GRAČAC

Župa sv. Jurja mučenika
Gospićko-senjska biskupija

Župa sv. Jurja mučenika
Kneza Branimira 1
23 440 GRAČAC

tel. 023/773 090

Župnik: fra Ivan Šimunac
Župni vikar: fra Kristijan Radas


Gračac, koji je ujedno i općinsko središte, smjestio se u središtu srednjovjekovne “otučke župe“ (prema rijeci Otuči) u Zadarskoj županiji. Vjerojatno je dobio ime po “gradu”, ostacima davnoga utvrđenog dvorca čije se ruševine još i danas vide na uzvisini iznad današnje crkve koju narod i danas zove “Gradina”. Gračac se u srednjem vijeku zvao “Gradac” ili “Gradec”, a najstariji spomen se nalazi u ispravi kojom krbavski knez Karlo Kurjaković 1465. god. u svom sjedištu “Gradac” koje se nalazi u “Otučju” prodaje Hreljcu Petričeviću selo Bukovići u Lici. Razvio se na raskrižju putova od Gospića prema Kninu i Krbave prema Dalmaciji. Od Dalmacije je odijeljen visokim masivom Velebita, preko čijeg prijevoja Prezid prolazi cesta Gračac-Obrovac. Sve do pada Like pod tursku vlast 1527. god. Gračac je bio pod vlašću krbavskih knezova.

Počeo se jače razvijati u razdoblju Vojne krajine, posebno nakon izgradnje ceste Gospić-Gračac-Knin 1789. godine. Prometna važnost Gračaca je još više porasla nakon otvaranja ličke pruge 1925. godine.

Župna crkva sv. Jurja mučenika u samom gradu izgrađena je 1715. god. u istoimenoj župi koja je osnovana iste godine.  Tijekom  Drugoga svjetskog rata bila je skladište soli i stoga ostala neporušena. Riječka nadbiskupija ju je, uz pomoć iz Belgije, osamdesetih godina XX. stoljeća obnovila, ali se u njoj misa nije govorila. Odmah po svom dolasku u Gračac župnik fra Ivan Savić nastavio je radove na crkvi. Tijekom 1986. i 1987. god. uredio je vanjsku fasadu crkve, ugradio nove prozore i vrata, montirao jedno zvono, pretresao potporni zid platoa crkve.

Tijekom Domovinskog rata crkva je bila devastirana i pretvorena u štalu. Poslije vojno-oslobodilačke operacije “Oluja” 1995. god. u njoj je slavljena sv. misa, prvi put nakon 53 godine.

Obnova crkve počela je 1999. godine. Stavljen je novi krov, prozori i vrata, napravljena je nova lukovica tornja u bakru.

Provincija Presv. Otkupitelja je, uz potporu države, 2000. god. izgradila novu redovnički kuću, te g. 2001. podigla novu crkvu sv. Ivana Krstitelja koja, zbog vlage,  već zahtijeva temeljitu obnovu koja je u tijeku.

Do II. svjetskog rata u Gračacu je bilo 1300 vjernika Hrvata, a Domovinski rat je dočekalo svega desetak obitelji koje su bile asimilirane sa Srbima.

Iz prijeratne općine Gračac izdvojen je Lovinac u samostalnu općinu, dok je Gračacu priključen Srb iz nekadašnje općine Donji Lapac.

U filijalnoj župi Srb, udaljen 35 km kod Gračaca,  živi 18 katoličkih obitelji, c. 85 članova, uglavnom prognanika iz Bosne. Nema crkve ni kapele, sv. misa se služi u jednoj društvenoj prostoriji.

Župa posjeduje stare matične knjige krštenih, vjenčanih i umrlih koje su pronađene u prostorijama općine.

U župi djeluje jedne osnovna i jedna srednja škola.

Iz župe je jedan franjevački bogoslov.

U župi djeluje FRAMA koja je osnovana 24. VII. 2004. g. i broji 19 članova.

Dan općine je  ujedno i patron župe.

Župa pripada Gospićkom dekanatu Gospićko-senjske biskupije.

U župi: 610 katoličkih obitelji,  2250 vjernika (g. 1939.: 1108 vjernika).