Križni put

Fra Josip Sušić, Križni put, Vinjani, 2024.


Izdavač:
Župni ured Sv. Roka
Vinjani Donji 175
21260 Imotski
www.vinjani.hr

Pripremio i uredio:
fra Josip Sušić

Ilustracije:
Josipa Udovičić

Grafička priprema i tisak
Tiskara Kovačić, Omiš