Split: Podjela službi akolita i lektora

U petak 4. studenog 2022. godine u crkvi Presvetog Otkupitelja, Samostana o. Ante Antića u Splitu (na Trsteniku) podijeljene su službe akolita i lektora sedmorici bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

Trojica bogoslova prve godine: fra Marin Kujundžić, fra Ante Mijoč i fra Daniel Živković, postavljeni su u službu čitača, lektora.

Četvorica bogoslova druge godine: fra Kristijan Pisac, fra Stjepan Raić, fra Teo Tadić i fra Marko Udovičić, postavljeni su u službu akolita.

Prije samog početka misnog slavlja fra Domagoj Volarević, gvardijan Samostana o. Ante Antića, protumačio nam je samo značenje službi lektora i akolita.

Nakon toga započeo je misno slavlje koje je predvodio mnp. o. fra Marko Mrše, provincijal. Uz provincijala u koncelebraciji su bili: fra Siniša Balajić, magistar bogoslova, fra Anđelko Domazet, domagistar, i fra Domagoj Volarević, gvardijan.

Nakon propovijedi o. provincijal je u ruke bogoslova, koji primaju službu lektorata, predao Bibliju kao znak čitanja, razumijevanja i naviještanja Riječi Božje, a akolitima pliticu s hostijama, jer će oni biti pomoćnici prezbiterima i đakonima u vršenju njihove službe te će, kao izvanredni službenici, biti djelitelji svete pričesti.

Misno slavlje na orguljama je popratio fra Stipe Buljan, svečanozavjetovani bogoslov pete godine, a pjevanjem ostala braća bogoslovi.

fra Mate Šakić