GRADAC n/m

Župa sv. Mihovila
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Gradac n/m
Sv. Roka 1
21330 Gradac
tel.: 021/ 697 588

Župnik: fra Bone Bilić (poslužuje iz Brista)


Župa Gradac nalazi se u podnožju brda Rilić u istoimenoj općini u Splitsko-makarskoj županiji. Selo spominje Konstantin Porfirogenet u X. st. kao grad Neretvanske kneževine Labinetza (Labčanj ili Lapčanj). Na lokalitetu Crkvina, usred gusto izgrađenog turističkog dijela naselja između magistrale i mora u zapadnom dijelu današnjeg naselja, otkriveni su zidovi iz rimskog doba, što bi trebalo značiti da je u II. i III. stoljeću tu postojala veća rimska građevina. Također su pronađeni ostaci termi, granitnih stupova, sarkofaga i novčića.

Mjesto je kasnije dobilo ime po tvrđavi “gradu” na brežuljku a prvi put se spominje 23. ožujka 1649. u pismu mletačkog providura Mihovila Malipiera makarskom biskupu fra Petru Kačiću. Kačić spominje i predaju prema kojoj su u stara vremena došla iz Vrane kod Zadra dva Kačića u taj  kraj “Gdje uzidjaše kašteo koga nazvaše Gradac.”

Područje župe bilo je naseljeno još u srednjem vijeku pod nazivom Lapčan.

Župu sačinjavaju zaseoci: Čista, Pod-debeli brig, Mljačići, Grma, Stinice i Gradac. U starini Gradac je u starini pripadao župi Podaci. Župa sv. Mihovila u Lapčanu prvi put se spominje 2. travnja  1699.

Župna crkva sv. Mihovila izgrađena je 1852. na brežuljku Gradina u zapadnom dijelu naselja.  Na kamenoj ploči na ulaznim vratima stoji na latinskom uklesano.”Ovaj hram posvećen svetom Mihovilu sagrađen godine Gospodnje 1852. pomoću Franje Josipa I., cara i kralja, trudom i slogom Gračana, za uprave Josipa Bilasa na zemljištu koje su dali i darovali Šutići.” Crkva je jednobrodna kamena građevina s velikim lučnim prozorima na bočnim zidovima i pročelju. Uz nju je podignut noviji betonski zvonik čija je gradnja počela g. 1964., a današnji oblik, sa 16 kamenih stupića ispod zvona s pramidalnim završetkom i eloksiranim križem na vrhu  te elektronskim satom sa sve četiri strane, dobio je 2001. godine. U crkvi je glavni mramorni oltar s tabernakulom, a iznad oltara u niši je kip sv. Mihovila. Oltar je preuređen  prema novim liturgijskim propisima g. 1972. U lađi je s desne strane mramorni  Gospin oltar – domaći rad – s kipom Bogorodice, od gipsanog materijala. S lijeve strane lađe je mramorni oltar sv. Roka s drvenim Svečevim kipom. Na desnoj strani lađe je niša s kipom sv. Josipa, koji u naručju drži dijete Isusa. Od 1995. do 1999. na crkvi je promijenjen krov, ožbukani su zidovi, postavljene nove električne instalacije i ozvučenje, nabavljene nove klupe, saniran stari kameni pod a u sakristiji postavljen novi, ugrađen novi betonski kor iznad ulaznih vrata i uređena unutrašnjost. Na glavnom ulazu postavljen je drveni atrij s ostakljenim oknima. Ispred crkve je u izgradnji vjeronaučna dvorana.

Crkva sv. Ante Padovanskog podignuta je  1751. godine  u gornjem dijelu sela na mjestu stare župne crkve sv. Mihovila Arhanđela koja se nalazila  u groblju, kako je to vidljivo na crtežu ing. Josipa Santinija iz g. 1666., koji se čuva u Muzeju grada Splita. Ona je postojala sigurno prije XVI. stoljeća. Ta je crkva porušena i g. 1751. sagrađena je nova – danas sv. Ante.  To je grobljanska crkva koja je popravljana više puta. God. 1987. blagoslovljen je novi oltar, postavljen je veliki reljefni križ (3,20 m), rad ak. kipara Ante Župića, restaurirani su kipovi sv. Ante i sv. Roka, te postavljene slike Gospe od Ružarja i sv. Leopolda Mandića. Iznad oltara je lik raspetog Krista od željeznih elemenata, rad ak. kipara Ante Župića. Na groblju su sačuvane srednjovjekovne nadgrobne ploče, a jedan je sterćak uzidan u crkvu.

Crkvica sv. Paškala  iz XVIII. st. na brdu Plana iznad Graca na 712 metara nadmorske visine u ruševnom je stanju. Sv. Paškalu, zaštitniku stočara, onodobno se hodočastilo u procesijskim povorkama.

Na području župe su usputne kapelice: Gospina kapelica na Gračkim stinama (700 m/nv) isklesana u klisuri g. 1730. U kamenoj niši nalazi se kip Gospe, oštećen; Gospe od Zdravlja na Skoku ili na Malim stinama, koju je g. 1910. podigla Kate Andrijašević, danas nema nikakva svetog znaka; Gospe od Anđela na Grmi s Gospinim reljefom, domaći rad, podignuta je u drugoj polovici XIX. stoljeća. (reljef djelomično oštećen); Gospe od Karmela na Jedru izgrađena je g. 1938, a g. 1970. potpuno obnovljena, “Gospica s Vodica”, stara ribarska kapelica,  srušena u vrijeme komunizma, a kipić Majke Božje s Djetetom, domaći rad, vjerojatno XVIII. st. bačen u rupu kod Vežića kuća,  kip je pronađen a na mjestu stare kapelice podignuta je nova g. 2002.; sv. Nikole putnika na granici Graca i Baćine, na samim morskim  hridima. Sagradio ju je 1905. jedna mornar. Nedaleko od nje podignut je vjerojatno u isto doba i kameni križ.

God. 1995. izgrađena je kapelica u spomen dolaska pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku g. 1994.  Izgrađena je od bijelog klesanog kamena u četvrtastom obliku s četiri zabata.  Sa sve četiri strane su ostakljene niše u kojima su kipovi: Gospin, sv. Ante Padovanskoga, sv. Roka i sv. Mihovila. Blagoslovio ju je hvarski biskup Slobodan Štambuk 21. svibnja 1995.

God. 1996 podignut je novi betonsko-mramorni križ na predjelu Bošać, na istom mjestu na kojem je stajao stari kameni, koji je bio porušen za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Groblje je kod crkve sv. Ante. Na tom je mjestu bilo groblje i u srednjem vijeku, što potvrđuje nekropola stećaka koji su pod državnom zaštitom (24/82-66, reg. br. 14).

Župna kuća je izgrađena g. 1882. Više puta je popravljana, osobito poslije potresa 1962. i 1986.  

Godine 1971. u župi su otvorile kuću Školske sestre franjevke sarajevske provincije. Sastre su 1999. god. prodale kuću i napustile župu.

Literatura: FRA STIPE NIMAC, Gradac, kulturno-povijesni vodič, Gradac, 1994.