Fra Stjepan Čovo: Fra Metod Vezilić

U izdanju Knjižnice lista ‘Marija’, knjiga 73., iz tiska je izišlo drugo dopunjeno izdanje knjige fra Stjepana Čove: Fra Metod Vezilić, Split 2024., tvrdi uvez, 187 str., 160 x 235 mm.

Nakon četrnaest godina od prvoga izdanja (Split, 2010.), fra Stjepan Čovo, u prigodi 80. obljetnice nasilne smrti fra Metoda Vezilića, priredio je drugo dopunjeno izdanje.

Knjiga je podijeljena u više podnaslova. Nakon predgovora i uvoda, slijede tri glavne tematske cjeline: a) Život i rad o. fra Metoda Vezilića, b) Službe i pastoralni rad i c) Fra Metodov tragični završetak.

Knjiga je ilustrirana dokumentima i fotografijama iz fra Metodova vremena.

U drugom izdanju fra Stjepan je donio svjedočanstvo o njegovoj osudi, koju je dobio od Državnog arhiva u Zagrebu. Tako je bjelodano da su fra Metoda partizani strijeljali 18. svibnja 1944. na dinarskom gorju Vrdovu, na svetkovinu Uzašašća (Spasova). Ovom dokumentiranom knjigom fra Stjepan ne želi pobuđivati mržnju ili osvetu prema onima koji su fra Metodu oduzeli život nego u duhu vjere i praštanja, pokazati kako i neprijatelje treba ljubiti u duhu kršćanske ljubavi koja ga je duboko prožimala.

Mučenička smrt o. fra Metoda Vezilića, franjevca člana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja poticaj je da ga se sjetimo i bolje upoznamo. Bio je vrijedni i cijenjeni redovnik i svećenik franjevac, a na koncu je postao žrtva tragične ljudske sudbine.PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Prošlo je četrnaest godina otkad se pojavila knjiga Fra Metod Vezilić odgojitelj mladeži i mučenik (1883.-1944.), Split, 2010. i ona je bila brzo razgrabljena. Drugo izdanje pojavljuje se u prigodi 80. obljetnice Vezilićeve nasilne smrti. Kroz proteklo vrijeme više ju je osoba tražilo, ali im želji nismo mogli udovoljiti jer su nas spriječile neočekivane osobne zapreke. Zanimanje većeg broja čitatelja, potaklo nas je da objavimo drugo, popunjeno izdanje sadržajem i važnim saznanjima o njegovoj smrtnoj osudi. Donijeli smo i pismenu smrtnu osudu koja je izostala u prvome izdanju. Osim toga osvježili smo bilješke i donijeli nove jedinice koje ocrtavaju Vezilićev život. Posebno su upotpunjene bilješke o osobama koje se spominju u tekstu.

U prvom izdanju, kako rekosmo, nismo došli do pisane Vezilićeve smrtne osude, iako smo na temelju svjedočanstava došli do pravog datuma njegova tragičnog završetka. Sa sigurnošću smo tvrdili i zaključili da su ga partizani strijeljali 18. svibnja 1944. godine na Vrdovu, na svetkovinu Uzašašća (Spasova), ali tada nismo posjedovali službeni dokument o njegovoj smrtnoj osudi. U međuvremenu smo došli do pismene osude. Ona je potvrdila da nismo pogriješili s datumom kad je strijeljan i tko ga je osudio i strijeljao. U prvom izdanju izostao je taj važan podatak, gdje je bilo njegovo mučeništvo i tko je izvršio njegovu smrtnu osudu. Iako je dokument fra Metodove smrtne osude objavljen kasnije i u javnim dokumentima mi svjedočanstvo o njegovoj osudi uklapamo u II. izdanje ove knjige koji smo dobili od Državnog arhiva u Zagrebu. Optužbe koje su komunisti pripisali Veziliću u pisanoj osudi nisu ničim dokazane jer on nije počinio takva krivična djela za koje bi morao biti suđen a kamoli osuđen na sramotnu smrt strijeljanjem. Nažalost, te je optužbe kasnije prenio Viktor Novak u Magnum crimen, a da ih nije ničim pokušao do- kazati.

Fra Metodovoj smrtna osuda dugo je bila tajna i o njoj se nije dugo smjelo govoriti, partizani su strogo čuvali svoj zločin. Konačno je otkriveno ime zločinca koji ga je osudio i mjesto osude. Dokument Vezilićeve smrtne osude u Državnom arhivu u Zagrebu nije original nego prijepis, ipak smo se odlučili da njega objavimo jer je pisan drugim strojem nego onaj koji smo objavili u drugim prigodama. Njegova smrt dio je programiranog komunističkog plana za istrebljenjem nevinog katoličkog svećenika kao što je bio fra Metod Vezilić, da ne bude svjedok za zločine koji su se dogodili u Cetinskoj krajini, u podkamešničkim selima u ožujku 1944. godine. Zločini talijanske i njemačke vojske, ustaša i četnika, uglavnom su poznati i dobro istraženi, dok partizanski zločini nisu istraženi ili su prešućivani. Tamna strana komunističke razorne politike ipak dolazi na vidjelo. Dužnu zahvalnost izražavamo fra Anti Branku Periši, akademskom slikaru koji je uredio naslovnu stranicu i uredniku lista „Marija“, u čijem se nizu objavljuje drugo dopunjeno izdanje ove knjige. Njegov neumorni rad pokazao se i pri sređivanju tiskarskih poslova s tiskarom. Veliku zahvalnost odajemo Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja koja stoji iza ovoga izdanja.

Split, 18. V. 2024., na 80. godišnjicu fra Metodove nasilne smrti

Autor