Marija – 5. 2016.

Objavljen je novi broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za svibanj 2016. “Mijenjati ozračje” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Mijenjati ozračje

Svibanj naše misli upravlja majci nebeskoj i onoj koja nas je rodila.

Prva nas prati iz slave Očeve, a druga iz rodnoga doma. Nebeska nam pomaže u duhovnom rođenju, a zemaljska nas donosi na svijet. Sve nas je pod srcem nosila i na svojim grudima hranila, radovala se našim prvim riječima i koracima, prve nam molitve tepala, uspavanke pjevala… Bez majke nema djece ni života, ni u obitelji niti u društvu.

Nastankom slobodne i neovisne drža­ve Hrvatske, sanjali smo o zemlji bla­gostanja i napretka. Međutim, gospo­darsko stanje dosta je loše, a statistike pokazuju i da nas je svake godine sve manje. U krizi se našlo i majčinstvo, koje je od presudne važnosti za budućnost naroda i Domovine.

Stručnjaci na to upozoravaju već godinama, a oni na vlasti ponašaju se kao da ih se to ne tiče. Kad je riječ o uzrocima, govori se o nezaposlenosti, neriješenu stambenom pitanju, nesi­gurnosti zaposlenih žena, usklađiva­nju života u obitelji s karijerom, nedo­statku potpore društva… Zaboravlja se pritom ono najvažnije, tj. da djecu rađa ljubav, a ne blagostanje, što naj­bolje potvrđuju gospodarski dobro sto­jeće zemlje. Najljepši plod ljubavi između muža i žene koji se vole jesu djeca. Supružnici će se istinski voljeti, živjeti u međusobnu povjerenju i biti otvoreni životu još i više ako ih druš­tvo u kojem žive i rade podržava. Iz takvih odnosa među bračnim parovi­ma dolazit će i pravi plodovi: iz ljuba­vi će se začinjati, s ljubavlju će se rađati i prihvaćati djeca. Naravno je i jedino ispravno da i društvo prihvaća svako dijete, do njega drži i štiti ga jer je ono njegov prirodni produžetak i njegova budućnost. U takvu društvu ljudski je da poslodavac štiti trudnicu kao nositeljicu života i majku kao odgojiteljicu, a i obitelji će biti zaštiće­ne, osobito majke s djecom u njima.

Da bismo to postigli, moramo najprije uvidjeti da su društvu u kojem živimo nametnuta nezdrava načela, među kojima su na prvome mjestu sebičnost i korist, a onda to pomalo ispravljati. Nije li stoga potrebnije mijenjati ozračje u kojem živimo, kako bi majka i dijete dobili mjesto u društvu koje im pripada, negoli donositi demo­grafsku politiku?!

Često se sjetim posljednjih Anđelovih riječi Mariji u Nazaretu: „Ta Bogu ništa nije nemoguće“ Lk 1,37). Da, Bogu je sve moguće, a i nama s njime mnogo toga. Tako će biti i ako se doista zauzmemo za stvaran boljitak majke i djete­ta, a time i naroda kao i Domovine.

Sadržaj

 • Mijenjati ozračje (Urednik)
 • Susret starih i mladih (Papa Franjo)
 • Milosrdni izljev Duha (I. Bodrožić
 • Čime se hranimo? (S. Jerčić)
 • Počelo u Međugorju (P. Marin)
 • Istočni kršćani o bl. Djevici Mariji (M. Parlov)
 • Zanimljivo Gospino Radobilje (A. B. Periša)
 • Zašto zlo i patnja? (M. Sušac)
 • Majčinstvo i plodnost (D. De Micheli Vitturi)
 • Marija i Družba Marijinih misionara monfortanaca
 • Osluškuju potrebe (P. Lubina)
 • Gdje si? (R. T.)
 • Radost djeci (G. Sehlin)
 • Ne znate vi što je život (D. Bartulović)
 • Utjelovljenje ovdje i sada (p. Mario)