Fra Ivan Marković

Deveti svezak biblioteke Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja bavi se likom i djelom fra Ivana Markovića. Knjigu je napisao Anđelko Domazet. Knjigu su recenzirali izv. prof. dr. sc. Dušan Moro, doc. dr. sc. Domagoj Runje i doc. dr. dr. sc. Ivan Macut. Urednik knjige i edicije je doc. dr. dr. sc. fra Ivan Macut. Knjiga sadrži 280 stranica.


Iz recenzije doc. dr. sc. Domagoja Runje:

Uz visoku kako znanstvenu tako i popularnu vrijednost ove knjige u kojoj nam njezin autor stavlja pred oči ovoga velikoga umnika, svećenika i redovnika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, smatram da je najveći njezin uspjeh u tome što čitatelj već dok je čita ne može a da ne posegne za tekstovima samoga fra Ivana Markovića.


Iz recenzije doc. dr. sc. Ivana Macuta:

Knjiga Anđelka Domazeta o Ivanu Markoviću predstavlja skladno i smisleno posloženo djelo. U prvom dijelu svoje vrijedne studije autor se posvetio izlaganju o Ivanu Markoviću i njegovom dobu s posebnim naglaskom na njegov život i rad, kako onaj u Provinciji tako i njegov spisateljski rad. Nadalje, Domazet vrlo pregledno predstavlja i sudjelovanje Ivana Markovića u povijesno-teoloških prijeporima između Istoka i Zapada, s posebnim osvrtom na Prvi vatikanski sabor te ćirilometodsku ideju. Važna je i Markovićeva polemika s Milašom koju autor ne zaboravlja prikazati. U nastavku Domazet tematizira o Markovićevoj teološkoj misli te izlaže o pojedinim važnim teološkim temama, kao što su Crkva u Božjem naumu spasenja, jedna Crkva, papin primat i sl. U drugom dijelu knjige donesen je izbor iz djela Ivana Markovića. Zaključno, knjiga se vrlo dobro uklapa u dosadašnja istraživanja o Ivanu Markoviću ali i naznačuje određene nove perspektive u kontekstu ekumenskog djelovanja i spisateljskog rada Ivana Markovića. Djelo će zasigurno postati nezaobilazna literatura za sve one koji se žele upoznati s Markovićevim likom i djelom.


Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Dušana More:

Fra A. Domazet navodi i sva ostala djela, spise, bilo strogo teološke, bilo ostale povijesne, polemične, putopisne i duhovne naravi. Knjigu toplo preporučujem da se izda u potpunosti, jer je napisana temeljito, čitko i korisna je za poznavanje i otimanje zaboravu naših velikana. Okosnica je njegova polemika s pravoslavnim episkopom Nikodimom Milašom, ali i drugim piscima tog doba na području Dalmacijei Hrvatske nakon Prvog Vat. Sabora (1869. – 1970.) i odjeka  koji je nastao u to doba, šireći nadu i mogućnost  brzog sjedinjenja dviju Crkava.


Sadržaj knjige (ukratko):

Predgovor

 1. Fra Ivan Marković i njegovo doba
 2. Sudionik povijesno-teoloških prijepora između Istoka i Zapada
 3. Obrisi teološke misli
 4. Aktualnost Markovićeva života i djela danas
 5. Bibliografija fra Ivana Markovića i bibliografija o njemu

Kazalo imena

Sažetak

O autoru


Do sada objavljeno u nizu Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja:

 1. Ivan Macut – Petar Macut, Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci, Split, 2018.
 2. Dinko Aračić, Karlo Balić, Split, 2018.
 3. Jure Brkan, Ante Crnica, Split, 2019.
 4. Ivan Macut – Jakov Udovičić, Mate Zoričić, Split, 2019.
 5. Anđelko Domazet – Stjepan Čovo, Božo Vuco, Split, 2020.
 6. Jozo Grbavac, Silvestar Kutleša, Split, 2021.
 7. Dinko Aračić – Petar Lubina, Krsto Kržanić, Split, 2021.
 8. Stipica Grgat, Anđelko Milanović Litre, Split, 2022.