Fra Petar Grabić

Prva knjiga biblioteka Umnici Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja – Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci

Prva knjiga koja je u sklopu ove biblioteke izašla nosi naslov: Petar Grabić. Nova revija – vjeri i nauci. Knjiga sadrži ukupno 344 stranice i sastavljena je od dva dijela. U prvom su dijelu na sustavan način prikazani život i djelo fra Petra Grabića, dok je u drugom dijelu donesen cjelokupan bibliografski popis časopisa koji je upravo Grabić pokrenuo i bio mu dugogodišnji glavni urednik pod naslovom Nova revija. Vjeri i nauci. Knjigu su recenzirali prof. dr. sc. Marko Trogrlić te doc. dr. sc. Marijo Volarević. Uz knjigu je završen i projekt digitaliziranja cjelokupnog časopisa Nova revija i kao takav snimljen na DVD te je od sada uz detaljan bibliografski popis u knjizi uvelike olakšan posao svakom zainteresiranom istraživaču hrvatske teološke misli prve polovice 20. stoljeća.


Sadržaj


Uvodna riječ – biblioteka Franjevci intelektualci
Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja
I. Petar Grabić (1882. – 1963.)
1. Život i djelo
1.1. Profesor i odgojitelj
1.2. Pokretanje časopisa Nova revija
1.3. Osnivanje tiskare Kačić
1.4. U upravi Provincije
1.5. Rimska kolonija
1.6. Franjevačka klasična Gimnazija i dobivanje prava javnosti
1.7. Samostan Gospe Lurdske u Zagrebu
1.8. Prijateljstvo s umjetnikom Ivanom Meštrovićem
1.9. Zalaganje na Generalnom kapitulu Reda
1.10. Vrijeme nakon sloma Nezavisne Države Hrvatske
1.11. Osuda na dugogodišnju robiju
1.12. Ponovno na slobodi
1.13. Posmrtni govori
2. Filozofski i teološki rad
2.1. Filozofski rad
2.1.1. Polemika sa znanstvenim materijalizmom
2.1.2. Promicatelj Duns Scotove filozofije
2.1.3. Obrana tradicionalne kulture
2.2. Teološki rad
2.2.1. Mariologija
2.2.2. Ekumenizam (povratka)
2.2.3. Ostale teološke teme: celibat, euharistija
3. Popis objavljenih djela
3.1. Tiskana djela po časopisima
3.1.1. Vrhbosna
3.1.2. Serafski Perivoj
3.1.3. Naša misao
3.1.4. Luč (ratna)
3.1.5. Gospa Sinjska
3.1.6. Čas
3.1.7. Spomenica (Kalendar grkokatolika križevačke biskupije)
3.1.8. Katolički tjednik
3.1.9. Bogoslovska smotra
3.1.10. Katolički list
3.1.11. Hrvatska straža (Smotra)
3.1.12. Hrvatska straža (Dnevnik)
3.1.13. Nova revija
3.1.14. Acta Ordinis Fratrum Minorum
3.1.15. Collectanea Franciscana Slavica
3.1.16. Jadran
3.1.17. Jadranska pošta
4. Popis neobjavljenih rukopisa
Zaključna promišljanja
II. Bibliografija časopisa–Nova revija – Vjeri i nauci
Uvod
Kazalo imena
Sadržaj