Fra Karlo Balić

Drugi svezak Biblioteke posvećujemo fra Karlu Baliću, orijaškom liku franjevca Provincije Presvetog Otkupitelja. Knjigu je napisao Dinko Aračić. Zahvaljujući znanstvenom istraživanju srednjovjekovne skolastičke teologije i mariološke znanosti, fra Karlo je poznatiji u svijetu negoli u Domovini. O Baliću je mnogo napisano. Dosad su uglavnom drugi govorili o Baliću. U drugom dijelu ove knjige Balić sam progovara i to na hrvatskom jeziku, na kojem se, za vrijeme dugogodišnjeg boravka izvan Domovine, rijetko pisanom riječju javljao.

U tom smislu knjiga donosi dva Balićeva znanstvena uratka u hrvatskom prijevodu. Uz dva spomenuta članka tu su i papinski dokumenti u svezi s Balićem: Proglašenje marijanske akademije papinskom Maioraindies; potvrda nauka Ivana Duns Škota Alma Mater te osobno pismo pape Pavla VI. Laetificaprorsus uoči Balićeva prelaska u vječni život.

Sadržaj

Predgovor

1. Karlo Balić – medievalist i mariolog

1.1. Društveni okvir – nekoliko uvodnih misli

1.2. Životne crtice

1.2.1. Studij u Louvainu

1.2.2. Profesor u Makarskoj

1.2.3. Mnogovrsna djelatnost u Rimu

1.3. Balićev karakter

1.4. Polemičar

1.5. Organizator

2. Medievalist

2.1. Bezimeni autor

2.2. Škoto u integralnoj skolastici

2.3. Zaokret u objelodanjivanju Škotovih djela

2.4. Skotistički kongresi i skotističko društvo

3. Mariolog

3.1. Teolog Marijina uznesenja

3.2. Marijanska akademija

3.3. Mariološko-marijanski kongresi

3.4. Stručnjak na Drugom vatikanskom saboru

3.5. Ostale mariološke teme

3.6. Glavne karakteristike Balićeve teološke misli

4. Zaključne misli

II. dio

Uvodne napomene

Prilozi povijesti Skotističke sekcije, kasnije Skotističkekomisije za kritičko objelodanjivanje djela IvanaDuns Škota

I. Počeci kritičkog proučavanja Škota

II. Dvostruka inicijativa za kritičko izdanjeŠkotovih djela

III. Službeno osnivanje Skotističke sekcije uQuaracchiju

IV. Prijenos skotističke sekcije iz Quaracchijau Rim. Osnivanje Skotističke komisije

Nauk o Blaženoj Djevici Mariji, Majci Crkve iuredba II. vatikanskoga sabora Svjetlo naroda

Povijest nastanka teksta o Gospi

II. Od nesloge do jedinstva

III. Iskorak Pavla VI

IOANNES PP. XXIII. Litteraeapostolicae motuproprio data. MAIORA IN DIES

PAPA IVAN XXIII. Apostolsko pismo izdano navlastitu pobudu. MAIORA IN DIES

PAULUS PP. VI. VENERABILESFRATRES SALUTEM ET APOSTOLICAMBENEDICTIONEM. EPISTULA APOSTOLICA.ALMA PARENS

PAPA PAVAO VI.

Uvod

Ivan Duns Škot i Drugi skolastički kongres

Integralna skolastika i Franjevačka škola

Sinteza DunsŠkotova nauka

Aktualnost Škotova nauka

Dijalog između katolika i anglikanaca

Prvenstvena uloga ljubavi

Škotova znanstvena metoda

Zaključak

A) Balićeva bibliografija

Urednik izdanja

Zbornici mariološko-marijanskih kongresa

Ostala izdanja

Recenzije

B) Bibliografija o Baliću

Na hrvatskom jeziku

Na stranim jezicima

Zborna djela o Baliću i njegovoj djelatnosti

Kazalo imena

O autoru – Dinko Aračić