Fra Stojan Damjanović objavio drugu knjigu poezije

Fra Stojan Damjanović, član provincije Presvetoga Otkupitelja, objavio je u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Šibeniku svoju drugu zbirku poezije pod naslovom „Sam odlučuješ“. Uvod i osvrt potpisuju prof. Marko Menđušići i Zdenka Bilušić, isto tako autorica dizajna korica i ilustracija.

Svoju drugu zbirku pjesama, fra Stojan je već predstavio u Šibeniku, gdje je prof. Marko Menđušić istaknuo kako je fra Stojan Damjanović poput sv. Franje, pun je ljubavi prema svemu stvorenomu: Zemlji, životinjama, biljkama, prirodnim pojavama i napose, prema bratu čovjeku. Radi i moli, dočekuje i ispraća hodočasnike i namjernike, prevozi ih preko rijeke, priča i pripovijeda. Strpljivo i staloženo. Kao iz rukava izvlači dosjetke i anegdote. Pomaže biljkama rasti i životinjama boraviti na Visovcu. Pticama priprema mjesto za gnijezda, drage su mu i divlje patke i bijeli labudovi, prekrasni paunovi, ali ne zazire niti od zmija. Ta, i one su stvorenja Božja. Promatra prirodu, mijene tijekom godišnjih doba, Krku kad je umilna ljepotica i kad nabuja i poplavi i sam otočić, ljude sa svim njihovim manama i vrlinama. I sve to pretače u poeziju. Piše pjesme. Njima najlakše, i najbolje, izražava svoja zapažanja, svoje misli i osjećaje, nade i strahove.

Fra Stojan Damjanović, rođen je 24. ožujka 1950. godine u Ljutom Docu kod Širokoga Brijega od oca pok. Ilije i majke Stoje, rođ. Kožul. Nakon odsluženja vojnog roka i boravka na privremenom radu u Njemačkoj odlučuje krenuti stopama Asiškog siromaška. Godine 1981. stupa u novicijat na Visovcu, a 1986. godine polaže svečane doživotne redovničke zavjete, kada odlazi kao misionar u Zair (Kongo) u Africi, gdje djeluje kroz sljedećih trinaest godina. Po povratku u Hrvatsku, od 2000. godine, uz kraće prekide, živi i djeluje u franjevačkom samostanu na Visovcu, gdje trenutno vrši službu domeštra novaka. Već duže vrijeme piše crtice, prozna djela i pjesme, najčešće u osmercu, desetercu i dvanaestercu. Među najzastupljenijim temama u zbirci poezije su one o prirodi, o međuljudskim odnosima te one duhovnog karaktera.  Do sada je objavljivao u MAK-u, Glasilu Nacionalnog parka „Krka“ te različitim župskim listovima. Autor je i Križnog  puta pisanog u osmercu koji je doživio pet izdanja.