IGRANE

Župa Gospe od Ružarija
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured Igrane
Čuvalo 163
21329 Igrane
Tel.: 021/627-874

Župnik: fra Ante Buljan


Župa se nalazi u općini Podgori u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Selo, smješteno u istoimenom zaljevu ispod Biokova, prvi put se spominje g. 1430. u Portolanu Magliabecchi (Parma), iako brojni  poklopci za sarkofage u blizini mora, na prethistorijskom nalazištu Gradina, svjedoče da je mjesto bilo naseljeno u rimska vremena. Još u srednjem vijeku bila je vjerska organizacija oko crkve sv. Mihovila. U vrijeme turske okupacije kraj su pastorizirali franjevci iz Živogošća. Župa se sastoji od sela Igrana uz more i Gornjih Igrana, koji se nalaze u masivu Biokova. Župa je pripadala do. g. 1830. Makarskoj biskupiji a kasnije Splitsko-makarskoj biskupiji, danas nadbiskupiji.

Župna crkva Gospe od Ružarija izgrađena je iznad sela g. 1752., kako stoji uklesano na nadvratniku.  Ona je g. 1906. obnovljena, a g. 1939. proširena  s dvije pobočne kapele te je dobila oblik latinskog križa. Po sredini pročelja je okrugli prozor a uz njega su dva veća prozora koja završavaju lukovima.

Glavni oltar i tabernakul su od mramora. U jednoj kapeli je mramorni oltar Gospe od Ružarija, izrađen u Bilinićevoj radionici, a u drugoj sv. Josipa. U lađi crkve je kameni oltar Srca Isusova, rad Ante Franka, a u niši s druge strane je kip sv. Ante. U crkvi se nalazi srebreno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. st., i dva stara drvena raspela, restaurirana 2000. godine. God. 2000.  na crkvi je promijenjen  krov, a nad glavnim oltarom i na kružnom dijelu prezbiterija stavljena je betonska ploča. Stavljen je kameni kružni vijenac u dužini 32 m, te kamena rozeta i prag nad ulaznim vratima.

God 2001. postavljeno 10 vitraja na kojima su sveci koje slave pojedine obitelji, izrađeni u Češkoj po nacrtu ak. slikara g. Jerolima Šišljara. Uz njih su i dva vitraja sv. Franje i sv. Nikole Tavelića, koje je donirala Slavka Batinović r. Cvitanović koja živi u Americi. God. 2002. nabavljene su nove elektronske orgulje s dva manuala.

Uz pročelje crkve je g. 1923.-25. podignut vitki kameni zvonik prema nacrtu arh. Nikole Perića, sličan zvoniku sv. Duje u Splitu. Novac za gradnju zvonika darovao je Igranac Dušan Parun. U zvoniku su četiri zvona tvrtke Francesca De Poli u Vittorio Veneto i mehanički sat tvrtke Solari. God. 2004. izvršena je rekonstrukcija električnih zvona i obnovljena unutrašnjost crkve.  Crkva je klimatizirana i nanovo  ozvučena i osvijetljena. Oko oltara je postavljen novi mramorni pod.  Stajališta Križnog puta iz XIX. st. restaurirana su u novim okvirima, kao i dva drvena procesionlna raspela iz istog razdoblja. Obnovljeni su i kipovi sv. Ante i Gospin (tirolski rad). Iza oltara je uređen prostor za sakristiju.

Crkva sv. Mihovila je najstarija srednjovjekovna crkva na području Makarskog primorja. Izgrađena je krajem XI. ili početkom XII. st. a služila je dugo kao župna crkva. Nedaleko od crkve bio je stari zaselak  Markovića-Kačića, gdje je  početkom XVI. st. pronađena hrvatska redakcija Ljetopisa popa Dukljanina. Na pročelju je zvonik na preslicu. Crkva, pokrivena kamenim pločama, izvana izgleda kao trobrodna romanička crkva i jedinstven je spomenik takve građevine u Dalmaciji.  U unutrašnjosti je jednobrodna građevina, presvođena bačvastim svodom. Oltar je od kamene ploče postavljene na stup a iza  njega je niša. Crkva je nakon potresa g. 1962. popravljena državnom pomoći. Tom prilikom zidovi su učvršćeni željeznim stegama. Iste je godine stavljena pod državnu zaštitu kao spomenik kulture (35./141-62, reg. br.3). God. 1998./99. crkva je temeljito obnovljena i oko nje su izvršeni  istraživački radovi.

U Gornjim Igranima je kapela Uzvišenja sv. Križa, obnovljena 2000. godine. Pri obali, kod Šimića kuća, kapela je Bezgrješnog Začeća Bl. Dj. Marije, koju je  u XIX. st. sagradila obitelj Šimić. U prigodi simpozija o don Nikoli Šimiću (1998.) crkvica je djelomično obnovljena (krov), a ispred nje su postavljene biste Don Nikole Šimića i fra Ante Benutića.

Na ulazu u mjesto je kapelica Presv. Trojstva, podignuta g. 1909., obnovljena 1999. 

Nakon uspostave demokracije u Hrvatskoj 1990-tih ponovno je podignuta kapelica Gospe Pomoćnice kršćana koja je bila srušena 1960-tih prigodom gradnje Jadranske magistrale.

Na seoskom groblju je kapela sv. Nikole, izgrađena g. 1925. Nad pročeljem je zvonik na preslicu za jedno zvono. Na groblju ima nekoliko srednjovjekovnih nadgrobnih ploča ali i ostataka apside starije crkve Sv. Spasa. Moguće je tu postojala još jedna crkva od koje su se sačuvali ostaci i oko nje dijelovi rimskih sarkofaga (Grebine). Kapela je danas u rušervnom stanju.

Župna kuća je bila  na vrhu sela u blizini “Zaline kule” podignute g. 1687. Kuća je stradala od potresa g. 1962. te je prodana. Izgrađena g. 1964. nova kuća usred sela, po nacrtu arh. Ante Barača.

Ispred crkve (sv Nikole) nalazi se sarkofag s posmrtnim ostacima župnika fra Ante Benutića koji je po naređenju komunista ubijen u župnoj kući 20. ožujka 1944. godine. Ostaci njegova tijela tu su preneseni 1991. godine.

Literatura: Don Nikola Šimić i fra Ante Benutić. Radovi sa znanstvenoga skupa održanog u Igranima 10. i 11. listopada 1998. godine, Split-Igrane, 1999.