Karin: Održane duhovne vježbe novacima i postulantu

Od 5. do 10. lipnja 2022. u Franjevačkom samostanu u Karinu održane su duhovne vježbe novacima: fra Marinu Kujundžiću, fra Anti Mijoču i fra Danielu Živkoviću te postulantu Mariu Paviću.

Ove duhovne vježbe bile su intenzivna priprema za prve jednostavne redovničke zavjete braće novaka te postulanta za oblačenje redovničkog odijela – franjevačkog habita. Duhovne vježbe predvodio je fra Nikica Vujica, dosadašnji provincijski ekonom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, a od srijede (8. lipnja) župni vikar svetišta Župe svetog Ive u Podmilačju.

Tema duhovnih vježbi bila je Fratar: tko je on i što je njegova služba?

Duhovne vježbe počele su u nedjelju u 19 sati na svetkovinu Duhova zazivom Duha Svetoga  te molitvom povečerja Božanskog časoslova uz kratko uvodno predavanje u kojemu je fra Nikica postulantu i novacima stavio na srce nekoliko misli o svetosti, koju je poistovjetio s dobrotom koja se treba u životu Bogu posvećene osobe reflektirati na sva područja njegova života, a posebice u odnosu s braćom i ljudima. Ta dobrota i jest zapravo svetost, što jasno možemo vidjeti u životu Isusa Krista i svetog oca Franje. Fra Nikica je mladim fratrima govorio i o teškoćama u redovničkom i svećeničkom pozivu, ali i o radostima, kao i Božjoj blizini i providnosti te Njegovu djelovanju u životu redovnika, često na sasvim prirodan način. Potakao je mlađu braću na osluškivanje Božjeg glasa u tišini srca, gdje Bog govori na jedan otajstven način. Također je spomenuo i napasti koje su prisutne na redovničkom i svećeničkom putu te kako ih pobijediti; govorio je o molitvi, o krivim slikama Boga; o ljubavi i milosrđu koje je neophodno i koje Bogu posvećena osoba ne smije nikada izgubiti ako želi postići svetost života; o redovničkim zavjetima: siromaštvu, poslušnosti i čistoći. Sve spomenuto, kao i same duhovne vježbe, proizlaze iz euharistije i sve vodi k Isusu prisutnom u Presvetom Oltarskom Sakramentu. U tom kontekstu nam je naveo primjere kakva bi Bogu posvećena osoba trebala biti. A istakao je lik svetog Franje i arškog župnika sv. Ivana Mariju Vianneya.

7. lipnja 2022. u 17:30 duhovnik fra Nikica, novaci, postulanti, gvardijan i župnik fra Petar Klarić, ovogodišnji prvopričesnici i ostali vjernici iz Karina molili su krunicu na novom groblju ispred kipa Bile Gospe Karinske, a povodom pete obljetnice početka molitve zavjetne krunice. Duhovnik, novaci i postulant istaknuli su kako im je ova molitva franjevačke krunice bila velika radost. Jedan je novak u ushićenju kazao kako mu je ovo bila najljepša molitva krunice u životu. Fra Petar Klarić pokazao je fra Nikici, novacima i postulantu župnu crkvu sv. Male Terezije i temelje crkve sv. Vida iz 5.-6. st. u Karinu. U 19 sati gvardijan je u crkvi Sv. Marije Bezgrešne predmolio pobožnost 13 utoraka sv. Anti, a fra Nikica je predslavio misu.

Između ostalog fra Nikica je istakao kako je za jednu zajednicu ili obitelj potreban barem jednom mjesečno izlet u prirodu, gdje se čovjek u doticaju s ljepotom Božjeg stvaralaštva osvježi i tijelom i duhom te se na taj način također i zajednica bolje poveže kroz razgovore i druženja. On to prakticira i u svakim duhovnim vježbama koje predvodi pa je i ovaj put izveo sudionike u šetnju netaknutom prirodom do slapova i ušća rijeka Zrmanje i Krupe.

Duhovne vježbe završile su u petak svečanim misnim slavljem na kojem su sudjelovali gvardijan i vjernici iz Karina. Fra Nikica je u homiliji govorio o skladu i rajskoj simfoniji nebeskih pjevača: anđela, arkanđela, svetih redovnika, redovnica i svih drugih koji kliču pred licem Gospodnjim u slavi Njegovoj. Kazao je kako se svi mi, kako Bogu posvećene osobe, tako i vjernici laici, trebamo ovdje na zemlji truditi otpjevati i odsvirati što savršenije svoju notu te bogate simfonije i na taj način doprinijeti skladu u svijetu te se tako već sada pripremati za nebesko slavlje, u koje se svi nadamo stići.

Fra Nikica je zahvalio gvardijanu fra Petru Klariću na srdačnom gostoprimstvu te potakao braću da ustraju u redovništvu i na putu svećeništva, istaknuvši slikovito kako je na tom putu potrebno uvijek, poput vožnje bicikla, okretati, ići naprijed jer, ako prestanemo, padamo i ne možemo se održati stojeći u mjestu. Na kraju duhovnih vježbi ispjevan je himan „Tebe Boga hvalimo“. Otac gvardijan je zahvalio duhovniku fra Nikici na održanim duhovnim vježbama te potakao novake i postulanta da ustraju u svom duhovnom zvanju, u čemu im trebaju biti poticaj i ove duhovne vježbe te zahvalio i prisutnim vjernicima na molitvama za ove mlade franjevce i za nova duhovna zvanja.

fra Daniel Živković