Križni put Prominom 2021.

Petu korizmenu nedjelju, 21. ožujka, održan je Križni put Prominom. Početak pobožnosti križnog puta započo je u crkvi Svetog Duha u Matasima u 7 sati. Župnik fra Marko Duran ispratio je sudionike s molitvom i nekoliko duhovnih misli.

Križ su od postaje do postaje nosili ovogodišnji i nekadašnji čuvari Isusova groba u Promini. Prvi križonoša od crkve u Matasima do križa u Marasovinama bio je Ante Džaja. Od druge postaje do kapele sv. Ante u Ljubotiću križonoša je bio Ivan Džepina. Križ od treće postaje do kapele Gospe Čatrnjske u Suknovcima nosio je Marko Džepina. Od kapele do crkve Gospe Čatrnjske križonoša je bio Marko Čulina. Sudionici križnog puta sudjelovali su na svetoj misi, a potom je križ ponio Ivan Perić do križa u Dragama. Od Draga do crkve Svih svetih u Razvođu križonoša je bio Luka Sarić. Župljani Razvođa, kao i svake godine, dočekali su sudionike križnog puta s bogatom okrjepom. Njima i ženama u Oklaju i Čitluku veliko hvala! Naravno, trebamo spomenuti i Branka Traljića koji nas je počastio ispred svoje kuće.

Od crkve u Razvođu prema osmoj postaji u Gluvačama (kapela Kraljice mira), križonoša je bio Mate Stanić. Križ na toj postaji preuzima Marino Jakovljević i nosi ga do Spomen križa na trgu u Oklaju. Denis Bronić nosio je križ do župne crkve sv. Mihovila koja je bila deseta postaja. Od župne crkve do crkve sv. Martina križonoša je bio Josip Čulina. Petar Bronić je nosio križ od crkve sv. Martina do kapele sv. Ane u Mratovu. Križonoša od kapele sv. Ane do kapele sv. Ante u Čitluku bio je Ivica Dujić. Tomislav Perić nosio je križ prema posljednjoj postaji – kapeli sv. Roka u Čitluku. U kapeli smo imali zadnju postaju Križnoga puta Prominom, a križ je držao Zvonko Bare.

Križni put Prominom molitvom i pjesmama vodio je Marko Perić, a većina sudionika sudjelovala je u cijelom križnom putu u dužini 28 km.

Ovogodišnja pobožnost Križnog puta Prominom završena je u 17 sati blagoslovom koji je sudionicima podijelio župnik fra Marko Duran.