Humac: Prvi privremeni zavjeti

U nedjelju 2. srpnja 2023. godine u crkvi Franjevačkog samostana svetog Ante Padovanskog – gdje se nalazi kuća novicijata Hercegovačke franjevačke provincije – za vrijeme svečanog misnog slavlja, s početkom u 19 sati, svoje prve redovniče zavjete položili su:

za Franjevačku provinciju Presvetog Otkupitelja – Split: fra Mario Pavić (HKM Mainz);

za Hercegovačku franjevačku provinciju: fra Petar Bunoza (Župa sv. Ante Padovanskoga – Humac), fra Bože Dodig (Župa Uznesenja BDM – Seonica), fra Stipe Iličić (Župa sv. Ivana Krstitelja – Ružići), fra Josip Pavlović (Župa sv. Jakova ap. – Međugorje), fra Robert Radić (Župa sv. Mihovila – Drinovci), fra Karlo Šakota (Župa Krista Kralja – Čitluk), fra Frano Šego (Župa Bezgrešnog začeća BDM – Posušje), fra Andrija-Ante Vasilj (Župa sv. Jakova ap. – Međugorje) i fra Franjo Vasilj (Župa sv. Jakova ap. – Međugorje);

za Franjevačku provinciju svetog Križa Bosne Srebrene: fra Ivan Pilić (Župa sv. Male Terezije – Bistrica kod Uskoplja) i fra Noa Strinić (Župa sv. Juraja – Vitez).

Misno slavlje predslavio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, uz koncelebraciju fra Zdravka Dadića, provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene, fra Marka Mrše, provincijala Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, meštra novaka fra Ivana Landeke, gvardijana fra Darija Dodiga, fra Zorana Kutleše, vikara Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Na slavlju su sudjelovali i braća franjevci iz Provincije Presvetog Otkupitelja: fra Josip Cvitković, fra Kristian Stipanović, fra Filip Mimica, fra Mate Puđa.

Tijekom zavjetovanja novaci su položili zavjete u ruke provincijala vlastite provincije te su od meštra fra Ivana Landeke primili pasce s čvorovima-zavjetima kojima su se opasali.

Na kraju misnog slavlja s par prigodnih riječi obratio se mnp. o provincijal fra Zdravko Dadić uputivši riječi zahvale braći na Humcu, ističući da je ovo velika priča u povijesti hrvatskog naroda jer su dvanaestorica novaka iz triju provincija položila zavjete na Humcu. Mnp. o. provincijal fra Marko Mrše zahvalio je na poseban način okupljenim vjernicima na njihovim molitvama za nova duhovna zvanja, naglašavajući veoma snažan motiv za nastavak molitve istaknuo je da je Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja prošle godine imala samo jednog novaka – fra Maria Pavića, a ove će godine, ako Bog da, franjevački habit na Visovcu u Zipki serafina obući šestorica postulanata. Zato je pozvao sve prisutne da još usrdnije mole Gospodina za nova duhovna zvanja kako bi ona bila na radost cijeloj Crkvi.

fra Mate Šakić