Marija – 3. 2016.

Objavljen je novi broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za ožujak 2016. “Govoriti životom” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Govoriti životom

Da je Božje ime milosrđe, uči nas Papa. Čak i kad smo slabi i griješimo, Bog nas voli kao roditelji svoju djecu. Dolazi nam uvijek u susret raširenih ruku poput milosrdnog oca iz evanđe­oske prispodobe (usp. Lk 15, 11-32). Temelj je svemu tomu milosrdna Božja ljubav, koja i od nas zahtijeva da jednako tako djelujemo: „Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosr­dan” (Lk 6, 36). Kao vrijeme povlašte­no za slavljenje i postizanje Božjeg milosrđa, u smjernicama za istinsko življenje Izvanrednog jubileja milosr­đa Papa ističe korizmu.

Milosrđe je nešto stvarno. Sastoji se u našem djelovanju: ne toliko u riječima da govorimo, koliko u djelima da ga pokazujemo svojim životom. Da bismo to mogli, potreban je najprije istinski povratak sebi, ostvarenje promjene u osobnom životu, vježbanje u milosrđu i u milosrdnu postupanju prema sebi i drugima. Za to, kao i za ispitivanje sebe, kako postupam sa samim sobom, sa životom koji mije Bog darovao, s drugima oko sebe koje mi je Bog dao i jesam li zaista milosrdan prema sebi i drugima, osobito je prikladno korizmeno vrijeme. U njemu možemo naj­bolje doživjeti Božju ljubav, dobrotu i milosrđe, koji otvaraju sva srca i vrata.

Kao nijedno drugo doba crkvene godine, omogućuje nam se povući u tišinu i sabranost kako bismo upozna­li samoga sebe, spoznali put kojim idemo i u vidjeli gdje smo, da bismo se mogli na pravi put vratiti ako smo s njega skrenuli. Sakrament pomirenja najbolje pomaže ponovno otkrivanje Božjeg milosrđa, pa mu i Papa pridaje osobitu važnost te ga preporučuje. Vrata milosrđa, naime, otvaraju se prema unutra, tj. prema sebi. Ako ih otvaram Bogu, on može k meni ulaziti i ispunjavati me svojim milosrđem. Iskusim li i sam njegovo milosrđe, moći ću biti milosrdan te milosrdno postupati prema sebi i onima koje susrećem. A biti uistinu milosrdan znači živjeti sa sviješću da su i drugi grješni i nesavršeni kao što smo i sami. “Milosrđe Božje je njegova brižnost i odgovornost prema nama. On sam osjeća se odgovornim, to jest želi naše dobro i želi nas vidjeti sretne, ispunje­ne radošću, vedrinom i mirom” (Lice milosrđa, 9). Majka Gospodinova, koja je u izobilju iskusila Božje milosr­đe i Boga veličala što svoju dobrotu iskazuje neznatnima i grješnicima, neka i nas pouči milosrđu koje spre­mno pomaže i velikodušnosti prihva­ćanja volje Božje s punim pouzda­njem, kako bi njegovo milosrđe bilo naše istinsko dobro.

Urednik

Sadržaj

 • Govoriti životom (Urednik)
 • Pratilja našega života (Papa Franjo)
 • Vazmeno otajstvo milosrđa (I. Bodrožić)
 • Dva vjeronauka (S. Jerčić)
 • Zdravomarija i život (P. Marin)
 • Neka mi bude! (M. Parlov)
 • Gospa Večernjica (A.B. Periša)
 • Čovjek se udaljava od Boga (M. Sušac)
 • Vrijeme milosti (D. De Micheli Vitturi)
 • Prisutnost bi. Djevice Marije u Karmelu
 • Jedinstveno ninsko slavlje (P. Lubina)
 • Nikad nije bio bolji (R. T.)
 • Carska naredba (G. Sehlin)
 • S Majkom boli (D. Bartulović)
 • Objaviteljica milosrđa (K. Jolić)