Karin: Duhovne vježbe

U prekrasnom franjevačkom samostanu u Karinu od 20. do 26. kolovoza  trojica salezijanskih bogoslova Sanjin Jurić, Marko Majić-Mazul i Josip Tafra imali su duhovne vježbe u sklopu priprema za doživotne zavjete koji će se održati 29. kolovoza u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu u Zagrebu. S njima su bili voditelji duhovnih vježbi don Stjepan Bolkovac, ravnatelj provincijalne zajednice na Knežiji u Zagrebu i provincijalni tajnik, i don Damir Stojić, župnik Župe Duha Svetoga na Jarunu.

Kroz predavanja o  ljepoti, dubini i zahtjevnosti redovničkog, salezijanskog života te kroz produbljivanje triju evanđeoskih savjeta bogoslovi su se nastojali pripremiti za taj veliki dan. Drevni samostan koji je proživio mnoga stradanja poticao nas je na molitvu i pomogao da uđemo u svoju nutrinu.

Pripremu je uvelike olakšalo veliko i bratsko gostoprimstvo fra Petra Klarića i drage gospođe Zorice koji su se brinuli o nama s velikom ljubavlju. Zaista smo se osjećali kao kod svoje kuće. Zahvaljujemo od srca fra Petru na prekrasnoj brizi i mudrim savjetima, a i karinskim vjernicima koji su nas pratili srdačnom molitvom! Duhovnici su nas pozvali da se u životu uvijek uzdamo u Boga, a ne u svoje snage, da nam On bude jedini cilj, jer samo ćemo tako moći cijeli svoj život predati Njemu. Preporučujemo se u molitve da tako i bude u našim životima, a mi vas pratimo svojom molitvom!

Sanjin Jurić