Fra Ljubomir Šimunović, Robert Skenderović: Pedeset godina Hrvatske katoličke misije u Londonu (1969. – 2019.)

Fra Ljubomir Šimunović, Robert Skenderović: Pedeset godina Hrvatske katoličke misije u Londonu (1969. – 2019.), HKM London, 2022.

Ova tako čitljiva knjiga, odmjereno i lijepo pisana i edukativna kronika o pedeset godina postojanja i djelovanja Hrvatske katoličke misije u Londonu čitatelju oživljuje povijest i predstavlja sadašnjost malene, ali vrlo značajne zajednice Hrvata u Ujedinjenoj Kraljevini, istovremeno i raspršene i okupljene u i oko jedne od najvažnijih svjetskih metropola Londona.

Knjiga kronološkim slijedom opisuje povijesna razdoblja i mijene, značajnije događaje, poteškoće i izazove, pojedince protagoniste tih događaja, izdvaja zanimljivosti, izgovorene riječi i zapise vrijedne pamćenja, bilježi dijelove istaknutih propovijedi te svojom stilskom neposrednošću i jednostavnošću zaokuplja čitateljevu pažnju osvajajući zanimljivošću i informativnošću izdvojeno i zabilježeno u ovaj zapis iz raznolike arhivske građe misije i drugih povijesnih vrela.

Uvodno, knjiga nas upoznaje s povijesnim kontekstom nastanka veza Hrvata i Engleza te otkriva brojne zanimljivosti. Upoznajući povijest odnosa koji su u prošlosti posebice bili povezani s Dubrovačkom Republikom čitatelj se obogaćuje spoznajom ne tako široko poznatih činjenica koja nam bude ponos na bogatu prošlost naših vještih i diplomatski spretnih Dubrovčana kojima ni taj udaljeni engleski Otok nije bio dalek, a koji su svoju slavu pronijeli i do tih krajeva. Čitajući dolazimo do idućeg poglavlja u kojem se opisuju razdoblje od 1945. do 1968. godine obilježeno političkim poslijeratnim migracijama koja su rezultirala osnivanjem misije u Londonu te davne 1969. godine u nimalo lakim i politički izazovnim uvjetima. Osnutak misije u uskoj je povezanosti s osnivanjem Povjerenstva zaklade Misije (Croatian Church Trust) i kupnjom kuće kao materijalnim preduvjetima ostvarenja cilja što nam opisuje zasebno poglavlje. Nakon prvih, nekadašnjih dominikanskih dušobrižnika o. Franje Marunice i o. Dobroslava Ljubića, slijedi razdoblje dušobrižnika iz Zagrebačke nadbiskupije vlč. Vinka Kanižaja (1975. – 1983.) i njegova nasljednika vlč. Drage Berišića (1983. – 2007.). Djelovanje Misije osamdesetih godina prošlog stoljeća opisano je u zasebnom poglavlju i daje nam vrijedne podatke o brigama i izazovima toga vremena, kao i o podršci domovinske Crkve i konkretno Zagrebačke nadbiskupije na čelu s kardinalom Franjom Kuharićem te mons. Vladimirom Stankovićem kao nacionalnim ravnateljem Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, koji su djelatno pomogli ne samo da se Misija uspostavi, već i održi. Posebno je vrijedno istaknuti djelovanje i podršku časnih sestra Kćeri Božje ljubavi koje su službovale u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Londonu od 1992. do 2007. godine. Djelovanje Misije u vrijeme Domovinskog rata (1991. – 1995.), prikazano u zasebnom poglavlju, pokazuje kako se klatno pomaganja i ulaganja vratilo te kako je misija imala veoma značajnu ulogu u pomaganju domovini u njezinom prijelomnom povijesnom trenutku. Detaljnije nam ocrtava snagu zajedništva i žilavost misije koju je dramatična ugroza u domovini očvrsnula i povezala u želji da što više pridonese obrani i osamostaljivanju dugo iščekivane i priželjkivane države te govori o velikodušnosti i nemjerljivoj požrtvovnosti da se humanitarna pomoć prikuplja i ne manje značajno – da se čuje istina o Hrvatskoj u britanskoj javnosti. Poratno razdoblje donosi nove izazove (1995. – 2007.) pa doznajemo da se kroz zaklade i udruge i dalje pomaže pojedincima u potrebi, veća je fluktuacija ljudi, dobra je suradnja s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Londonu, javljaju se nove inicijative i sl. dok sama misija nakon 2000. godine doživljava svoje blago opadanje koje je unatoč realnoj mogućnosti za gašenjem misije, prevladano.

U dolasku fra Ljubomira Šimunovića 2007. godine iščitavamo o novoj snazi, poletu i entuzijazmu kojom se otvara novo poglavlje u životu misije, posebice izraženo s novim migracijskim kretanjima koja donose i drugačije pristupe, mogućnosti, napose uporabom suvremenih komunikacijskih sredstava i društvenih mreža kojima se aktualni dušobrižnik tako vješto i učinkovito služi.

U knjizi također doznajemo kakav je položaj misije u okrilju Biskupske konferencije Engleske i Walesa, kako je prihvaćena te kakva je suradnja s mjesnom Crkvom. Nadalje, doznajemo što je značilo obilježavanje četrdesete godišnjice djelovanja HKM London i smrt uglednih članova Misije. Posebno je vrijedno upoznati pojedince koji su svojom nesebičnosti i zalaganjem utjecali na život i ugled zajednice, ali su i svojom golemom erudicijom i intelektualnom izvrsnošću predstavljali Hrvate i Hrvatsku na najbolji način u toj zemlji. U tu kategoriju spadaju i neki živući pojedinci koji su ovdje opisani radi toga značajnog kulturnog i društvenog doprinosa nacionalne prepoznatljivosti, posebice oko nastojanja predstavljanja hrvatske kulture i baštine Ujedinjenoj Kraljevini i njezine važnosti u tome smislu. U knjizi je predstavljen i godišnjak Most kao kronika koja bilježi život zajednice i otvara zajednicu prema zajednici u kojoj živi te naposljetku proslava 50. godišnjice misije (2019.) čijim povodom je objavljena i ova vrijedna monografija, a zajedno predstavljaju cjelinu knjige koju držite u ruci. Veliki napor koji je fra Ljubomir uložio u pastoral i povezivanje žive vjerničke zajednice, materijalnu obnovu Misije, kao i njegovanje kulturnog i nacionalnog identiteta, koji opet služi kao potka i temelj u koji se utjelovljuje snaga Evanđelja u interkulturalnom i modernom kontekstu, svoju je kulminaciju doživjelo u proslavi pedesetoga jubileja Misije, koji nije htio biti samo zadovoljni pogled u bogatu prošlost, već početak jedne nove budućnosti osvijetljene vizijom Misije kao svjetionika hrvatske i katoličke prisutnosti u ovom velikom gradu i u cijelom Ujedinjenoj Kraljevini.

Sažeto bismo mogli naglasiti kako je ova monografija izvrstan pregled najvažnijih sastavnica misije u njenoj prošlosti i sadašnjosti, s izoštrenim izdvajanjem bitnog, obogaćeno pogledom u vrijednosti koje određuju smjer i način života i djelovanja, a to je vjernost Kristu i Crkvi. Poteškoće i izazovi dio su života svakoga pa tako i jedne zajednice, ali se s Božjom pomoći i ljudskim trudom uvijek nekako prevladaju. Stoga vjerujem kako će Hrvatska katolička misija u Londonu, uz vizionarsko vodstvo svojih dušobrižnika, imati još dugu i svijetlu budućnost bude li slijedom svoje prošlosti njegovala vrijednosti koji je čine zajednicom: vjeru, milosrđe, jezik, identitet, zajedništvo i sve ono što naš život čini vrijednim življenja te mu daje okus i pečat vječnosti. To želeći zazivam Božju pomoć i blagoslov da u tome i uspiju!

(Pogovor vlč. dr. Tomislava Markića, nacionalnog ravnatelja Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu)