Izborni kapitul u OFS-u „Blažena Marija Propetog Isusa Petković“ Blato – Vela Luka

U petak 6. svibnja 2022. s početkom u 15 sati održano je slavlje izbornog kapitula u Mjesnom bratstvu OFS-a „Blažena Marija Propetog Isusa Petković“, u dvorani Svetišta Blaženice, u Blatu na Korčuli.

Mjesno bratstvo OFS-a „Bl. Marije propetoga Isusa Petković“ pripada Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu. Područno bratstvo OFS-a broji 23 mjesna bratstva s 535 trajno zavjetovanih članova. Na tom području OFS-a zastupljene su sve četiri jurisdikcije (OFM, OFMConv, OFMCap i TOR).

Predsjedateljica izbornog kapitula bila je Mila Šuto, OFS, područna ministra. Nazočio je i fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent.

Na početku programa izbornog kapitula sve prisutne pozdravili su područna ministra Mila, područni duhovni asistent fra Stipe, duhovna asistentica s. Jasminka Gašparović i ministra Vesna Žuvela.

Mjesno Vijeće OFS-a, na čelu s ministrom Vesnom i duhovnom asistenticom s. Jasminkom, pozvalo je i don Željka Kovačevića, župnika Župe Svih Svetih u Blatu da pozdravi kapitularce. Don Željko se rado odazvao i zaželio dobrodošlicu područnoj ministri i područnom duhovnom asistentu te članovima Vijeća i ostalim članovima mjesnog bratstva OFS-a i zaželio svima dobar i plodonosan rad. Potom je napomenuo da je Mjesno bratstvo OFS-a sastavni dio župne zajednice. „Župna zajednica sastavljena je na poseban način od vjernika laika. Od svih se vjernika laika u današnje doba traži velikodušno i predano zalaganje u službi evangelizacijskog poslanja, prije svega kroz svjedočanstvo u svakodnevnom životu, u skladu s evanđeljem u sredini u kojoj žive i na svim razinama odgovornosti, a posebno u preuzimanju odgovarajućih zadaća u službi župne zajednice. Mjesno bratstvo OFS-a nije izolirana zajednica laika, svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca, nego sastavni dio Crkve i župne zajednice u kojoj se najkokretnije ostvaruju i posreduju vrednote Kraljevstva Božjeg. S tim u vezi uvijek sam spreman na suradnju i otvoreni dijalog sa svim članovima župne zajednice, članovima Franjevačkoga svjetovnoga reda i svim ljudima dobre volje na području naše župne zajednice“, istaknuo je župnik don Željko.

Potom je izvješće o životu i radu mjesnog bratstva OFS-a, uključivo s financijskim poslovanjem u proteklom mandatu, podnijela ministra Vesna Žuvela. Izvješće je jednoglasno usvojeno. Područna ministra Mila predočila je sudjelovanje članova Područnog bratstva, kao i Mjesnog bratstva Blato – Vela Luka svojim doprinosom u pomoći obiteljima pogođenima potresom na Banovini. Isto tako i doprinosom za Ukrajinu koja je pogođena agresorskim ratom pri čemu je mnoštvo stanovnika Ukrajine prognano i izbjeglo iz svoje domovine.

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskog teksta koji ističe Isusovo načelo „služenja braći i sestrama“ (Iv 13, 1-17). Na tu temu fra Stipe je održao i kratki nagovor zaključujući porukom Isusova „načela služenja“. „Crkva, ako ne služi, ne služi ničemu. Ako župna zajednica i Mjesno brastvo OFS-a (Blato-Vela Luka) ne služe, ne služe ničemu“.

Potom je zajedno sa sudionicima kapitula izmolio molitvu za članice OFS-a (Blato-Vela Luka) koje su preminule ove 2022. godine: sestre pok. Beti Šeman, OFS, i pok. Milica Padovan, OFS, te za sve ostale pokojne istog Bratstva OFS-a.

Nakon duhovnog nagovora i molitve za pokojne sestre, prema smjernicama OFS-a (Generalne konstitucije OFS-a, čl. 76-84), slijedio je izbor obnašatelja službi u Vijeću Mjesnog bratstva OFS-a.

U Vijeće mjesnog bratstva OFS-a „Blažena Marija Propetog Isusa Petković“, Blato – Vela Luka, na mandat od tri godine (2022. – 2025.), izabrane su:
Andrea Tabain, OFS, ministra
Vesna Žuvela, OFS, zamjenica ministre
Niljana Borčić, OFS, tajnica
Anđelka Grbić, OFS, blagajnica
Vesela Franulović, OFS, povjerenica za formaciju
Članica Vijeća je i s. Jasminka Gašparović, CFM, duhovna asistentica.
Područna ministra Mila, predsjedateljica izbornog kapitula, pozvala je novoizabrane članove Vijeća da molitvom potvrde svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje u bratstvu:
„Mi, članovi Vijeća Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda ‘Blažena Marija Propetog Isusa Petković’, Blato – Vela Luka prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećavamo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našega Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti svoju službu najbolje što možemo.
Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovog bratstva kako bismo zajedno kao franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se ostvarivalo Kraljevstvo Božje“.

Na ovom izbornom kapitulu OFS-a izabrane su i dvije službe: delegat i zamjenik delegata. Služba delegata obvezuje sudjelovanje na Područnom kapitulu Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ koji će se održati u subotu 18. lipnja 2022. u dvorani Franjevačkog samostana Gospe od Zdravlja u Splitu (Trg Gaje Bulata 3). Ako delegat bude spriječen, zamjenica delegata ima obvezu sudjelovati na Područnom kapitulu OFS-a.

Izabrane su:

Niljana Borćić, OFS, delegat,

Vesna Žuvela, OFS, zamjenica delegata.

Na kraju slavlja izbornog kapitula područna ministra Mila zahvalila je župniku don Željku, sestrama Družbe Kćeri Milosrđa na čelu sa s. Domagojom Marić, CFM, predstojnicom, i s. Jasminki Gašparović, CFM, duhovnom asistenticom OFS-a za ljudski, kršćanski i franjevački communio (zajedništvo). Isto tako, zahvalila je i svim članovima prethodnog i novoizabranog Vijeća OFS-a i svim drugim članovima istoga mjesnog bratstva OFS-a.

Po zagovoru Blažene Marije Propetoga Isusa Petković, neka sve nas dragi Bog čuva i prati u našem životu i radu!

fra Stipe Nimac