Miljokazi na putu života, Pisma vjernicima laicima

Časni sluga Božji Ante Antić: Miljokazi na putu života, Pisma vjernicima (Priredili: Ivan Macut – Dinko Aračić), Zagreb, 2022.


Predgovor

Za proroka Jeremiju zapisano je da ga je Bog odabrao već od krila majčina. Nešto slična moglo bi se reći i za našega fra Antu Antića. Bog je s njim imao poseban plan, pozvao ga i povjerio mu posebnu zadaću. Postavio ga za proroka da bude glasnik njegove milosrdne ljubavi. Fra Ante je slijedio Božji zov, iako je znao da ta zadaća nadilazi njegove snage. Kao i Jeremiji Bog mu je osigurao svoju pomoć. Bio je s njim i obdario ga darom „čitanja srdaca“ u kojima je pripremao dolazak Gospodnji.

Ustrajna molitva življena u kontemplaciji učinila je da je fra Ante mogao staviti Boga u središta svoga života i rada. Bio je uvjeren da Krist preko njega djeluje. I ova pisma vjernicima laicima odjek su te njegove duhovnosti. Bog je naš životni cilj, a Evanđelje je polazište. Kao sljedbenik sv. Franje molio je da ga Gospodin učini sredstvom svoje dobrote, da mogne ljubiti i razumjeti braću i sestre, da gdje je sumnja donosi vjeru, da beznađe zamjeni nadom, a tamu svjetlom Božje riječi. Hrabrio je srca slomljena, zarobljenima grijehom naviještao slobodu, jednom riječju: vodio je ljude k Bogu.

Fra Ante se nastojao suobličiti Kristu, biti mu sličan tako da Krist bude po njemu primjetljiv i djelatan. Htio je da Krist bude učitelj, a on beskorisni sluga, kao što to i sugerira ovaj izbor iz njegovih pisama, miljokaza na putu života. Kroz molitvu i kontemplaciju živio je u zajedništvu s Kristom. U to zajedništvo nastojao je i druge privući. Činio je to i pismima o kojima je riječ u ovoj knjizi zapisano da riječ „korespondencija“ u sebi sadrži latinski „cor“, što znači „srce“. U tom smislu sva Antićeva cor-respondencija je pisana srcem. Srcem je pisao i odgovarao na pisma, srcem se družio i povezivao svoje praćenike, srcem ostajao s njima u vezi, srcem je davao savjete i vodio ih k Bogu. U zajedništvu s njima i oni s njim, osjećali su se u zajedništvu s Bogom i doživljavali njegovu blizinu.

Radosni smo što o pedeset i sedmoj obljetnici Antićeva prelaska u vječni život (1965. – 2022.) objelodanjujemo izbor iz njegovih pisma vjernicima laicima. Ova knjiga upotpunjuje niz već objavljenih Antićevih pisma svećenicima (2010.) i redovnicama (2015.). Fra Ante je mnoge vjernike laike pratio na njihovu duhovnom putu. Osobe raznih staleža, darova i sposobnosti želio je uključiti u svoj apostolat laika, da u okružju u kojem žive i do kojega ne dopire službeni glas Crkve, budu proročki glas Kristova evanđelja, promicatelji istine, dobrote i ljepote.

Kao zajednica kojoj je fra Ante pripadao predajemo u ruke njegovim duhovnim prijateljima i svim čitateljima ovaj rukovet njegovih pisama zahvaljujući Bogu: „Hvaljen budi Gospodine naš, po bratu našemu Anti, kojega si nam dao bliza, dobra i draga. Njegova dobrota i ljubav odsjev su, Svevišnji, tvoje dobrote i ljubavi“.

dr. fra Marko Mrše
provincijal