Franjevački klerikat: Uvođenje u službu akolita i lektora

U petak 4. prosinca u Samostanu o. Ante Antića podijeljene su službe akolita i čitača (lektora) sedmorici bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Trojica bogoslova prve godine: fra Ante Čavlina, fra Josip Brandejs i fra Mate Šakić postavljeni su u službu čitača, a četvorica bogoslova druge godine: fra Oliver Marčinković, fra Vlaho Jakić, fra Marko Plejić i fra Valentino Radaš postavljeni su u službu akolita.

Predsjedatelj misnog slavlja i delegat oca Provincijala bio je fra Ivan Režić, magistar bogoslova, a u koncelebraciji su bili: fra Šimun Markulin, profesor moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu te fra Domagoj Volarević, domagistar bogoslova i profesor liturgike na KBF-u u Splitu, koji je ujedno bio i propovjednik na ovom misnom slavlju.  

U svojoj propovijedi fra Domagoj je upozorio kako službe čitača (lektora) i akolita ne bi trebale biti promatrane kao „stepenica do svećenstva“, nego kao ozbiljne službe unutar Crkve, svaka u svom redu.

Za oltarom su posluživali novouvedeni akoliti, a glazbeno popratio gospodin Pero Prosenica.

Nakon misnog slavlja braća su čestitala novim čitačima i akolitima poštujući epidemiološke mjere.

Fra Stipe Buljan