Knin: Susret braće do 10 godina svečanih zavjeta

U srijedu 11. svibnja 2022. u Samostanu sv. Ante u Kninu održan je susret formacije za svečanozavjetovanu braću Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja do 10 godina zavjeta – „Under 10“. Formativni susret počeo je u 9:30 euharistijskim slavljem kojim je predsjedao o. provincijal fra Marko Mrše.

Osvrćući se na liturgijska čitanja, o. provincijal u homiliji je rekao: „Poput dvojice Isusovih učenika koje je, kako vele Djela apostolska, Duh Sveti izabrao, a onda ih poslao navješćivati Riječ u različite krajeve ondašnjeg svijeta, tako je Duh Sveti i nas okupio. Taj isti Duh Sveti nadahnuo je i pozvao prije 10 godina i tebe, brate, da se na poseban način predaš Bogu po svečanim zavjetima i time postaneš članom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja“.

Govoreći o redovničko-svećeničkom zvanju, o. provincijal je istakao da je to tajna o kojoj uvijek treba razmišljati: „To je uistinu posebno Veliko otajstvo! To je otajstvo Božje ljubavi prema tebi, brate redovniče i svećeniče! To je tajna koja zavrjeđuje da o njoj razmišljamo, da je živimo i da je cijenimo u sve dane života svojega, kojeg nam je dobri Bog podario“. Među ostalim predsjedatelj je kazao kako se vrijednost Božjeg poziva, vrijednost zavjeta, na najljepši način pokazuje u Franjinoj školi: „Od prvih dana redovničkih zavjeta, a napose svečanih zavjeta, ušli smo u Franjinu školu koja nikad ne završava, ušli smo u Isusovu školu koja nema učionica, učionica je svijet u koji smo poslani. Ova škola nikada ne završava, jer smo se uključili i prihvatili Franjinu duhovnost koja nas trajno uči i koja nam pokazuje vrijednost Božjeg poziva, vrijednost zavjeta, koja nas stavlja u drugačiji odnos s Bogom, s Isusom Kristom, i otkriva naš odnos s Bogom, otkriva nam dubinu i smisao Njegova poziva. A smisao i cilj je svednevice otkrivati i s uvjerenjem živjeti istinu da slijediti Krista Gospodina – koji je dobro, najveće dobro, samo dobro – znači služiti braći i sestrama“.  

Nakon euharistijskog slavlja o. provincijal u dvorani samostana održao je predavanje „Stanje, zahtjevi i perspektive djelovanja Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja“. Fratri su potom imali priliku osvrnuti se na provincijalovo izlaganje i postaviti pitanja te se na taj način aktivno uključiti u temu.

Susret je završio bratskim druženjem u samostanskoj blagovaonici, a voditelj formacije „Under-10“ fra Antonio Mravak zahvalio je o. provincijalu što je predsjedao susretom te kninskom gvardijanu i župniku fra Josipu Gotovcu na iskazanom domaćinstvu.