Fra Josip Klarić: “Hrvatska katolička misija u Darmstadtu 1969.-2009.” (monografija)

U nakladništvu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja – Zbornik “Kačić” i Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu izašla je monografija “”Hrvatska katolička misija u Darmstadtu 1969.-2009.” u kojoj je prikazano četrdeset ljeta pastoralnoga djelovanja u misiji. Monografiju je uredio fra Josip Klarić, voditelj misije u Darmstadtu. Uredništvo je monografiju posvetilo “Hrvatskim vjernicima koji su u Darmstadtu četrdeset ljeta svjedočili svoju kršćansku vjeru i predstavljali svoju Domovinu i njihovim njemačkim sugrađanima koji su ih prihvatili kao kršćansku braću i sestre”.

PREDGOVOR

Stari su Rimljani znali govoriti: „Verba volant – scripta manent”, što bi značilo: „Riječi lete, a napisano ostaje.” Tu su poslovicu doslovno shvatili pa su sve svo­je događaje znali zapisati za budućnost. Ono što su govorili, odnio je vjetar u prošlost, a ono što su zapisali i danas se može pročitati. Zahvaljujući onomu što su zapisali, danas poznajemo njihovu povijest i kažemo da je njihova kultura temelj europskoj kulturi.

Na nama se danas tijek povijesti zaustavio. Danas živimo svoju sadašnjost. Ako bismo rimsku poslovicu preveli na narodnu uzrečicu, rekli bismo -. „Što nije zapi­sano, nije se ni dogodilo.”

Godine 2009. navršava se četrdeset ljeta postojanja Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu. Ovo je prigoda da zastanemo i da se upitamo odakle smo, gdje smo i kamo ćemo-, odnosno da se upitamo zašto smo ovdje; ili još bolje: kako to da smo ovdje gdje jesmo, a nismo tamo gdje smo morali biti. Na sva ta pitanja danas ne ćemo davati odgovore, jer na sva ta pitanja znamo odgovore. Na ta pitanja odgovaramo već četrdeset ljeta.

Da ne bismo naših četrdeset ljeta prepustili zaboravu, kao župnik, sa surad­nicima i Župnim vijećem, odlučio sam tiskati monografiju kao spomen-knjigu u koju bismo zapisali, u slici i riječi, povijest svojih četrdeset ljeta na ovim pros­torima.

Dakle, četrdeset ljeta okupljamo se zajedno u Hrvatskoj katoličkoj misiji sa sjedištem u Darmstadtu. Dok proživljavamo svoju sadašnjost, takvu kakva jest, želimo sastaviti svoju povijest u knjigu za buduća pokoljenja. I kada nas budu pitali naši potomci, kako smo mi ovdje živjeli i zašto su oni ovdje rođeni, mi ćemo im pokazati pisani dokument, spomen-knjigu, monografiju o Hrvatskoj katoličkoj misiji u Darmstadtu.

Monografiju smo podijelili na više tematskih cjelina. Nakon uvod­nih pozdravnih riječi, ukratko smo opisali prostor u kojemu se na­lazimo, to jest opisali smo povijest Savezne Republike Njemačke, povijest pokrajina Hessen i Rheinland-Pfalz, kao i povijest gradova u kojima slavimo službu Božju.

Potom vam pružamo promišljanja o našem radu i mjestu Misije u ovoj mjesnoj Crkvi. Zatim slijede oblici pastoralne djelatnosti po kategorijama. Iza toga je kronološki tijek povijesti Hrvatske katoličke misije, u kojem smo u vremenskom slijedu od četrdeset ljeta, koristeći ljetopis, dokumente i usmenu predaju, ukratko prikazali svoje djelovanje na ovim prostorima. Onda donosimo iskrenu priču u kojoj se može svatko od nas prepoznati. Uz statističke podatke, našu smo spomen-knjigu obogatili dokumentarnim fotografijama koje možda više govore od napisanih riječi.

Za četrdeset ljeta našega života, vjere, nadanja, planova, naših snova u tuđini, želimo na prvom mjestu reći Bogu hvala, kao i svim svećenicima, časnim se­strama, članovima župnog vijeća u svim mandatima, svima koji su utkali svoju pomoć u život Misije, dakle svima vama, poštovani vjernici.

Zahvaljujemo mjesnoj Crkvi, posebno Biskupiji Mainz, cijelom njemačkom društvu što možemo nesmetano živjeti svoju vjeru, kulturu i običaje. Isto tako im zahvaljujemo što su nam svesrdno pomagali u najtežim trenucima za našu Domovinu i narod u vrijeme obrambenoga rata.

Zahvaljujemo i domovinskoj Crkvi koja nas je uvijek pratila svojim molitvama, davala smjernice i brinula se za dušobrižničko osoblje, uvijek imala sluha i majčinskog srca za svoju iseljenu djecu.

Hvala i svima onima koji su pomogli da ova monografija ugleda svijetlo dana. Pritom posebno zahvaljujemo fra Gabrijelu Jurišiću, fra Anti Branku Periši, go­spodinu Ediju Zeliću i našoj tajnici Mariji Lovrić Holenda.

Pružamo vam ovu monografiju u nadi da ćete zajedno s nama proputovati kroz našu prošlost i odgovorno promišljati o našoj budućnosti.

Fra Josip Klarić

SADRŽAJ

PREDGOVOR I POZDRAVI

 • Fra Josip Klarić, župnik
 • Biskup Karl kardinal Lehmann
 • Mons. Želimir Puljić, biskup dubrovački
 • Dekan Rudolf Moche
 • Fra Josip Bebić, delegat za hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj
 • Walter Hoffmann, gradonačelnik

I. PREGLED POVIJESTI SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Pregled povijesti savezne republike Njemačke

 • Korijeni i počeci
 • Rani srednji vijek
 • Kasni srednji vijek
 • Ranije novo doba
 • Apsolutizam i doba prosvjetiteljstva
 • Francuska revolucija i Napoleonova okupacija
 • Doba restauracije
 • Revolucija
 • Od revolucije do osnivanja carstva
 • Bismarckovo carstvo
 • Vilimova epoha
 • Prvi svjetski rat
 • Weimarska Republika
 • Nacionalsocijalistički režim
 • Podjela Njemačke
 • Razdvojena nacija
 • Od koegzistencije do ujedinjenja
 • Ujedinjenje Njemačke
 • Život u ujedinjenoj Njemačkoj

Povijest pokrajina Hessen i Rheinland-Pfalz

 • Pokrajina Hessen
 • Pokrajina Rheinland-Pfalz

Povijest gradova Darmstadta, Bensheima, Wormsa i GroB-Zimmerna

 • Darmstadt
 • Bensheim
 • Worms
 • GroB-Zimmern

II. KATOLIČKA CRKVA U NJEMAČKOJ

Biskupska konferencija

Biskupija Mainz

 • Sveti Bonifacije
 • „Sveta stolica” u Mainzu
 • Iskušenja i reforme
 • Biskupi i kardinali Hermann Volk i Karl Lehmann

III. HRVATSKA KATOLIČKA MISIJA U DARMSTADTU

 • Dekret o osnivanju Hrvatske katoličke misije Darmstadt

Zajedno vjerovati

 • Vjerovati i zajedno rasti
 • Iseljeničke obitelji i zajednice materinskih jezika
 • Domovinska Crkva i dijaspora
 • Jedinstvo u različitosti
 • Kateheze na materinskom jeziku
 • Dušobrižništvo iseljenika
 • Odgovornost za Crkvu u svijetu
 • Susret u vjeri
 • U mjesnoj Crkvi biti „kod kuće”
 • Nove vizije, zajednički putovi
 • Pastoralna suradnja i multikulturna kateheza
 • Dijalog među religijama

Vjeru živjeti

 • Vjeru dalje prenositi
 • Izvor zajedništva
 • Humanitarna pomoć za žrtve rata
 • Dublji dijalog s ljudima
 • Rad s mladima
 • Obitelj kao središte pozornosti pastoralnog rada
 • Životno i vjersko iskustvo starijih ljudi
 • Pastoral rubnih skupina
 • Kategorijalni pastoral
 • Služba laika
 • Ministranti i duhovna zvanja
 • Komunikacija u medijima

IV. PASTORALNE DJELATNOSTI

Liturgijske službe

 • Ministranti
 • Čitači
 • Liturgijsko pjevanje i zborovi
 • Izvanredni djelitelji pričesti
 • Župno vijeće

Misna slavlja

Sakramenti

 • Krštenje
 • Ispovijed
 • Prva pričest
 • Potvrda ili krizma
 • Vjenčanje

Pučke pobožnosti

 • Križni put
 • Svibanjska pobožnost
 • „Živa krunica”
 • Tijelovski ophod
 • Listopadska pobožnost
 • Međunarodna misa

Blagoslov obitelji

Hodočašća

V. VJERSKA NAOBRAZBA

Misijski tačajevi

 • Biblijske večeri
 • Zaručnički tečaj

Prigodna slavlja

 • Poklade
 • Majčin dan
 • Dan župe
 • Nikolinje

Vjeronaučna pouka i druge misijske aktivnosti

 • Župni vjeronauk
 • Susret hrvatske katoličke mladeži i Biblijska olimpijada
 • Njegovanje folklorne baštine
 • Karitativna djelatnost i socijalna služba

Župni ured i tajništvo

Župni list i katolički tisak

 • Župni list „Sveti Leopold Mandić”
 • Vjerski tisak

VI. IZVANMISIJSKE AKTIVNOSTI

 • Hrvatska nastava
 • Nogometni klub „Croatia

VII. LJETOPIS

Riječju i slikom kroz četrdeset ljeta Misije 1969. – 2009.

VIII. PRIVREMENA PRIČA KOJA TRAJE

IX. PASTORALNO OSOBLJE

Franjevačka provincija Presvetog otkupitelja u Hrvatskoj – Split

Župnici

 • Fra Roko Romac
 • Fra Frano Bilokapić
 • Fra Nediljko Budimir Bekan
 • Fra Ivan Vidović
 • Fra Josip Klarić

Pastoralne suradnice

Školske sestre Franjevke Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova u Splitu

 • S. Božena Duvnjak
 • S.Vitalija Križan
 • S. Damjana Damjanović
 • S. Rozarija Župić
 • S. Anđela Milas

Župna tajnica

 • Marija Lovrić Holenda

X. ŽUPNA STATISTIKA

 • Krštenici
 • Prvopričesnici
 • Krizmanici
 • Vjenčani
 • Umrli
 • Statistika

POGOVOR

 • Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić
 • Sažetak (Hrvatski | Engleski | Njemački)

STVARNO KAZALO