London: Povjerenstvo Misije održalo sjednicu

U sjedištu Hrvatske katoličke misije u Londonu u petak 10. ožujka 2023. održana je godišnja sjednica Povjerenstva Misije (Croatian Church Trust) kojom je predsjedao voditelj HKM London fra Ljubomir Šimunović, a sudjelovali su članovi vlč. dr. Tomislav Markić, nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, i g. Mišo Marlais, dipl. arh., predstavnik zajednice i tajnik Povjerenstva.

Na sjednici je predsjednik Povjerenstva i voditelj HKM London fra Ljubomir Šimunović podnio financijsko i pastoralno izvješće o djelovanju Misije u protekloj godini, istaknuvši najvažnije trenutke u životu ove dinamične zajednice vjernika, među kojima su bili voditeljeva srebrna misa, godišnji susret delegature Zapadna Europa, misa za Domovinu i Kraljicu, Hrvatski dan sjećanja na žrtvu Vukovara, Škabrnje i drugih mjesta stradanja u Domovinskom ratu, izlazak 16. broja časopisa Most – The Bridge, kao i tisak i predstavljanje svečane knjiga Pedeset godina Hrvatske katoličke misije u Londonu (1969. – 2019.) koju je fra Ljubomir Šimunović napisao s dr. sc. Robertom Skenderovićem, povjesničarem Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba. Članovi Povjerenstva pažljivo su i sa zadovoljstvom poslušali ova izvješća te, dopunivši ih s nekoliko detalja, pohvalili zauzeto i marljivo djelovanje voditelja Misije, koji od protekle godine vrši i službu delegata Hrvatske inozemne pastve za pastoralno područje Zapadna Europa koje pokriva Ujedinjenu Kraljevinu, Irsku, zemlje Beneluksa i Francusku, a po toj službi imenovan je i članom Vijeća Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za Hrvatsku inozemnu pastvu.

HKM London više od pola stoljeća pastoralno služi Hrvatima u Ujedinjenoj Kraljevini. Misija čuva i njeguje vezu s domovinom, hrvatski jezik, kulturu, identitet i običaje, nastojeći biti sigurna luka u kojoj vjernici mogu pronaći zajedništvo, riječ Božju, ohrabrenje, oprost, prijateljstvo i duh življenja autentičnog katoličanstva.