Fra Stjepan Čovo: Martirologij

Fra Stjepan Čovo: Martirologij Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja za vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća 1942. – 1948., Split, 2021. 520 stranica


Pomno sam pročitao rad dr. fra Stjepana Čove: „Martirologij Franjevačke provincije Presvetog otkupitelj za vrijeme drugoga svjetskog rata i poraća 1942. 1948.” i ostao zadivljen veličinom žrtve koju su svjedočanski podnijela 44-orica mučenika naše Provincije u tragičnom ratnom i poratnom vremenu, položivši svoj život kao svjedočanstvo i dokaz vjernosti Bogu, Katoličkoj Crkvi i hrvatskom narodu. Rad je opsežno dokumentiran i pojašnjen brojnim izvješćima dr. Petra Grabića, provincijala, potvrdama iz arhiva Provincije kao i drugim dokumentima samostanskih arhiva te izjavama pojedinih fratara, svjedoka toga doba. Vrijedni su dokumenti i izvješća partizansko-komunističkih arhiva i sudova, svjedočanstva pojedinaca iz OZN-e (kasnije UDB-e) da se upozna sila zla i progona prema Crkvi i njezinim službenicima-franjevcima. Tiskana knjiga bit će vrijedni i trajniji spomenik našim mučenicima, čime će se otkloniti krive optužbe prema njima a ujedno će biti i naša zahvalnost za njihovo herojstvo i pouka svima kojima će knjiga doći u ruke, Želim i preporučujem da knjiga bude što prije tiskana i da istina o našoj umorenoj braći zasja u pravom svjetlu.

dr. sc. fra Dušan Moro


Knjiga koja nam je u rukama govori o progonu komunističke vlasti prema Katoličkoj Crkvi i franjevcima u vrijeme Drugoga svjetskog rata i njegova poraća. Ti hrabri navjestitelji Evanđelja ostali su vjerni svojim vjerskim i narodnim idealima u teškim vremenima progona i stradanja. Komunistička propaganda nastojala ih je opteretiti djelima koja nisu učinili i zbog kojih ih je, ljudski govoreći, izbrisala sa lice zemlje. Ovom se knjigom oni pojavljuju u pravom svjetlu ljudskog, kršćanskog i redovničko-svećeničkog dostojanstva. U kritičnim vremenima povijesti hrvatskoga naroda oni su bili oslonac i zaštita svima progonjenima bez obzira kojoj su vjeri ili narodnosti pripadali. Arhivska grada i opsežna Literatura ukazuju na ozbiljnost ovoga rada u kojem argumenti govore o životu i radu svakoga pojedinog umorenog franjevca. Navedeni komunistički izvori potvrđuju da su franjevci krivo optuživani i na izmišljenoj krivnji ubijani bez mogućnosti pravne zaštite. Knjiga pruža novo svjetlo na svakoga umorenoga franjevca i ostaje spomenik trajne vrijednosti tim više što se za mnoge ni danas ne zna gdje su i kako pogubljeni i gdje počivaju njihovi zemni ostaci.

dr. sc. fra Božo Norac Kljajo