Fra Ivan Režić: Misli o smislu

(Ivan Režić, Misli o smislu, Vrlika, 2022., 70 str.)

Iz tiska je izišla knjiga „Misli o smislu“ fra Ivana Režića, svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, donedavnog magistra bogoslova i budućeg dušobrižnika u HKZ Köln u Njemačkoj. Do sada se je fra Ivan javnosti predstavio s dvije zbirke poezije: „Tišina“, publicirana 2011. i 2014. te „Čežnja“, tiskana 2016. godine.

Treća fra Ivanova knjiga „Misli o smislu“, u izdanju Zavičajne kulturne udruge fra Filip Grabovac u Vrlici, sastoji se od 118 misli raspoređenih pod 53 različite teme. Naslovnicu te ilustracije potpisuje mag. grafike Ana Naletilić.


Misli, njih 117 svrstane pod 53 različite teme, nastajale su posljednjih 10 godina. Nakon iščitavanja, studiranja i razmišljanja o različitim stvarnostima javljale su se kao refleksija ili bljesak, osvjetljujući određene stvarnosti na nov način. Naslonjene su i na osobno iskustvo, na vlastita propitivanja, nutarnja traganja i promišljanja, na doumljivanje o smislu svega što jest. Neke od misli su otvorene i nedovršene. Potrebno ih je na neki način nastaviti, razmišljati nad njima, doumljivati, poosobiti. Nakana mi je da ove misli pobude kod čitatelja nove misli te budu svojevrsna inspiracija daljnjem promišljanju i traganju za smislom i autentičnošću. Namijenjene su svakomu tko u poniznosti traga za istinom, mladima i starijima, vjernicima i onima koji sebe takvima ne poimaju. Ove misli ispunit će svoje smisao ako neke od njih i Tebi, poštovani čitatelju, otvore neke nove horizonte ljepote, dobrote, plemenitosti i istine.

Ugodno Ti i blagoslovljeno čitanje!


Predgovor:

U znanstveno-tehničkoj civilizaciji u kojoj živi današnji čovjek, više nego ikada prije, postavlja se pitanje o smislu ljudskog života. Postaviti pitanje o smislu znači i postaviti pitanje: „Kakvog smisla uopće ima pitanje o smislu?“ Kako se na to pitanje može odgovoriti? Može li to pitanje otvoriti pitanje o Bogu? Ova pitanja postavljamo filozofski i teološki jer je takav i sadržaj knjige „Misli o smislu“ fra Ivana Režića.

Odgovor na pitanje o smislu ljudskoga života tražimo u filozofijskim i teologijskim postavkama. Svako pitanje o smislu nas upućuje na ono metaempirijsko i metafizičko obzorje. Nema čovjeka na ovome svijetu koji se katkad ne susretne s pitanjem smisla života i smisla postojanja svega. Činjenica je da je pitanje o smislu prisutno u svakome čovjeku svih vremena. Pitanje o smislu, naime, pitanje smisla cjeline svijeta i našeg ljudskog bivstvovanja u njemu probuđeno je danas s tolikom pregnantnošću i težinom kao nikada do sada.

Autor u svojim „Mislima o smislu“ iznosi mnoštvo filozofskih i teoloških reprekusija o smislu govoreći o raznim temama kao što je pitanje Boga, Božjeg milosrđa, čovjeka, odgoja i obrazovanja, sakramenata, ljudske riječi i djelovanja, molitve itd. U svim tim temama otkriva se osoba Isusa Krista kao zajednički subjekt. U Isusu Kristu krije se antropološki ključ odgovora na pitanje ne samo tko je Bog, nego tko je i što je čovjek. Krist donosi autentičnu antropologiju. Fra Ivan u svojim „Mislima o smislu“ ističe upravo antropologiju smisla, a ta antropologija ima i svoje specifično ime – kristološka antropologija. Bog Isusa Krista je krajnji i posljednji smisao čovjeka i svekolike povijesti. On daje smisao čitavom čovjekovom životu i njegovom djelovanju.

Ono što bih izdvojio kao misao vodilju čitavih „Misli o smislu“ je to da je pitanje Boga pitanje smisla par excellence. U današnjem svijetu koji živi etsi Deus non daretur, nije više Bog u pitanju, nego sam Bog je postao pitanje. Zbog te činjenice vrijednost ove knjige je velika jer nam ponovno otvara važnost pitanja smisla, tj. važnost pitanja Boga. A pitanje Boga onda stavlja u središte i pitanje istine i slobode. Bezuvjetni zahtjev za istinom i slobodom krije se u pitanju smisla. Taj zahtjev danas je doveden u pitanje jer je zavladala diktatura relativizma, napose istine i slobode kao što je često govorio papa Benedikt XVI. Fra Ivan nam u svojim „Mislima o smislu“ pomaže da shvatimo i spoznamo kako je samo Bog posljednji odgovor na čovjekovo pitanje i traženje smisla. Ali ne bilo koji i kakav Bog. Samo Bog Isusa Krista, Bog kršćanske Objave, Bog trojstvene ljubavi, Bog čovjekotražitelj. Bog koji je raspet na križ. Bog koji je uskrsnuo. U križu Razapetoga i u uskrsnuću Raspetoga leži posljednji i konačni smisao svega stvorenoga.

Smatram prikladnim da Predgovor ovoj knjizi završim riječima Ludwiga Wittgensteina iz njegovih „Dnevnika“: „Vjerovati u Boga znači moći vidjeti, da se s činjenicama svijeta nije završilo. Vjerovati Bogu znači vidjeti da život ima smisla.“

dr. sc. fra Tomislav Smiljanić


Pogovor:

Fra Ivan Režić nas je svojim „Mislima o smislu“ podsjetio na prisutno u svakom od nas. Uriječiti domišljeno s jednostavnošću, tečno, a istodobno duboko, uistinu je veliko umijeće. Cio život se pitamo o smislu svega. Misli se ne zaustavljaju nijedan dan u godini. Glava i ruke aktivno traže smisao. Glava „radi“, rukama stvaramo, djelujemo i živimo, a kroz iskustvo rastemo. I upravo u ovoj knjizi pronalazimo da je ono što živimo i ono čemu se nadamo i u što vjerujemo i onako kako volimo i kako se dajemo, jedini smisao.

Ana Naletilić, mag. grafike


„Misli o smislu“ Ivana Režića, ilustrirane crtežom Ane Naletilić, toliko su sažete u riječi i simbolu da nam se čini da nam je to već znano, skoro kao da je ta misao od nas samih, ali ju nismo umjeli izreći na takav način. Crtež koji intuitivno ulazi u smisao riječi, više je od ilustracije. Gotovo je simbol te riječi. Jedinstvena i sretna simbioza riječi i vizualnog.

Živana Gojanović, slikarica


O Autoru:

Ivan Režić, redovnik franjevac i svećenik, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Rođen je 1. travnja 1978. na Maovicama kod Vrlike. Za svećenika je zaređen 2009. godine. Pastoralno je djelovao u župi sv. Franje u Imotskom, a od 2012. pohađa postdiplomski studij duhovnosti u Rimu. Od 2018. vrši službu meštra novaka na Visovcu, a od listopada 2019. službu magistra (odgojitelja) bogoslova u Splitu.

Već od osnovne škole, za vrijeme Domovinskog rata, bavi se pisanjem poezije, a intenzivnije stvara za vrijeme studija. Do sada se javnosti predstavio s dvije zbirke poezije: Tišina, publicirana 2011. i 2014. te Čežnja, tiskana 2016. godine. Njegova poezija obilježena je religioznom, misaonom, domoljubnom i širom impresionističkom tematikom. Neke od fra Ivanovih pjesama su i uglazbljene. Autor je većeg broja razmišljanja, objavljenih na različitim mjestima, više popularnih članaka u raznim publikacijama, a od 2017. godine je i glavni urednik lista „Vrličko kolo“ te Facebook stranice Gospa Rožarica Vrlika. Inicijator je i koordinator obnove i očuvanja sakralne baštine u župi Vrlika, stradale tijekom Domovinske obrane i okupacije Vrlike (1991. – 1995.) te suradnik i savjetnik kod realizacije obnove i nabave više djela sakralne umjetnosti na području Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Čest je gost propovjednik te predvoditelj duhovnih obnova u svojoj zajednici i drugdje.