Marija – 7.-9. 2019.

Objavljen je novi broj mjesečnog lista za Marijine štovatelje – MARIJA za srpanj, kolovoz i rujan 2019. “Pogled gore” naslov je uvodnika koji potpisuje urednik fra Petar Lubina.


Pogled gore

Dok prolazimo između trgovina, izlozi nam zaustavljaju pogled dolje, na razini ulice. Nađemo li se u kojemu trgovinskom centru, pogled će nam plijeniti velike svijetleće reklame. Ako li pogledamo iznad izloga i reklama, često ćemo otkriti divote građevinskih umijeća. Iako su one veoma ugodne za oči, vidimo ih jedino ako pogled usmjerimo gore. Nakon Domovinskog rata dijelom je zaustavljen razvoj i onemogućeno ostvarenje sna utemeljitelja suvremene hrvatske države o Hrvatskoj kao zemlji sreće, napretka i blagostanja, pa su brojni osiromašili. Čini se zato kao da većina hrvatskih građana gleda jedino preda se, okolo sebe i za se, upire pogled prema dolje. Uvjeren i da će biti zadovoljni i sretni budu li materijalno što osiguraniji, brinu se kako će što više zaraditi i steći. Zahvaljujući sredstvima društvenog priopćivanja, osobito tzv. nezavisnim novinarima i skrivenim silama moći, Hrvatska je toliko ocrnjena i ozloglašena, daje među većinom njezinih građana stvoreno uvjerenje kako u njoj ništa ne valja. Osim toga, na sve moguće načine širen je glas kako je u tuđini sve dobro te je, izravno ili neizravno, poticano kako je jedino pravo rješenje potražiti kruh i krov nad glavom u zapadnoeuropskim zemljama. I kad je napokon Hrvatska ispražnjena od Hrvata, nju nečujno, kao da i ne će, nastanjuju ”izbjeglicama’’ drugog roda i jezika, vjere i kulture. Sve im se osigurava, ostavlja ih se da u njoj žive i rade. A iz medija, postidno, najzad doznajemo kako se neki, koji su se bili iselili, vraćaju u Domovinu, otvaraju različite obrte i tako pokazuju da se u njoj može i te kako pristojno živjeti.

Marijanska slavlja, osobito blagdan Uznesenja Marijina, potiču nas da prestanemo uporno gledati preda se, oko sebe i za se te svoj pogled upravimo prema nebu. Ohrabruju nas da svoj \ život gledamo s drugog zrenika: da dopustimo Bogu da nas uzdigne iz naših briga i tjeskoba. On nas zapravo stalno uzdiže, u svim iskušenjima i \ nevoljama, kad smo izloženi grijehu i \ slabosti, bolesti i nemoći, potištenosti i beznađu, pa i u smrti. Ako upoznamo Božju spasiteljsku snagu kao što ju je poznavala Majka Gospodinova, osvjedočit ćemo se daje Bog stalno s nama.

\ Zato nam treba snaga i mudrost kako | bismo shvatili i prihvatili da s Božjom pomoću i Gospinim zagovorom sebe i svoj pogled možemo uzdignuti prema pravim ljudskim i kršćanskim vrjedno- | tama te normalno živjeti gdje nas je \ Gospodin stavio. \

UREDNIK

Sadržaj

 • Pogled gore (Urednik) ……………………………………………………………. 241
 • Spasiti čovjeka, i dušu i tijelo (Papa Franjo) ……………………………….. 244
 • Rastvaranje nebesa (I. Bodrožić)……………………………………………….. 246
 • Novovjeka Kula babilonska (S.Jerčić)…………………………………………. 248
 • Nikad nije razočarala… (A. Franck) …………………………………………… 251
 • S Marijom graditi bolji svijet (M. Parlov)……………………………………… 252
 • Gospa od Čekanja (A. B. Periša) ……………………………………………… 254
 • Utjelovljena Božja Mudrost (M. Sušac) ………………………………………. 256
 • Vrijeme odmora ili umora (D. De Micheli Vitturi)……………………………. 258
 • Tko su bili i kako su se zvali Gospini roditelji? (P. Lubina) …………….. 260
 • Još jedan pisani spomenik Gospi (K. Jolič)………………………………… 262
 • Naši blagdani (R. T.)……………………………………………………………….. 264
 • Marija, uzor kršćanske nade (D. Aračić) …………………………………….. 266
 • Stari i stara (K. Stipanović)……………………………………………………… 268
 • Hvala za Mariju (D. Bartulović) …………………………………………………. 272