Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja II.

U nakladi Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i zbornika „Kačić“ izašla je edicija Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja II. Ovaj drugi svezak, kao i prvi, uredio je mo fra Stipica Grgat, umirovljeni profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju s pravom javnosti i voditelj zborova u samostanu i župi Gospe od Zdravlja u Splitu. Fra Stipica je učinio transkripciju i notografiju, recezenti su bili Gorana Doliner i Ennio Stipčević, a notni korektor Joško Ćaleta.

U Predgovoru fra Stipica piše kako je izdanje koje je pred nama nastavak istraživanja tradicijskoga crkvenoga pučkog pjevanja u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja. Od Prvog sveska razlikuje se ponajprije po različitosti lokaliteta, sadržaju građe, ali i po imenima i broju zapisivača. Predmet istraživanja u ovom su svesku, dakle, lokaliteti iz šireg područja Dalmatinske zagore i priobalja u kojima pastoralno djeluju franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja, tj. župa šireg područja Drniške krajine, sjevernog dijela Šibenske biskupije: Banjevci, Čvrljevo, Drniš, Kljaci, Konjevrate, Lećevica, Miljevci, Mirlović Zagora, Pakovo Selo, Promina, Radošić, Šibenik, Širitovci, kao i župe Splitsko-makarske nadbiskupije o kojima duhovno skrbe franjevci iste Provincije: Bast – Baška Voda, Brist, Drvenik, Igrane, Sumartin, Vrgorac. Nakon višegodišnjeg terenskog rada tonski su zabilježeni i transkribirani svi napjevi koji su se kroz stoljeća pjevali u liturgijskim i paraliturgijskim slavljima kao i u pučkim pobožnostima u navedenim župama, a danas su ostali kao dragocjen relikt i svjedok prošlih vremena. (…)  Ovaj svezak predstavlja opsežnu glazbenu građu koja još nigdje nije bila zapisana niti objavljena, a ukupno sadržava 151 napjev iz 23 lokaliteta. (…) Napjevi su transkribirani u suvremeno notno pismo i poredani prema skupinama i funkciji tekstova crkvene liturgijske godine. Redom slijede: napjevi misa, napjevi za službu riječi, euharistijske pjesme, pjesme božićnog vremena, korizmeni napjevi, napjevi Velikog tjedna, napjevi za slavlje svetaca, napjevi za sprovod, hvalospjevi na kraju mise i ostali različiti napjevi. (…) Kompletan notni materijal prikupljene građe snimljen je na trima kompaktnim diskovima (CD) koji su priloženi na unutarnjoj korici ove edicije. Cilj i svrha prvoga i drugoga izdanja ove edicije jest pokušaj da se kodifikacijom cjelokupne pisane i snimljene glazbene građe koja je stoljećima bila živo tkivo pučke liturgijske pobožnosti na tim prostorima, možda u posljednjem trenutku sačuva i otme zaboravu, i da se ta stoljetna zaboravljena glazbena baština Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja kao novi predložak ponudi generacijama koje nadolaze. (…) Posebno zahvaljujem Gorani Doliner, Jošku Ćaleti i Hani Breko Kustura koji su svojim stručnim savjetima i bogatim znanstvenim iskustvom pozorno pratili i usmjeravali rad na ovom projektu sve do njegove konačne realizacije u obliku koji je pred nama.“, završio je fra Stipica Grgat.

Provincijal fra Joško Kodžoman u uvodniku koji je naslovio „U duhu tradicije“ naglasio je kako su članovi Provincije od davne 1735. do danas „zahvaljujući svom ljudskom i kršćanskom entuzijazmu, nošeni željom da obogate i oplemene često sumornu i surovu životnu svakidašnjicu, te potaknuti prepoznatljivim domoljubnim osjećajima, zaslužni za respektabilan doprinos u stvaranju, razvoju i očuvanju duhovne i kulturne, materijalne i nematerijalne baštine hrvatskog naroda, posebno u dijelovima Dalmacije, njezina priobalja, ali i kontinentalne unutrašnjosti, od prostranih Ravnih kotara na sjeveru do plodne doline rijeke Neretve na jugu, gdje su, kroz povijest, najviše bili i prisutni. (…) Bilo je među franjevcima naše Provincije onih, koji su izrađivali glazbene instrumente – orgulje, frule, diple, violine – no bilo je, a hvala Bogu i još ih ima, onih, kojima je notno crtovlje kruh svagdašnji. (…) U poplavi sveopćeg i neviđenog konzumerizma, u kojoj je utilitarnost poželjnija odlika od estetske ili kojih drugih osobina, glazbena baština tradicijskoga crkvenoga pučkog pjevanja, postaje prvorazredan turistički iskoristiv proizvod s dodanom vrijednošću, jer je originalan, autohton, osebujan, iako nijedan od glazbenih predložaka nije stvaran s ciljem da se komercijalizira. Riječ je o glazbi koju je priprosti čovjek, pod dirigentskom palicom i uz savjet – tada jedinog učitelja fratra – skladao iz pobožnosti prema Bogu, Gospi ili svetima. (…) Da bismo taj vrijedni dio hrvatske kulturne baštine, koji su franjevci s narodom stoljećima stvarali i razvijali, sačuvali od trajnog zaborava, u Provinciji je aktualan već više godina istraživački projekt, koji ima za cilj prikupiti, prezentirati i valorizirati tradicijske crkvene pučke napjeve. (…) Svima najiskrenije preporučujem da nađu vremena i da poslušaju priložene tonske zapise, te da preko njih osjete snagu vjere i ljudskog pouzdanja u Boga te Njegovu milost. Ujedno, najsrdačnije zahvaljujem svim stručnjacima, župnicima, njihovim vjernicima i svim pojedincima koji su na bilo koji način doprinijeli projektu realizacije drugoga vrijednog sveska, s kojim sada, konačno, imamo cjelovit uvid i zaokružen pogled u dio bogatoga, nacionalnoga, tradicijskoga, crkvenoga, pučkoga, glazbenog fundusa“, napisao je između ostalog fra Joško Kodžoman, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja.

Kazalo

I. Uvodnik

Predgovor……………………………………………………………………… VII

U duhu tradicije……………………………………………………………… IX

II. Redoslijed napjeva

Redoslijed napjeva u osnovnim skupinama prema sadržaju i funkciji njihovih tekstova  …..   3

III. Napjevi

Napjevi………………………………………………………………………….. 13

IV. Analize i napomene

Analize i napomene……………………………………………………… 217

V. Tonski nizovi

Tonski nizovi……………………………………………………………….. 243

VI. Komentari

Komentari………………………………………………………………….. 251

VII. Tekstovi napjeva

Tekstovi napjeva………………………………………………………. 323

VIII. Redoslijed oblika

Oblici napjeva (prema vrstama teksta) i njihova zastupljenost…. 405

IX. POPISI

Popis građe prema pojedinim lokalitetima (abecednim redoslijedom)…. 413

Popis zapisivača i istraživača…………………………………….. 423

Popis tonskih zapisivača…………………………………………… 425

Popis autora komentara……………………………………………. 427

Popis pjevača…………………………………………………………… 429

X. Oznake i kratice

Oznake osnovnih skupina napjeva prema mjestima njihove upotrebe (abecednim redoslijedom) …..  435

Objašnjenje posebnih znakova i kratica………………… 437

Kratice…………………………………………………………………… 439

XI. Tonski zapisi

Tonski zapisi ………………………………………………………… 443

XII. Prilozi i dodatci

Slikovni prilozi……………………………………………………….. 451

Izvori i literatura…………………………………………………….. 455

Summarium…………………………………………………………. 461

Summary……………………………………………………………… 465

Zusammenfassung…………………………………………….. 467

Riassunto……………………………………………………………. 471

Kazalo osobnih imena………………………………………… 475

Iz recenzije Gorane Doliner…………………………………. 483

Iz recenzije Ennija Stipčevića……………………………… 485