Josip Kuletin – Radovi međunarodnog znanstvenog skupa 2021.

Predgovor

U Franjevačkom samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske održan je 17. lipnja 2021. godine stručno-znanstveni skup posvećen skladatelju, dirigentu i hrvatskom mučeniku Josipu Kuletinu. Bilo je to  treće poglavlje u nadasve angažiranom i plodonosnom bavljenju Sinjanina fra Joze Župića životom, stvaralaštvom i tragičnom smrti sugrađanina čije je ime desetljećima bilo zatirano. Doista, moguće je govoriti o svojevrsnom ponovnom vraćanju u život imena Josipa Kuletina, gotovo o uskrsnuću iz zaborava glazbenika čija je glazba i ne samo u njegovom rodnom Sinju živjela a ime ostajalo zatrto zlom sudbinom koju je po završetku Drugog svjetskog rata nametnula tadašnja komunistička vlast. Ali, srećom je Kuletinova hrvatska domovina i sama doživjela državnu samostalnost a time je i njegovo ime izašlo na svjetlo dana i doživljava javna priznanja. U tijeku dramatične hrvatske povijesti druge polovice 20. stoljeća Josip Kuletin nije bio jedina žrtva ali na području hrvatskog glazbenoga stvaralaštva koje je nastajalo neposredno pred kataklizmu Drugog svjetskog rata i za vrijeme njegovih krvavih sukoba jedan je od sretnika koji sada, u prvim desetljećima 21. stoljeća, doživljava renesansu osobnoga imena a onda i vlastita glazbenog opusa. A sve zahvaljujući upornim traganjima fra Joze Župića i podršci njegove franjevačke braće u Sinju.

Znanstveni je skup okupio povjesničare glazbe, muzikologe, profesore glazbe, ali i druge istraživače zainteresirane za Kuletinov život i teme vezane uz vrijeme u kojemu je Sinjanin rođenjem ušao u hrvatsku glazbenu kulturu. Na istraživanja je najvećim dijelom poticao osobno fra Jozo Župić, a bila su omogućena i njegovim temeljnim izdanjima budući da je 2019. godine objavio životopis Josipa Kuletina pod naslovom  Josip Kuletin – hrvatski intelektualac, skladatelj, rodoljub i mučenik, a 2020. godine i vrlo opsežno izdanje Kuletinovih partitura u zbirci Josip Kuletin, Sinjski alkari i druge skladbe. Ali, duhovnik s velikom ljubavi prema glazbi i Kuletinov sugrađanin, pa time i emocionalno blisko povezan s glazbenikom, itekako je bio svjestan da su za valorizaciju skladateljskog rada potrebna stručna razmatranja i istraživanja te muzikološka obrada konkretnih partitura. Animiranje stručnjaka bilo je uspješno i rezultati stručnih i znanstvenih prikaza skladateljskih rezultata glazbenika, kojemu je bio dan zemaljski život u trajanju od samo  39 godina,  bili su prikazani na znanstvenom skupu u Sinju.

Zbornik predajemo javnosti, a u njemu su okupljeni radovi predstavljeni u Franjevačkom samostanu Čudotvorne Gospe Sinjske 17. lipnja 2021.godine, kao i dodatni tekstovi i materijali koji svjedoče važnost skladatelja Josipa Kuletina, dopunjuju kompleksnost podataka iz njegova života, govore o njegovoj tragičnoj, mučeničkoj smrti i uvode njegov životopis, ime i stvaralaštvo obrađeno u radovima većeg broja stručnjaka i glazbenih analitičara u svijest današnjih naraštaja. Želim na prvom mjestu zahvaliti temeljitim pripremama, izuzetnom angažmanu i upornosti fra Joze Župića pri animiranju autora i sakupljanju tekstova za Zbornik. Isto tako valja zahvaliti fra Gabrijelu Jurišiću, uredniku zbornika Kačić  na svesrdnoj pomoći, a posebno zahvalnost ide i svakom autoru ponaosob. Jer, bez istraživačkog žara, bez uloženog truda u pisanje tekstova i bez zajedničke želje da život, stvaralaštvo i okolnosti u kojima je živio Josip Kuletin budu što je moguće opsežnije obuhvaćeni i obrađeni Zbornika ne bi bilo. Dakako, buduća su istraživanja i otkrića moguća i uvijek poželjna. U ovom trenutku radujmo se za ostvareno. Na slavu i u čast skladatelju Josipu Kuletinu!

Dr. sc. Zdenka Weber