KONJEVRATE

SV. IVAN KRSTITELJ
Šibenska biskupija

Župni ured Konjevrate
22 221 LOZOVAC
Tel.022/778-855

Župnik: Fra Božo Ćurčija


Župa Konjevrate pripada Gradu Šibeniku u Šibensko-kninskoj županiji. Zauzima široko područje sa selima: Konjevrate, Brnjica, Goriš, Radonić, Čvrljervo, Gradina i Lozovac. Župa se spominje g. 1298. kod osnivanja Šibenske biskupije – kojoj je uvijek pripadala. U Gorišu je bila  stara crkva sv. Jure u blizini kule što su je podigli Šibenčani 1342. godine. Na slapovima Krke (Skradinski buk) živjeli su u starini pustinjaci. Tu su 1760. god. podigli crkvicu sv. Nikole Krsto i Šimun Šupuk. Dijelovi župe pripadali su neko vrijeme Pokrovniku a posluživali su je i župnici Mandaline. Haranjem turskih četa stara je župa propala 1560. godine. Život se sve više odvijao oko kule u Konjevratama gdje je bila  pogranična straža. Za Kandijskog rata,  g. 1648., Konjevrate su pripojene  župi Varoš-Šibenik, samostanu sv. Lovre. Tek g. 1861. postala je samostalna župa.

Župna crkva svetog Ivana Krstitelja izgrađena je 1730. a posvećena 1868 godine. Nalazi se na maloj uzvisina u blizini raskrižja putova prema Drnišu i Unešiću. Dobila je današnji oblik 1878.-79. godine. Temeljito je popravljena izvana i iznutra 1978. godine. Pretrpjela je velike štete u Domovinskom ratu 1991.-1995. godine. 19 rujna 1991. godine nekoliko su je puta srpski agresori pogodili granatama sa sjeverne strane. Odmah nakon Domovinskog rata crkva je bila samo djelomično popravljena, a temeljito 2004./05. godine. Tijekom radova utvrđeno je da je crkva građena u tri faze. U prvoj fazi izgrađena je predromanička crkva u IX. st. od koje je sačuvan južni dio zida, razdijeljen lezenama i polukružnim nišama. U drugoj fazi crkva je adaptacijom dobila novi romanički oblik. Na pročelju je u XII. ili XIII. st. podignut zvonik od kojeg je sačuvan dio zida i romanička vrata. U trećoj fazi crkva je dobila današnji oblik u koji su se skladno uklopili predromanični i romanični zidovi. Ona je pačetvorina s peterokutnom apsidom. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona. Iznad vrata je okrugli prozor a uz vrta dva prozorčića s jedne i druge strane. Glavni oltar je od kamena na kojem se nalazi slika sv. Ivana Krstitelja  koju je 1887. god. naslikao C. G. Mihaević. Uz oltar su dva drvena barokna anđela s bakljama. U lađi je kameni Gospi oltar s baroknom Madonom i oltar sv. Josipa sa  Svečevom slikom s kraja XIX. st. Uz trijumfalni luk su dvije niše u kojima se nalaze kipovi sv. Ivana Krstitelja i sv. Ante. Crkva ima procesionalno  srebrno raspelo, mletački rad iz XVIII. stoljeća.

Oko crkve je groblje.

Župna kuća izgrađena je 1813. god. jugozapadno od crkve. U Drugom svjetskom ratu je zapaljena. Djelomično je obnovljena 1962., temeljito 1978. godine.

U župi su dvije područne škole: u Konjevratima i Radoniću.

Župa pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 420 obitelji, 1200 vjernika (g. 1939: 2340 + 4 vjernika, g. 1965.: 350 obitelji, 1900 vjernika, g. 1978.: 430 obitelji, 1700 vjernika).

Literatura: Konjevrate i Mirlović Zagora – župe šibenske biskupije,  zbornik radova (priredio dr. Ante Gulin), Zagreb 2005.