KOZICA

Župa sv. Ilije proroka
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured Kozica
Kozica 27
21275 Dragljane
mob.: 097 740 9160

[email protected]

Župnik: fra Darijo Sinković

Raspored euharistijskih slavlja nedjeljom i zapovjednim svetkovinama:
Zavojane u 10 sati / Kozica u 11.30 sati


Župa Kozica, smještena  na sjeveroistočnim padinama Biokova, pripada Gradu Vrgorcu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Selo  Kozica prvi put se spominje g. 1434. u Kreševskoj povelji. Za vrijeme turske vladavine župu su posluživali franjevci makarskog samostana. Župa je proglašena samostalnom 1763. godine. Nekada je župa obuhvaćala znatno šire područje.  Do početka XIX. st. župi je pripadao dio Rašćana, kratko vrijeme dio Slivna, do g. 1886., a do g. 1922. i Poljica. Do g. 1830. pripadala je Makarskoj biskupiji, potom Splitsko-makarskoj biskupiji, od. g. 1969. nadbiskupiji.

Stare župne knjige su zapaljene zajedno s kućom 29. kolovoza 1942. Tom prigodom su četnici ubili župnika fra Ladislava Ivankovića i 77 Kozičana.

Župna crkva sv. Ilije građena je od 1765. do 1785. godine.  Popravljena je g. 1890. Ona je kamena, jednostavna građevina. Pročelje je ukrašeno kamenom 8-latičnom  rozetom i dvama prozorima  s polukružnim završetkom. Na vrhu zabata kameni je križ, postavljen 1901. god. u spomen jubileja Kristova rođenja. U crkvi su tri drvena oltara koja je 1863. god. izradio Stipe Rako iz Imotskoga. Na glavnom oltaru je drveni kip sv. Ilije, a druga su dva oltara posvećena Gospi i sv. Anti. U crkvi je staro drveno raspelo. Crkva je prije Drugoga svjetskog rata bila dekorirana. Zapalili su je četnici 1942. godine. Iz crkve je, u župnoj zbirci u Vrgorcu, mali barokni kip sv. Ante. Od 1998. do 2001. god. crkva je ozvučena i obojena, na stropu i su renovirane freske: u apsidi Srca Isusova, a na stropu lađe Bogorodica s Djetetom. Sve do 1997. god. crkva je bila bez zvonika. Zvona su se nalazila na betonskoj preslici s istočne strane crkve, iznad kamene kapele na volat, koja je služila ljeti za službu Božju. Najstarije  zvono je iz g. 1793., a druga dva su iz g. 1930. God. 1997. uz crkvu je podignut betonski zvonik na koji su postavljena stara zvona.

Stara župna crkva sv. Ilije nalazi se u groblju. Od nje se sačuvala samo apsida koja je g. 1977. popravljena novčanom pomoći gosp. Mate Katića. Danas služi kao grobljanska kapela.

Župna je kuća izgrađena u prvoj polovici XIX. st. na starijim temeljima. Budući da je brzo propala, na njezinim temeljima izgrađena je nova, koja je već g. 1898. popravljana. Zapalili su je četnici 29. kolovoza 1942. Tom su prigodom zvjerski ubili kozičkog župnika fra Ladislava Ivankovića i 77 kozičkih civila. Tada su stradale i matične knjige. Kuća je g.1955./56. obnovljena. God. 1991. izgrađena je nova župska kuća pored ceste u Kozici, na raskrižju za Makarsku, u kojoj danas stanuje župnik.

Literatura: Fra Vjeko Vrčić, Vrgorska Krajina, Vrgorac, 1972.