Marija – 12. 2015.

Objavljen je broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za prosinac 2015. “Milosrdni poput Oca” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Milosrdni poput Oca

Na blagdan Bezgrješnog začeća, 8. prosinca 2015., započinje izvanredna Sveta godina milosrđa, koja će trajati do blagdana Krista Kralja, 20. studenoga 2016. Tijekom toga Izvanrednog jubileja milosrđa, koji će se odvijati pod geslom „Milosrdni poput Oca“ papa Franjo želi da upravimo svoj pogled na Božje milosrđe te se približimo otajstvu Boga koji je milosrdni otac i s dostojnom se pozornošću okrenemo prema bližnjima, iskazujući djela milosrđa. U vremenu velikih i naglih promjena poziva nas da živimo radost Evanđelja te u svijetu budemo znakovi Božje nazočnosti i blizine, kako bi i ljudi našega vremena po nama upo­znali Božju milosrdnu ljubav koja se očitovala u Kristu Isusu. Potiče nas da osvježimo svoje spoznaje o Bogu, koji nas neizmjerno ljubi i prihvaća poput milosrdnog oca iz Evanđelja.

Malo se koje Božje svojstvo u Svetom pismu slavi koliko milosrđe. Najveće milosrđe prema ljudima Bog je poka­zao šaljući im svoga Sina da ponovno uspostavi zajedništvo između Boga i čovjeka. Krist Isus konačna je i potpu­na objava Božjeg milosrđa, vidljivo milosrđe Boga koji je “Otac milosrđa i Bog svake utjehe” (2 Kor 1,3).

Međutim, “suvremeni način mišljenja, možda više nego kod čovjeka prošlih vremena, kao da se suprotstavlja Bogu milosrđa i nastoji iz života istrijebiti i iz čovjekova srca istrgnuti i sam pojam milosrđa” (Bogat milosrđem, 2). Crkva je zato pozvana Božje milosrđe istinski živjeti i ispovijedati te ga navješćivati i svjedočiti suvremenom svijetu, kako bi ono dospjelo do srca i uma svakog čovjeka. U tom se treba ugledati u Krista Isusa kako bi dotaknula srca svih ljudi i potaknula ih na ponovno pronalaženje puta k Bogu. Zato nas Papa poziva da tijekom jubileja milosr­đa zaživimo ispravan odnos prema Bogu, bližnjemu i svemu stvorenom te postanemo djelotvoran znak Božjeg djelovanja u sredim u kojoj živimo. Godina milosrđa prigoda je za traže­nje oproštenja od milosrdnoga Boga u sakramentu pomirenja, kako bismo ,,rukama dotaknuli veličinu milosrđa“ (Lice milosrđa, 17J te milosrđe koje Bog iskazuje nama i mi pokazivali prema drugima. Naša Gospa, koju zazivamo „Majkom Milosrđa'” jer je rodila Isusa od kojega smo milost i milosrđe primili, neka nam pomogne da nam ovaj Jubilej bude živo iskustvo Očeve blizine, kako bismo osjetili Božje milosrđe, ojačali svoju vjeru i djelotvornije svjedočili Evanđelje postajući bližnjima ’vrata milosrđa” kao što je to Krist Gospodin za sve nas.

Urednik

Sadržaj

 • Milosrdni poput Oca (Urednik)
 • Majka Milosrđa (Papa Franjo)
 • Milosrdna kao Bezgrješna (I. Bodrožić)
 • Bezgrješna i „bezgrješni” (S. Jerčić)
 • Suputnica (P. Marin)
 • Bezgrješno začeće (M. Parlov)
 • Šibenska Sveta Nediljica (A. B. Periša)
 • Marijanski dani došašća (M. Babić)
 • Božja blizina (D. De Micheli Vitturi)
 • Konventualni franjevci i štovanje Majke Božje (Lj. Maračić)
 • Dati se voditi i služiti kao Marija (K. Jolić)
 • Nju Gospa čuva (R. T.)
 • Velika tajna (D. Aračić)
 • U iščekivanju Radosne vijesti (V. Tokić Burolo)
 • Uvod u razmatranja (M. Sušac)
 • Zahvalnice (N. Andrić-Novinc)