae Salernitanae de conservanda bona veletudine praecepta metrica, Split 1980., str. 144. Na hrvatski preveo fra Emerik Pavić, Budimpešta 1768. Reprint izdanje s povijesno-medicinskim uvodom, životom i djelima E. Pavića, transkripcijom Pavićeva prepjeva.
 8. Dr. fra Karlo Jurišić, Fra Gabro Cvitanović i njegov Ratni dnev-nik (1914.-1918.), Split 1984., str. 248.
 9. Hrvatska katolička misija Offenbach/M, desetljeće života i ra-da. Split 1982., str. 104.
 10. S. M. Alojzija Caratan – S. M. Božena Mutić, Provincija Božje providnosti Družbe kćeri Božje ljubavi (1882.-1982), Split – Zagreb 1982., str. 350.
 11. Fra Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Split 1983., str. 540. Najčitanija knjiga – poslije Biblije – u hrvatskom narodu.
 12. Fra Kajetan Esser, Početak i svrha Franjevačkog reda, Split 1983., str. 200. Prevela s. Ancila Bubalo.
 13. Fra Andrija i Berislav Nikić, Hrvatska katolička misija Bonn, Deset godina života i rada. Split – Bonn 1984., str. 191.
 14. S. Berhmana Nazor, Lovretske sestre, Provincija Srca Isusova školskih sestara franjevki, Split 1986., str. 336.
 15. Dr. fra Petar Bezina, Pučko školstvo i franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja. Doprinos poznavanju razvitka pučkoga školstva u Južnoj Hrvatskoj od 1735. do 1941. godine, Split 1987., str. 120.
 16. Anđelko Mijatović, Obrana Sigeta. U povodu 420. obljetnice sigetske bitke, Split 1987., str. 188.
 17. Franjini dani. Zbornik radova sa skupa održanog u Zagrebu od 31. VIII. do 2. IX. 1982. godine u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Franje Asiškoga (1182.-1982.), Split 1988., str. 192.
 18. Fra Stanko Bačić, Perušić, župa Marijina Uznesenja u Zadarskoj nadbiskupiji, Split 1989., str. 224.
 19. Fra Josip Soldo, Sveti Spas u Vrhrici. Povijesno-kritička rasprava o hrvatskoj sakralnoj i kulturnoj baštini u današnjem selu Cetini kraj Vrlike. Split 1990., str. 96.
 20. Fra Stanko Bačić, Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji, Split 1991., str. 296.
 21. Sumartin, zbornik radova, Split 1992., str. 400.
 22. Dr. Ivan Mužić, Podrijetlo i pravjera Hrvata. Autohtonost u hrvat-skoj etnogenezi na tlu rimske provincije Dalmacije, pravjera i je-zik, Split 1991., str. 336 + 48.
 23. 23. Stipo Manđeralo, Lozićev ilirski san. Adnotationes variae – Različite bilješke fra Grge Lozića (1810.-1876.). Zapisi o livanjskom kraju, Split 1992., str. 144.
 24. Dr. fra Petar Bezina, Novicijat Franjevačke provincije Pre-svetoga Otkupitelja (1735.-1993.), Split 1993., str. 240.
 25. Dr. fra Petar Bezina, Franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja žrtve rata 1942.-1948., Split 1995., str. 350. Život i mučenička smrt 44 fratra u II. svjetskom ratu i poraću.
 26. Petar Rogulja, Bibliografija o sv. Antunu Padovanskom na hrvatskom jeziku, Split 1996., str. 136.
 27. S. Berhmana Nazor, Put u svjetlo, Nekrolozi Školskih sestara franjevki Provincije Presvetoga Srca Isusova, Split 1997., str. 264.
 28. Fra Nikola Radić, Dr. fra Jure Radić (1920.-1990.), život i djelo. Split-Makarska 1998., str. 296.
 29. Dr. fra Luka Tomašević, Hrvatska katolička misija u Münchenu, 50. obljetnica života i djelovanja (1948.-1998.), str. 248.
 30. Dr. fra Luka Tomašević, Kroatische katolische Mission in München (prijevod na njemački)…, S. 248.
 31. Dr. Nevena Starčević-Kaštelan, Don Nikola Šimić, svećenik i književnik (1854.-1913.), Split 1998., str. 208.
 32. Nenad Cambi – Anita Gamulin – Snježana Tonković, Starokršćanska bazilika u Zmijavcima, Split-Zmijavci, 1999., str. 156.
 33. Fra Ante Konstantin Matas, Propovijedi i govori. Izbor. Split 1998., str. 252. Novo izdanje 115 godina nakon smrti najvažnijega hrvatskoga propovjednika XIX. stoljeća.
 34. Šime Jurić – dr. Pavao Knezović, Blago knjižnice Kačićeva samostana u Zaostrogu. Inkunabule i rariteti XVI. stoljeća. Split-Zaostrog 1999., str. 168. (24 inkunabule i 336 rijetkih knjiga na stranim jezicima).
 35. Fra Luka Vladmirović Likarije priprostite u dva jezika razdiljene ilirički i talijanski…, Split-Zaostrog 1999., str. 136. Ponovljeno (reprint) izdanje fra Lukine »likaruše« iz 1775. godine, str. 48. To je prvi medicinski priručnik objavljen na hrvatskom jeziku u jadranskom dijelu Hrvatske.
 36. Don Nikola Šimić, svećenik i književnik (1854.-1913.) i fra Ante Benutić, župnik i mu-čenik (1898.-1944.). Radovi Simpozija održanog u Igranima 10. i 11. listopada 1998. go-dine. Split-Igrane 1999., str. 240.
 37. Školske sestre franjevke u Hercegovini 1899.-1999. Predavanja sa Znanstvenoga skupa… u Mostaru, 23. i 24. X. 1999. u prigodi stote obljetnice dolaska Školskih sestara franjevaka u Hercegovinu, Mostar-Split 2002., str. 384.
 38. Dr. Pavao Knezović, Stare i rijetke hrvatske knjige Samostana u Zaostrogu (tiskane do 1850.), Split-Zaostrog 2002., str. 168.
 39. Fra Ante Branko Periša, Hrvatska katolička misija u Rosenheimu, Split-Rosenheim 2003., str. 192. Spomen-knjiga u prigodi 30. obljetnice HKM.
 40. 39. Fra Ante Branko Periša, Hrvatska katolička misija u Mettmannu, Split-Mettmann 2003., str. 200. Spomen-knjiga u prigodi 25. obljetnice HKM.
 41. Fra Mirko Buljac, Hrvace Župa Svih Svetih, Split-Hrvace 2004., str. 392. Prošlost i sadašnjost naselja i Župe.
 42. Sv. Andrija Kretski, Pjesnički kanon za rođendan Bogorodice Marije. Dvojezično izdanje (grčko-hrvatski). Split 2006., str. 135.
 43. Snježana Miklaušić-Ćeran, Popis građe u Arhivu Župe Gospe van Grada u Šibeniku, Split-Šibenik 2004.
 44. Fra Jure Brkan, Crkvena vremenita dobra. Temeljni kanoni i upravljanje dobrima, Split 2006., str. 136.
 45. Fra Vicko Kapitanović, Kršćanska arheologija, Split 2006., str. 286. Pojam i razvoj arheologije, arhitektonski spomenici i epigrafija s posebnim osvrtom na hrvatske zemlje, bibliografija, Split 2006., str. 286.
 46. Fra Miro Modrić, Hrvatska katolička misija u Neussu. 35. obljetnica pastoralnoga djelovanja, Split-Neuss 2006., str. 312. Pregled hrvatske i njemačke povijesti, hrvatskoga iseljeništva, vjerski, kulturni i društveni život  hrvatskih vjernika, dvojezično (hrvatsko-njemački).
 47. Fra Branko Brnas, Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu 1970.-2005., Split-Düsseldorf  (u tisku).
 48. Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja (shematizam), Split 2007.
 49. Sv. Ante Padovanski, Govori, Split (u tisku).

III. NIZ »TRAGOVI«

 1. Vinko Marović – Dinko Aračić, Hrvatska katolička misija Kroa-tische katholische Mission 1969. – Berlin – 1989.,  Split-Berlin-Roma 1989., str. 110.
 2. Nikola Čurčija – Ante Branko Periša, Hrvatska katolička misija – Kroatische katholische Mission 1970. – Düsseldorf – 1990.,  Split-Roma-Düsseldorf 1990., str. 110.

NIZ PONOVLJENIH IZDANJA »MALA KNJIGA«

 1. Don Josip Vergilij Perić, Kula od uzdaha. Historički događaj iz prve polovice XVII. vijeka. Zagreb 1900. Reprint-izdanje zbornika »Kačić«, Split 1989., str. XX + 88 + 4.
 2. Fra Ante Konstantin Matas, Glas hrvatsko-slovinski iz Dal-ma-ci-je, Zagreb 1860., str. 30. Reprint-izdanje zbornika »Kačić«, Split 1989., XVI + 30.
 3. Fra Ante Konstatin Matas, Šilo za ognjilo. Odgovor na govor dr. Bajamonta, izrečen dne 23. prosinca 1860. u viću municipia Splitskoga, Split 1861., str. 24. Reprint-izdanje zbornika »Kačić«, Split 1989. sr. XVIII + 32.
 4. Don Nikola Šimić, Slike i crte iz seoskog života, Zadar 1887., 152. Reprint-izdanje zbornika »Kačić«, Split 1998., str. XVI + 166.
 5. * Flos medicinae – Cvit likarije… (v. II. KZK-MDG, br. 7)
 6. * M. Marulić, Epistola ad Adrianum P. M. …  (v. VII.  ZI, br. 3)
 7. * Fra Ante Gnječ,  Vrgorsko-neretvansko jezero… (v. VII. ZI, br. 4)
 8. * Fra Luka Vladmirović, Likarije pripostite…  (v. II. KZK-MDG, br. 34)

GLAZBENI NIZ »NOVA ET VETERA«

 1. Mario Nardelli – Krešimir Tičić, Brat Sunce ili Sv. Franjo Asiški nekad i danas. Musical, Split 1990., str. 112. Tekstovi (XIII. i XX. stoljeća), vokalne dionice i klavirska pratnja.
 2. Fra Tihomir Grgat – Ljubo Stipišić Delmata, Zrenik. Svjetovne i duhovne skladbe za klapsko i zborno pjevanje, Split 2003, str. 64, notni prilog.

NIZ »RIJEČ«

 1. Željko Hell, Za križem ili priča o naravi, Split 1991., str. 128. Suvremeni psihološki roman.
 2. Ante Branko Periša, San povratnika, Split-Düsseldorf 1991., str. 87. U prigodi 20. obljetnice misije u Düsseldorfu.

ZAJEDNIČKA IZDANJA

 1. Anđelko Mijatović, Narodne pjesme o Mijatu Tomiću, Sinj – Duvno, 1985., str. 232. Suizdanje »Kačić«, – »Sveta baština«.
 2. Kršni zavičaj. Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja, Humac 2004.-2006. Suizdanje: Franjevački samostan Humac i »Kačić«.
 3. M. Marulić, Epistola ad Adrianum VI. P. M., Romae MCXXII, p. 14. Svezak I. (reprint). Sv. II. Epistola ad Adrianum VI. P. M. – Poslanica papi Hadrijanu VI. Epistle pope Adrian VI. 1522., Split-Zagreb 1994., str. 108. (tekstovi latinsko-hrvatsko-engleski). Izdavači: Nacionalna i sveučilišna biblioteka i Kršćanska sadašnjost – Zagreb, Crkva u svijetu i »Kačić«, – Split.
 4. Fra Ante Gnječ, Vrgorsko-neretvansko jezero i problem njegova presušenja. II. Vodene zadruge. Mostar 1922., str. 66. Pretisak Matica hrvatska Ogranak Ploče i »Kačić«, Ploče 1996., str. XXIV + 70.
 5. Mihovil Vukša, Fra Ante Gnječ, narodni prosvjetitelj i dobrotvor (1876.-1942.), Ploče-Split 2001., 79. Suizdanje: Ogranak MH Ploče i “Kačić”.
 6. Mihovil Vukša, Opuzen – prošlost i sadašnjost grada, Suizdanje: Ogranak MH Ploče i »Kačić« Split 2002, str. 112.
 7. Državna turistička nagrada Kačićevu samostanu. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je Franjevačkom samostanu u Zaostrogu Hrvatsku turističku nagradu «Anton Štifanić» za 2001. godinu kao javno priznanje za izniman doprinos turizmu, Zaostrog-Split 2003., str. 56, ilustrirano. Suizdanje: Franjevački samostan Zaostrog – Zbornik «Kačić».
 8. Stipe Botica, Andrija Kačić Miošić, Zagreb 2003., str. 332 (opširna bibliografija). Suizdanje: Školska knjiga-Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zbornik «Kačić».
 9. Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Sveti Staš i Župa Staševica u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Staševica-Split 2006., str. 152. Prošlost i sadašnjost župe, crkve i kapele, župnici i duhovna zvanja, školstvo, poginuli u XX. stoljeću, izabrani liturgijski tekstovi, ilustrirano. Suizdanje: Župski ured Staševica – Zbornik »Kačić».
 10. Snježana Grković-Janović, Svetac na otoku. Bračka povjestica. Izd. Naklada Bošković – Zbornik “Kačić” – Kulturna udruga “Fra Andrija Dorotić” Sumartin, Split 2006., str. 136.
 11. Nevenka Nekić, Stotine godina visovačke samoće. Zbirka pripovjedaka. Izd. Naklada Bošković – Zbornik “Kačić”- Franjevački samostan Visovac –  Kulturna udruga “Fra Andrija Dorotić” Sumartin  (u tisku).
 12. Ivica Mlivončić, Al Qaida se kalila u Bosni i Hercegovini. Mjesto i uloga mudžahida u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 2005. godine. Izd. “Naša ognjišta” Tomislavgrad – Zbornik “Kačić” Split – Ogranak MH Čitluk (u tisku).

IZVAN NIZOVA

 1. Franjo među Hrvatima. Zbornik radova franjevačkih zajednica u prigodi 750. obljetnice smrti sv. Franje Asiškoga (1226.-1976.). Zag-reb 1976, str. 336 + 2. Franjevački pokret u Crkvi i Hrvatskoj.
 2. Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj – 250 obljetnica osnivanja i rada  1736.-1986., Makarska  1989., str. 328.
 3. Franjevci svomu bratu fra Andriji Kačiću. Kalendar slavlja 300. obljetnice rođenja i sv. krštenja fra Andrije Kačića Miošića (1704. – 17. travnja – 2004.), Split 2004., str. 72. Osim kalendara, izbor iz tekstova o Starcu Milovanu, liturgijsko slavlje, ilustrirano.