Marija – 7.-9. 2015.

Objavljen je broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine. “Na braniku” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Na braniku

Za blagdan Velike Gospe sinjsko sveti­šte slavi 300. obljetnicu čudesne pobje­de nad Osmanlijama. Dok su Turci opsjedali tvrđavu, franjevci su, kako bilježi suvremenik, u crkvu na njoj donijeli sliku Majke od Milosti. Kad je turska sila uoči Velike Gospe 1715. navalila na tvrđavu, ‘fratri, žene, dica i ostala čeljad, koja za boj ne bijahu, tada u crkvi prid ovom Prilikom s plačem i suzam prošahu milost, da ji ne pusti u ruke neprijatelja,… i taku jakost braniteljem, koji bijaše samo četiri stotine, dade, u tri obilate ure juriša živim ognjem Turskom odoliše i rabreno svu tursku silu otiskoše’’. Uvjereni daje pobjeda izvojevana Gospinom pomoću, vojni časnici ”skupiše među sobom oko 80 cekina i učiniše jednu krunu od zlata“ za Gospinu svetu sliku, koja je i danas resi.

Budući da smo u ozbiljnoj gospodar­skoj, socijalnoj i ponajviše moralnoj krizi, događaj pod Sinjem i nama je snažna poruka. Uz Božju pomoć i Gospin zagovor, šačica branitelja obra­nila je dom, vjeru i rod od moćna zavo­jevača. Nije li to praslika pobjede kojom su hrvatski branitelji prije 20 godina, s Gospinom krunicom oko vrata, obrani­li Domovinu i slobodu od velikosrpskog napadača?! Nisu li hranitelji Sinja od prije 300 godina slika svih koji vjeruju u istinski razvoj i napredak naroda i Domovine, onih koji i danas brane i promiču općeljudske i kršćanske vrijednosti, one šutljive većine koja se zalaže za pravdu i poštenje, za obitelj, odgoj i dobro djece?! Vjerski i nacionalno svje­sni, čestiti i moralni ljudi neosvojiva su tvrđava, poput one sinjske, koja odolije­va svima koji silom nastoje srušiti obi­telj namećući rodnu ideologiju, promi­čući istospolne ”brakove’’, izrugujući vjeru i domoljublje. Bogu i Gospi hvala da i danas ima onih koji istinski žive svoju vjeru, cijene rad i marljivost, poštuju zakon, zalažu se za opće dobro, narodnu slogu, socijalnu prav­du, zemlju u kojoj će se više rađati negoli umirati, u kojoj će mladi ostajati te svojim radom i znanjem graditi svoju i našu bolju budućnost.

Sinjski jubilej posvješćuje nam vjersku i društvenu važnost Majke Isusove u hrvatskoj prošlosti i sadašnjosti. Plodovi slavne pobjede osjećaju se i danas: Gospa je sastavni dio kršćanske vjere, života i kulture, a preko njih i društve­ne zauzetosti za opće dobro, domolju­blje i čovjekoljublje, za slabe i siromaš­ne. Na braniku vjere i Domovine, upra­vimo joj s pjesnikom molbu: ”Pomogla ti si svome puku, kadno pod Sinjem bje­snio boj;pruži nam i sad moćnu ruku, i sad u borbi narod je tvoj.“

Urednik


Sadržaj

 • Na braniku (Urednik)
 • Marija – Majka naše nade (Papa Franjo)
 • Znak Božje dobrote (I. Bodrožić)
 • Božje slike i karikature (S.Jerčić)
 • Gospa fratrima! (P. Filipović)
 • Marija na nebo uznesena (M. Parlov)
 • Bernardin Bustinski (dar-ko)
 • Kraljica anđela (M. Babić)
 • Ljeto i pravi odmor (D. De Micheli Vitturi)
 • Marijanska obilježja dominikanske duhovnosti (M. Biskup)
 • Pomoćnica pri usponu na Karmel (K. Jolić)
 • Dva svijeta (R. T)
 • Gospa Trsatica (A. B. Periša)
 • Majko čovječanstva (D. Bartulović)
 • Uzor vjerničkog života (D. Tokić)