LEĆEVICA

Župa sv. Martina
Šibenska biskupija

Župni ured
Lećevica
Hrvatskih mučenika 31
21202 Lećevica
tel.: 021/250 055

Župnik: fra Dušan Džimbeg


Župa Lećevica, smještena na južnim padinama Ljubeća, pripada dvjema općinama: Lećevica općini Lećevica, a sela Korušce i Vučevica općini Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji. O starijoj povijesti toga kraja malo se zna. U vrijeme migracije u XVII. st. to se područje napučilo stanovništvom iz Bosne i Hercegovine. Njega su pastorizirali franjevci iz Sinja. Središte župe bilo je kraće vrijeme u Korušcima ali već g. 1757. u Lećevici. Župa je do g. 1968. pripadala sinjskom samostanu a danas splitskom. Do g. 1830. bila je uTrogirskoj biskupiji a od tada u Šibenskoj.

Župi pripadaju sela: Lećevica, Korušce i Vučevica.

Župna crkva sv. Martinu  u Lećevici  spominje se početkom XVIII. stoljeća. Zidovi su joj bili građeni u suho, a pokrov od slame.  God. 1866., izgrađena je u blizini nova crkva, a obnovljena je 1989.-1996. godine. To je jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom. Poslije toga je u više navrata dograđivana. Na pročelju iznad vrata je velika niša, ali prazna, a na vrhu istaknut zvonik na preslicu s dva zvona. Tlocrt crkve je pravokutnik s apsidom. U apsidi je veliki mramorni oltar sa slikom sv. Martina. Uz trijumfalni luk, u nišama su kipovi Blažene Djevice Marije i sv. Josipa. U crkvi je staro raspelo.

Oko crkve je groblje koje je g. 1996. ograđeno kamenim zidom.

Stara crkva sv. Martinu  u Lećevici bila je izgrađena oko g. 1757. Imala je zvonik s jednim zvonom. Na oltaru je bila slika sv. Martina koja je već u XVIII. st. bila oštećena. Postojala je i slika Bl. Dj. Marije. Crkva je porušena a temelji se vide u groblju. Među grobovima je jedan rimski nadgrobni spomenik majke Prime kćerki Krispini koja je umrla od 18 godina.

Crkva Duha Svetoga  u Korušcima izgrađena je 1910. god. nedaleko od stare od koje je ostala četvrtasta apsida. Tu je prvotno bila kapelica koja je proširena još prije g. 1757. Nije imala zvonika nego je zvono visjelo na stablu. Novu je gradio zakupnik Marko Ljubić. God. 1996. obnovljena je stara crkva a na novijoj je 2000. obnovljen krov.  Nova je crkva od kamena. Iznad vrata je okrugli prozor. Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona. Glavni oltar je od gipsa. Na njemu je slika sv. Nikole (XIX. st.) i kipovi Blažene Djevice Marije i sv. Kaja. Uz trijumfalni luk su dva drvena oltarića, jedan sa slikom Bezgrješne a drugi s kipom sv. Petra.

Oko crkve je groblje. Uz ostatke stare crkve ima više starinskih zidanih grobova.

Crkva sv. Ante Padovanskog  u Vučevici je produžena kapela koju je u XVIII. st. podigla  obitelj Boljat. Ima zvonik na preslicu s dva zvona a po sredini pročelja je 4-latična mala kamena rozeta. Na oltaru su kipovi sv. Ante, sv. Ane i sv. Klementa pape. Ima staro raspelo. Crkva je obnavljana 1962. i 1994. – 2000. godine.

Oko crkve je groblje. U njegovu zidu je kapelica sv. Ante.

U Korušcima ima kapela Gospe Sinjske, obnovljena 1962. i 1999. godine.

Župna kuća bila je izgrađena u XVIII. stoljeću.  Godine 1884. je izgrađena nova, koja je više puta popravljana, osobito 1994.-2000. godine. Uz kuću je kapela Gospe Lurdske koja je sagrađena g. 1884., obnovljena  2000. godine.

Stare župne matice nisu se sačuvale.

Djeca  idu u školu u Lećevicu, Prugovo i Klis.

Iz župe su 2 redovnice.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 150 obitelji, 350 vjernika (g. 1939.: 2010 + 25 vjernika, g. 1965.: 223 obitelji, 924 vjernika, g. 1979.:  200 obitelji, 757 vjernika).